Közgyűlés

2022.07.20. 11:51

Új lakóterületek létesülhetnek Debrecenben

A Tócó-patak mentén zöldhálózati fejlesztésre is nyílik lehetőség.

Forrás: Kiss Annamarie

A településszerkezeti terv módosítása, beépítésre szánt területek növelését szolgáló fejlesztési döntések meghozatala és DVSC-cégeket érintő változások is napirenden szerepeltek a debreceni önkormányzat képviselő-testületének szerdai közgyűlésén.

A Kölcsey Központ Görömbei András termében megtartott tanácskozás előterjesztéséből megtudható, hogy a debreceni településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat módosításának célja a használati elképzelésekhez igazított területfelhasználások rögzítése, továbbá a település adottságaihoz a hatályos jogi környezet figyelembevételével leginkább illeszkedő, a település értékeinek megőrzését biztosító, elsősorban minőségi fejlesztéseket lehetővé tevő szabályozás kialakítása.

Altemplom, futófolyosó

Ezek közül például az Attila tér egy részét, továbbá a Nagyerdei körút, Oláh Gábor utca és Ady Endre út által határolt területrészt az önkormányzat kiemelt fejlesztési területté nyilvánította. Ez alapján az Oláh Gábor utcai sporttelepen egy megközelítőleg 300 négyzetméteres, 4 sávos, 80 méteres, fedett futófolyosó épül, míg az Attila téri görögkatolikus templom környezetében térmegújítás és altemplom létesítése a cél.

A munkaanyag szerint befejeződött a fenti szabályzatok tárgyalásos egyeztetési eljárása a Kishegyesi út, a Derék és a Vincellér utca folytatásában 24 méter szabályozási szélességű tervezett gyűjtőút – tervezett nyugati gyűjtőút által határolt területre vonatkozóan, melynek keleti és nyugati részét a közgyűlés szintén kiemelt fejlesztési területté nyilvánította. A lakóterületek fejlesztési irányának egyik lehetséges helyszíne az önkormányzati tulajdonban lévő, tócóvölgyi terület.

A területfelhasználás vonatkozásában a legnagyobb változás a déli nagy kiterjedésű kereskedelmi célú terület helyett megjelenő „településközpont, helyi központ” terület, valamint a városrészléptékű 3,5 hektáros zöldterület. A Tócó-patak mentén olyan zöldhálózati fejlesztésre nyílik lehetőség, amelynek nemcsak a patakmeder revitalizálása, hanem a hozzá kapcsolódó nagy kiterjedésű közparkok, közkertek fejlesztése is része. A vízfolyás mindkét oldalán „közkertek” és egy csaknem 2 hektár méretű „védelmi erdőterület” övezet létesülhet, melynek célja az élővízfolyás fenntartásával kapcsolatos munkálatok, valamint a terület rekreációját kiszolgáló zöldfelület hosszútávú megtartása.

Cégvezetők számára is

A lakóterület-fejlesztések között a Meszesi utcai a józsai lakóterület bővítését szolgálja a város népességszám-növekedése miatti lakásszükségleti igény kielégítése érdekében. A városrészben ugyanis kertvárosias területfelhasználású családi házas lakóterületi tartalék jelenleg nincs. A fejlesztéssel érintett telkek a célmegvalósító tulajdonát képezik, melyek jelentős része művelés alól kivett terület. E telkek igénybevétele nem jelent aránytalanul nagy költséget az önkormányzat és a célmegvalósító számára sem, mivel a Meszesi utcáról a már meglévő közművek biztosíthatók. A fejlesztés részét képezi a területet feltáró közút- és közműhálózat kiépítése, továbbá a zöldinfrastruktúra fejlesztése.

A Platán utcai lakóterületfejlesztés reális, kis léptékű, ugyanakkor szerves részét tudja képezni a meglévő lakóterületnek – szögezi le az előterjesztés. A terv megalapozza a józsai, már kialakult szomszédos lakóterülethez hasonló intenzitású és beépítésű lakóterület kialakítást a város ezen északkeleti részén. Szó van az előterjesztésben a Liget II. lakópark fejlesztéséről is. Az anyag szerint a szolgáltatási színvonalában prémium lakófunkciójú kisvárosias lakóterület a nyugati városrészben nem áll rendelkezésre.

