Debrecen város napja

2024.04.11. 20:00

Ők kapták Debrecen díjait az idei városnapon – fotókkal

A legkülönbözőbb területeken tevékenykedőket ismertek el; de valamennyien Debrecenért is dolgoznak.

Haon.hu

Az első sorban (balról) Ábrahám László, Tirpák Zsolt, Palánki Ferenc díjazottak; Papp László polgármester, valamint Bárány László, Köstner Vilmos és Szilágyi Imre díjazottak, illetve Széles Diána alpolgármester

Forrás: Molnár Péter

Debrecen város napja alkalmából 2024. április 11-én ünnepi közgyűlést tartott Debrecen képviselő-testülete. Az eseményen díszpolgári címeket, Pro Urbe, Déri Frigyes- és Mecénás díjakat adott át Papp László polgármester. – A múlthoz hasonlóan most, 2024-ben, a mai díjazottjaink együttesen jelenítik meg városunk kulturális és szakmai sokszínűségét. Püspöki és tanári, művészi és sportolói, vezetői, üzletemberi életművükkel jelentős mértékben járulnak hozzá Debrecen jelenlegi és jövőbeli fejlődéséhez, amely életművet az ország második legnagyobb és legjelentősebb városának közgyűlése bölcs döntésével igyekszünk meghálálni – mondta a polgármester.

Papp László, Debrecen polgármester adta át a díjakat
Papp László, Debrecen polgármester adta át a díjakat
Forrás: Molnár Péter

Debrecen díszpolgárai lettek

Debrecen Közgyűlése a város és polgárai anyagi, szellemi és erkölcsi gyarapodásában, fejlődésében elévülhetetlen érdemeket szerző, a város tekintélyét erősítő életmű elismeréseként Debrecen Város Díszpolgára kitüntető címet adományozott Bárány Lászlónak, a Master Good cégcsoport alapító tulajdonosának és Palánki Ferencnek, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspökének.

Bárány László a Master Good cégcsoport alapítója, kiemelkedő vállalkozó és üzleti vezető. Hosszú évek óta meghatározó szereplője nemcsak a régió gazdasági életének, hanem a magyar élelmiszeriparnak is. Számos kihívást és változást kezelt sikeresen, melynek során mindig az innováció és a minőség iránti elkötelezettség vezérelte. Személyes odaadása és vezetői képessége révén a cégcsoport folyamatos fejlődésen ment keresztül, megszilárdítva pozícióját mind a hazai, mind a nemzetközi piacon.

Bárány László a Master Good cégcsoport alapítója, immár Debrecen díszpolgára haon
Bárány László a Master Good cégcsoport alapítója, immár Debrecen díszpolgára
Forrás: Molnár Péter

 A Master Good cégcsoport több, mint 43 országba exportál feldolgozott és továbbfeldolgozott élelmiszeripari termékeket. Számos kezdeményezés és projekt tükrözi az irányítása alatt álló cég társadalmi és környezeti felelősségvállalását, ami példaértékű a magyar üzleti környezetben. Bárány László igazi lokálpatrióta, az általa létrehozott Bárány Alapítványon keresztül is támogatja a Debreceni Karitatív Testület munkáját. 2020 óta évente 20 millió forint értékben ajánlott fel élelmiszercsomagot a rászorulóknak Debrecenben, továbbá több tízmillió forint nagyságrendben támogatja a város sportegyesületeit, tehetséges fiatal sportolóit, valamint az egészségügyi intézményeket.

Palánki Ferencet 1994-ben szentelték pappá, 2011-ben püspökké. Ferenc pápa 2015. szeptember 21-én nevezte ki a Szent II. János Pál pápa által alapított Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye második püspökévé. Ugyanezen év november 14-től vezeti az egyházmegyét. 

Az azóta eltelt esztendők bizonyítják, hogy főpásztori szolgálata igen gazdag a gondjaira bízott lelki és anyagi természetű javak megőrzésében, gyarapításában, valamint bővelkedik újításokban a vallási műveltség szintjének emelése és az öntudatos keresztény közéletiség fejlesztése érdekében. Szívügyének tekinti a felnövekvő nemzedékek keresztény nevelését.

Palánki Ferenc, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspök Debrecen díszpolgára lett haon
Palánki Ferenc, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspök Debrecen díszpolgára lett
Forrás: Molnár Péter

E cél megvalósításáért vállalta több oktatási-nevelési intézmény fenntartását, felújítását és újak építését szerte az egyházmegyében. Debrecenben a többcélú Szent József köznevelési intézményben több mint ezer gyermek lelki fejlődését kísérik figyelemmel, és épül a nyolcosztályos, 16 tantermes Szent György Általános Iskola Debrecen-Józsa városrészen. Magas fokú hivatástudattal, ökumenikus gondolkodással, minden jóakaratú ember felé megnyilvánuló nyitottsággal és fáradtságot nem ismerő munkabírással végzett megyéspüspöki szolgálata szerves részét alkotja Debrecen és a vármegye értékőrző, értékgyarapító életének.

Pro Urbe díjat hárman kaptak

Debrecen Közgyűlése a város fejlődését és jó hírnevét növelő, a helyi közösség javát szolgáló, évtizedeken keresztül kifejtett, közmegbecsülést érdemlő tevékenység elismeréseként Debrecen Város Pro Urbe Díját adományozta Köstner Vilmos mesteredzőnek, Szilágyi Imre grafikusművésznek és Tirpák Zsoltnak, a Debreceni Szakképzési Centrum kancellárjának.

Köstner Vilmos Debrecenben született, a Debreceni Sportiskolában kezdett el kézilabdázni, majd Nyíregyházán és Ózdon is játszott. Ózdon kezdte el edzői karrierjét 1978-ban férfi csapattal, majd 1989-ben tért vissza Debrecenbe. Előbb a Debreceni Közút NB I/B-s csapatának trénere, majd a DVSC másodedzője 1991-ben, később, 1994-ben vezetőedzője lett. 

Köstner Vilmos kézilabdaedző Debrecen Város Pro Urbe Díját kapta haon
Köstner Vilmos kézilabdaedző Debrecen Város Pro Urbe Díját kapta
Forrás: Molnár Péter

Másodedzőként 1994-ben ezüstérmes lett az EHF kupában, illetve a magyar bajnokságban is. Vezetőedzőként érte el legnagyobb sikereit a DVSC-vel: kétszer nyert EHF kupát – először 1995-ben, majd egy évvel később, 1996-ban. Sok év távollét után, 2009-ben tért vissza a DVSC-hez és rögtön bajnoki ezüstéremig vezette csapatát, majd szerepelt velük a Bajnokok Ligája csoportkörében is.

 2018-ban harmadik alkalommal is kinevezték a DVSC vezetőedzőjének. Irányításával a csapat az Európa Liga csoportkörében is szerepelt. Csapatával ötször szerzett ezüstérmet az I. osztályban, Magyar Kupa győztes és Európai Szuper Kupa ezüstérmes is lett az általa vezetett csapat. Rendkívül határozott, következetes. Edzőként és emberként is maximalista. Nyugdíjazása után jelenleg is a DVSC Kézilabda Akadémia tiszteletbeli elnökeként dolgozik. Munkáját a Magyar Kézilabda Szövetség 2019-ben mesteredzői címmel jutalmazta.

Szilágyi Imre grafikusművész pontos technikai tudással és gondolatébresztő tematikával fogalmazza meg, karcolja be rézlemezeibe vizuális mondanivalóját. Ha termékeny munkásságát számba vesszük, nem csupán egy gazdag életmű tárul fel előttünk, hanem egy szellemben, műveltségben gazdag személyiség is. Immár több mint 80 esztendősen Debrecen grafikai életének doyenje, mely titulust több évtizedes kiemelkedő szakmai munkája és példás emberi magatartása alapján érdemelte ki. 

Szilágyi Imre grafikusművész Debrecen Város Pro Urbe Díját kapta haon
Szilágyi Imre grafikusművész Debrecen Város Pro Urbe Díját kapta
Forrás: Molnár Péter

A tanítás mellett folyamatosan képezte magát, gyarapította tudását hazai és nemzetközi művésztelepeken. Alkotói pályafutása során számtalan pályázaton és kiállításon szerepelt, díjak és elismerések fémjelzik tevékenységét – egyebek mellett az Oktatási és Kulturális Minisztérium díja 2009-ből, a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje 2013-ból, a Debreceni Tavaszi Tárlaton az Emberi Erőforrások Minisztériumának fődíja 2018-ból. Hajdú-Bihar megyei Prima díjas. Munkássága a mai napig Debrecenhez kötődik: többek közt a város és környéke hírességeit örökítette meg linómetszetein. Csokonairól több sorozata készült. Többedmagával megalapította a Hajdúsági Nemzetközi Művésztelepet és a Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesületét. Évtizedeken át ő készítette azokat az elismerő okleveleket, melyeket a város díjazottjai vehettek át kitüntetések alkalmával nemzeti és városi ünnepeinken, eseményeken.

Tirpák Zsolt, a Debreceni Szakképzési Centrum kancellárja kiemelkedő teljesítményével és innovatív megközelítésével jelentős hatást gyakorolt a szakképzés rendszerére, ezáltal Debrecen versenyképességének fejlődésére egyaránt. Kancellári megbízását megelőzően több területen is lehetősége adódott szakmai és személyes kompetenciáinak fejlesztésére, melyek hozzájárultak a további sikerek eléréséhez. 2000-ben szerzett történelem szakos bölcsész diplomát a Debreceni Egyetemen, majd 2000 és 2008 között a Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium tanáraként és munkaközösség-vezetőjeként dolgozott. Ezt követően 2015-ig a DSZC Brassai Sámuel Műszaki Technikum jogelőd intézményének igazgatójaként tevékenykedett. 

Tirpák Zsolt, a Debreceni Szakképzési Centrum kancellárja Debrecen Város Pro Urbe Díját kapta haon
Tirpák Zsolt, a Debreceni Szakképzési Centrum kancellárja Debrecen Város Pro Urbe Díját kapta
Forrás: Molnár Péter

Meghatározó szerepe van abban, hogy a centrum tevékenysége sikeres és eredményes. Ez jól látható a tanulói létszámok dinamikus növekedésében és a képzési kínálat folyamatos bővülésében, amely teljes mértékben igazodik Debrecen munkaerőpiaci elvárásaihoz is. Nagy figyelmet fordít a stratégiai partnerkapcsolatok kiépítésére és fenntartására, így a debreceni gazdasági szereplőkkel együttműködve kialakította azt a modellszerű programot is, amely során a centrum és a partnerek duális együttműködésben valósítják meg a tanulók szakmai képzését.

A Déri Frigyes-díjas

Debrecen Közgyűlése a hazai, illetve a nemzetközi gazdasági életben elért kiemelkedő eredményért, a város fejlődéséhez, gyarapodásához és nemzetközi elismertségéhez történő hozzájárulás elismeréseként, amelyek egyben a helyi közösség javát is szolgálják, Debrecen Város Déri Frigyes-díját adományozta dr. Ábrahám László Csabának, a Sensirion Hungary Kft. ügyvezetőjének.

Ábrahám László Csabát, a Sensirion Hungary Kft. vezetőjét Déri Frigyes-díjjal ismerték el haon
Ábrahám László Csabát, a Sensirion Hungary Kft. vezetőjét Déri Frigyes-díjjal ismerték el
Forrás: Molnár Péter

Dr. Ábrahám László Csaba 2001-től 2019-ig volt a fő profilként hardvergyártással foglalkozó – utóbb már NI néven ismert – National Instruments Hungary Kft. ügyvezetője. 2020-tól a mikroérzékelőket gyártó Sensirion Hungary Kft. első embere. 

Mindkét cég vezetőjeként jelentős szerepet töltött és tölt be Debrecen gazdasági életében, hozzájárul a város gyarapodásához és nemzetközi megbecsültségéhez. Példaértékű társadalmi felelősségvállalása. A felnövekvő nemzedékek, a kultúra, a sport támogatásával, valamint a környezet és a természet védelméért tett erőfeszítésekkel járul hozzá a debreceni polgárok életminőségének javításához.

 Vezetése alatt több olyan sikeres programot hozott létre az NI, mint például a mentorprogram, melynek keretében – többek között – lego-robotok programozását oktatják a város általános és középiskoláinak jelentős hányadában. Aktívan részt vesz a vármegye gazdaságának fejlesztésében: korábban a Hajdú-Bihar Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara általános alelnökeként, jelenleg pedig elnökségi tagjaként. Munkája elismeréseként 2005-ben megkapta a kamara legmagasabb elismerését, a Sesztina-díjat, majd 2016-ban a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mercur-díját.

Mecénás-díjat kapott

Debrecen Közgyűlése a város gyarapodását, fejlődését szolgáló, ellenszolgáltatás nélküli, jelentős anyagi támogatás elismeréseként Debrecen Város Mecénása díjat adományozott dr. Bárd Dávidnak, az Arany Oroszlán Gyógyszertár gyógyszertárvezetőjének, tulajdonosának. (Ő külföldi elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni az eseményen, így a díjat a következő közgyűlés alkalmával veszi majd át.)

Dr. Bárd Dávid olyan gyógyszerészcsalád sarja, mely évtizedek óta vesz részt a debreceni lakosság gyógyszerellátásában és egészségének megőrzésében. Édesapja is köztiszteletnek örvendő, elismert gyógyszerész. Dr. Bárd Dávid 2010-ben végzett a Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán, ahol ma már oktatja a hallgatókat. A szakma finomságait, illetve a gyógyszertárvezetés „tudományát” édesapjától sajátította el. Tíz évvel ezelőtt önállóvá válva a debreceni Arany Oroszlán gyógyszertár vezetője és tulajdonosa lett. Ezután – és azóta is – a Bárd család birtokában lévő gyógyszertárak üzleti felvirágoztatásával, bővítésével foglalkozik, valamint a Kulcs Patikák országos patikahálózat tulajdonosa és igazgatósági tagja. Családja értékrendjének fontos eleme a jó munkahelyi légkör megteremtése és az elesettek segítése adományokkal. Két kisgyermeke és felesége fontos, támogató hátteret jelentenek számára minden tevékenységben. 

Debreceni lokálpatriótaként dr. Bárd Dávid csak az elmúlt három évben összesen több mint 10 millió forint értékben adományozott a helyi hátrányos helyzetű emberek számára egészségmegőrzést támogató vitaminkészítményeket, gyógyhatású készítményeket, az egészségmegőrzéssel kapcsolatos eszközöket. Fontos feladatának tekinti az adományozási kultúra kiépítését, elterjesztését.


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában