Helyi közélet

2008.10.07. 06:44

Ki mit nem tud október hatodikáról?

<p>Már a könyökén jön ki az összes iskolásnak a nemzeti ünnepeinken való álldogálás a himnusz alatt. Megkérdeztük a debrecenieket, tudják-e mire emlékezünk október 6-án. <STRONG>VIDEÓ:</STRONG>&#160;<A href="http://video.haon.hu/members.haon_szerkesztoseg/recent/Untitled.avi/viewer.html"><IMG height="13" alt="Video" src="http://www.haon.hu/bilder/icons/video.png" width="13" border="0" /></A></p>

Meleg van vagy éppen hideg, nem látunk semmit a tömegben, és a mosdóba sem lehet kimenni.

Felnőttként is pusztán arra emlékezünk, hogy mennyire fájt a lábunk és fel kellett vennünk az ünnepi göncünket. Na épp ez a baj. Hogy csak ennyire emlékszünk.

Van, aki kérdésünk hallatán, ami pusztán annyi volt, hogy mit „ünneplünk” október hatodikán, bármily mélyre is kívánt lenyúlni emlékezetébe, igaz tudása nem tudott a felszínre törni. Ön emlékszik még Haynau, Ferenc József, Damjanics vagy Batthyány nevére?

NÉZZE MEG A VIDEÓT! Ki TUDTA, MIRE EMLÉKEZÜNK OKTÓBER 6-ÁN?

 

 •  

   


   

  Az aradi vértanúk napja

  1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc tizenhárom honvédtábornokát, Pesten pedig Batthyány Lajost, az elsõ magyar felelõs kormány miniszterelnökét.A szabadságharc leverését súlyos megtorlás követte: az osztrák kormány bosszúért lihegett, s egyben példát akart statuálni. A leszámolás már a fegyveres harcok során elkezdõdött. Báró Julius von Haynau táborszernagy, az új osztrák császári fõparancsnok kiáltványban tudatta, hogy aki a magyar kormánnyal és a hadsereggel bármiféle kapcsolatban állt, büntetésre számíthat.

  A „bûnösség” foka A tárgyalások sorrendjét a „bûnösség” foka határozta meg. Elõször Pesten gr. Batthyány Lajos, az elsõ felelõs magyar miniszterelnök, Aradon pedig a honvédsereg önálló seregtestet vezénylõ fõtisztjeinek perére került sor. Batthyányt még 1849 januárjában letartóztatták, és végül az olmützi törvényszék ítélte – felsõbb utasításra – kötél általi halálra. Esetében a bíróság a Bécsben hozott szabályt is megsértette, hiszen a felelõsségre vonás csak az 1848. október 3., tehát az Országgyûlés feloszlatása után elkövetett cselekményekre vonatkozhatott volna, Batthyány viszont ekkor már lemondott tisztségérõl. Haynau október 5-én erõsítette meg az ítéletet.

  Aradon a 13 tábornokot és egy ezredest szeptember 26-án ítélték halálra mint felségsértõket és lázadókat. Ezt Haynau szeptember 30-án hagyta jóvá, de Gáspár Andrásnak, Ferenc József hajdani lovaglómesterének ítéletét végül börtönre változtatták. A kivégzéseket október 6-ára, a bécsi forradalom és Theodor Baillet de Latour hadügyminiszter nép általi kivégzésének évfordulójára idõzítették. Éljen a haza! Batthyány elõzõ éjjel a hozzá becsempészett tõrrel nyakon szúrta magát, és bár életét megmentették, nem lehetett felakasztani.

  A helyi parancsnok saját hatáskörben „porra és golyóra” változtatta az ítéletet, ami miatt késõbb Haynau idegrohamot kapott. A gróf nem engedte, hogy bekössék a szemét, és maga vezényelt tüzet a katonáknak, utolsó szavai három nyelven hangzottak el: „Allez Jäger, éljen a haza”. Aradon ugyancsak október 6-án végezték ki a 13 honvédtábornokot. Ez a nap azóta a magyar nemzet gyásznapja, bár hivatalosan csak 2001-ben nyilvánította azzá a kormány.

  Forrás: erdon.ro


  A kivégzés előtt elhangzott utolsó mondatok:

  Leiningen-Westerburg Károly: A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját.
  Damjanich János: Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt.
  Török Ignác: Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak Őt szolgáltam.
  Aulich Lajos: Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom megértik azt a szolgálatot.
  Vécsey Károly: Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt.
  Lázár Vilmos: Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke és bitófák tövében kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek.
  Dessewffy Arisztid: Tegnap hősök kellettek, ma mártírok... Így parancsolja ezt hazám szolgálata.
  Nagy-Sándor József: Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett.
  Knézich Károly: Milyen különös, hogy Haynau bíró is keresztény és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat.
  Schweidel József: Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot.
  Kiss Ernő: Árpádok dicső szentjei virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük.
  Lahner György: Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon. És az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom.
  Poeltenberg Ernő: Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide.
  Batthyány Lajos: Gyerünk vadászok, éljen a haza!

 • Magyar politikusok a határokon túl az aradi vértanúk napján
 • Véres leszámolás Aradon
 • Nemzeti gyásznap
 • Ezek is érdekelhetik