Az Észak-nyugati Gazdasági Övezet kialakulásával jelentős számú munkahely jön létre, emiatt a felső- és középvezetők számára a változatos lakóterületi kínálatot indokolt biztosítani. A kialakuló lakóterület alkalmas ezen kritériumoknak való megfelelésre, továbbá a közlekedési kényszer csökkentését irányozza elő, hiszen elérhető közelségbe kerül a gazdasági övezet. A területrész közművekkel a szomszédos Liget-lakópark irányából ellátható.

Teniszközpont is épülhetne

Elfogadta a közgyűlés azt is, hogy teniszközpont épülhet Pallag délnyugati területrészén. Az érintett terület jelenleg „mezőgazdasági terület” területfelhasználásként rögzített, mely a Mezőgazdász utcáról közelíthető meg. Déli oldalról a Nagyerdő határolja, melynek Natura 2000 területi, természetvédelmi és ökológiai érintettsége miatt puffer sávot kell kialakítani. Ezeken kívül a nyugati irányban lévő erdőterület megtartására tesznek javaslatot a készülő településrendezési eszközök.

A területen kialakuló sportlétesítmény helyét a Pallagon elkezdett sportturisztikai fejlesztés indokolja (DVSC Labdarugó Akadémia, Velodrom, Kézilabda munkacsarnok). Ugyanakkor máshol nem található olyan egybefüggő önkormányzati tulajdonú terület, amely biztosítaná egy ekkora volumenű fejlesztés helyigényét.

Ennek kapcsán Papp László polgármester jelezte: egyelőre csak arra van lehetőség, hogy a területet alkalmassá tegyék teniszközpont létesítésére, a további megvalósítás a forrásoktól függ. A lakóterület-fejlesztések kapcsán beszélt a városvezető arról is, hogy egy adott terület közművesítése több tízmilliárd forintba is kerülhet, s a megvalósítás érdekében a lakók együttműködése is szükséges. Tájékoztatott Papp László arról is, hogy a Vágóhíd utca esetében is gondolkodhatunk jövendő lakóterületként, ám előzőleg ott is jelentős közmű- és közlekedési fejlesztések szükségesek.

Forrás: Kiss Annamarie

Ugyanakkor a fenti témák tárgyalásakor Madarasi István (MSZP) azt is javasolta, hogy állítsanak össze egy tájékoztató anyagot a lakosságnak arról, hogy milyen fejlesztések vannak, lesznek a keleti városrészben.

Mezőgazdasági bővítés

Mindemellett Ondód településrész környezete kapcsán az előterjesztés rámutat arra is, hogy a Kádár dűlő menti különleges mezőgazdasági üzemi terület bővítése a cél. Az önkormányzat kiemelt céljai között szerepel a településen már működő vállalkozások és az új vállalkozások támogatása is. Ennek megfelelően kiemelt feladat a település versenyképességének javítása, a foglalkoztatottság növelése. További cél a város népességmegtartó erejének növelése, mely tartós gazdasági növekedés által biztosítható.

Makray Balázst és Ábrók Zsoltot javasolja a Loki élére a debreceni közgyűlés

Papp László polgármester azt is kijelentette, hogy a város nem akarja eladni a DVSC-ben meglévő tulajdonrészét.

A debreceni önkormányzat képviselő-testületének szerdai közgyűlése egyes sporttevékenységet ellátó gazdasági társaságok működését érintő döntéseket is meghozott. Ugyanis 2022. július 20. napjával a DVSC Akadémia, valamint a DVSC LA ügyvezetője lemondott, s emiatt szükséges volt az új ügyvezető megbízásával kapcsolatos döntéseket meghozni.

A képviselő-testület azt javasolja, hogy Makray Balázst bízzák meg az ügyvezetői feladatok ellátásával mind a DVSC Akadémiában, mind a DVSC LA-ban. Makray Balázs a DVSC Akadémia irányítását munkaviszony keretében látná el azzal, hogy emellett ellátja a DVSC LA ügyvezetői, valamint a DVSC Futball Szervező Zrt. cégvezetői feladatait. A három sporttevékenységet ellátó társaság egységes irányítása ilyen módon továbbra is biztosítható. Ugyanakkor javasolják, hogy Makray Balázs a DVSC Akadémiában végzett ügyvezetői feladatai után részesüljön díjazásban, míg a DVSC LA-ban ellátott tevékenységét megbízási jogviszonyban, díjazás nélkül végezné.

Díjazással és anélkül

A grémium foglalkozott azzal is, hogy a DVSC Akadémia és a DVSC LA felügyelőbizottsági tagjai közül Szabó Péter László 2022. július 12. napjával lemondott, így mindkét társaság felügyelőbizottságába új tagokat kell választani. A fentiek miatt szükséges a DVSC Akadémia és a DVSC LA társasági szerződésének módosítása is. Ugyanakkor, mivel Ábrók Zsolt ügyvezető a DVSC Akadémiában és a DVSC LA-ban lemondott, javasolt, hogy 2022. július 21-től munkaviszonyban lássa el a DVSC Kézilabda ügyvezetői feladatait díjazás ellenében. Szabó Péter László felügyelőbizottsági tag lemondása miatt a képviselő-testület azt javasolja a DVSC Akadémia Kft. és a DVSC LA Kft. taggyűlésének, hogy válassza meg Balogh Károlyt a DVSC Akadémia Kft. és a DVSC LA Kft. felügyelőbizottsági tagjának azzal, hogy megbízását díjazás nélkül látja el.

A DVSC LA Létesítményfenntartó Nkft. ügyvezetőjének lemondása miatt a közgyűlés azt javasolja a DVSC LA Kft. taggyűlésének, hogy 2022. július 21. napjától határozatlan időre válassza meg a DVSC LA Kft. ügyvezetőjének Makray Balázst, azzal, hogy tevékenységét megbízási jogviszony keretében látja el, díjazás nélkül.

Makray Balázs és Ábrók Zsolt a szerdai ülésen
Forrás: Kiss Annamarie

Középmezőnyben végezve

Szavazás előtt Illyés János (Civil Fórum) túlzónak nevezte a javasolt fizetéseket, mondván, hogy a polgármester sem keres ennyit, és azt kérdezte, hogy miként jött ki az összeg. Válaszában Papp László polgármester egyebek mellett elmondta, hogy valóban nincs ekkora a fizetése, a sportvezetőnek adandó összeget azonban a sportéletben elfogadott gyakorlat figyelembe vételével javasolták.

Hozzászólásában Vaszkó Imre (DK) azt vetette fel, hogy veszteséges a DVSC gazdálkodása. Erre Papp László polgármester azt is kifejtette, hogy a debreceni üzleti élet valóban nem mozdult meg a Lokiért annyira, mint azt szerették volna, ám sikertelennek nem lehet nevezni a gárdát. Hiszen a csapat egy év alatt visszaküzdötte magát az NB I.-be, s ott most a középmezőnyben végzett. Jánki József (DK) kérdésére a városvezető azt is leszögezte, hogy a város nem tervezi eladni a DVSC-ben meglévő 25 plusz 1 százalékos tulajdonrészét, s ennek üzenetértéke is van.

A közgyűlés végül ezt a napirendi pontot is elfogadta.

Óvodavezetők kerestetnek

Téma volt a szerdai képviselő-testületi tanácskozáson a Pósa Utcai Óvoda magasabb vezetői beosztásának ellátására kiírt pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítása is, miután a közgyűlés korábban az előző pályázatot is érvénytelennek nyilvánította. A 2022. május 30-i felhívásra ketten nyújtottak be pályázatot, azonban 2022. június 30-án azokat visszavonták. Az ügy előterjesztése arra is felhívja a figyelmet, hogy 2023. július 31-én több intézményvezető magasabb vezetői beosztása is lejár. Ezek pályázati felhívása várhatóan 2023 márciusában kerül a Közgyűlés elé. A javaslatnak megfelelően a Pósa Utcai Óvoda vezetői beosztásának ellátására szóló újabb pályázatot is akkor írják ki.

Illyés János (Civil Fórum) kérdésére, hogy miért nem találnak vezetőt az óvoda élére, dr. Marosi-Rácz Julianna, a polgármesteri hivatal humán főosztályának vezetője elmondta: esetünkben azért lett érvénytelen a pályázat, mert mindkét jelentkező érvénytelen pályázatot nyújtott be.

A testület ennek az ügynek a határozati javaslatát is elfogadta.

VA

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában