Hirdetés

2021.11.03. 10:38

Aki szakmát tanul, jövőt választ!

A megújult szakképzés számos alternatívát kínál a nyolcadikos diákok számára.

Minden gyermek életében meghatározónak számít az általános iskola utolsó éve, hiszen a nyolcadikosoknak ekkor kell eldönteniük, hol szeretnének továbbtanulni. Sokan talán nem is tudják, hogy aki a megújult szakképzést választja, nemcsak egy jó szakmára tehet szert, hanem számtalan lehetőséget kap egy sikeres élet- és karrierút megalapozására.

Egyenes út vezet az egyetemre a technikumokból

A technikumok sajátossága, hogy ötvözik a gimnáziumok és a szakmatanulás előnyeit. Az 5 éves képzésben résztvevők érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet szereznek. Azok számára, akik a középiskolából kilépve a felsőoktatás felé vennék az irányt, jelentős előnyt jelent a technikusi vizsga, hiszen az egyrészt egyenértékű az emelt szintű érettségivel, másrészt, aki szakirányban tanul tovább, többletpontokkal jelentkezhet az egyetemekre. Még többet nyernek a két tanítási nyelvű, vagy nyelvi előkészítős technikumi képzésre jelentkezők, hiszen ők egy rendkívül erős nyelvtudással is gazdagodnak.

A Debreceni Szakképzési Centrum hat intézményében indít ilyen osztályokat a 2022/2023. tanévben: a Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági Technikumban, a Debreceni SZC Brassai Sámuel Műszaki Technikumban, a Debreceni SZC Irinyi János Technikumban, a Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikumban, a Debreceni SZC Péchy Mihály Építőipari Technikumban és a Vegyipari Technikumban.

Miben különbözik a technikumi és a gimnáziumi oktatás?

A technikumokban matematikából, magyarból, történelemből és egy idegen nyelvből ugyanazt a tananyagtartalmat, ugyanolyan óraszámban kell elsajátítani, mint a gimnáziumban. A közismereti tárgyak tanulása mellett azonban a technikumban az első két évben ágazati alapoktatásban vesznek részt a diákok, majd az ágazati alapvizsga letétele után, a harmadik tanévtől kapcsolódnak be a szakirányú oktatásba, ekkor ismerkednek meg választott szakmájukkal. A harmadik tanévtől a tanulók duális képzésben is részt vehetnek, azaz, nemcsak az iskola falai között folytatják az adott szakma elsajátítását, hanem egy partnercégnél is gyarapítják gyakorlati, vagy akár elméleti tudásukat. Sőt, utóbbi esetben szakképzési munkaszerződéssel munkabért is kapnak. A technikumban tanulók a 4. tanév végén előrehozott érettségit tehetnek három tantárgyból, jellemzően magyarból, matematikából, történelemből, az utolsó évben pedig már csak a nyelvet és a szakmát tanulják.

Okleveles technikusképzés: a legújabb lehetőség

Az országban a 2021/2022. tanévben indult először okleveles technikusképzés. Ennek lényege, hogy a diákok a szakirányú oktatás során a szakképző intézmények és az egyetemek által közösen kidolgozott tananyagot sajátítják el. Ezzel olyan többlettudásra tehetnek szert, amellyel könnyebben juthatnak be az együttműködésben résztvevő felsőoktatási intézménybe, és az előzetesen elismert egyetemi tanegységeknek, krediteknek köszönhetően, akár rövidebb idő alatt szerezhetnek diplomát. A DSZC iskolái közül a Bethlen, a Mechwart és a Vegyipari tervez felsőoktatási partnerségben képzéseket indítani.

Fotó: Freepik

Szakképző iskola: a kiváló szakemberek bölcsője

A szakképző iskolai képzések 3 évesek és szakmai bizonyítvány megszerzésével zárulnak. Elsősorban azoknak érdemes szakképző iskolába jelentkezni, akik minél hamarabb szeretnének egy jól fizető szakmát szerezni. Természetesen innen is el lehet jutni a diplomáig: amennyiben a képzés elvégzése után úgy érzi a fiatal, hogy mégis szeretne érettségit tenni, akkor azt ingyenesen megteheti, ráadásul úgy, hogy akár már dolgozhat is mellette. A szakképző iskolákban az első évben ágazati alapoktatásban vesznek részt a diákok, és ezután kapcsolódhatnak be szakirányú oktatásba, jórészt a duális képzőhelyeken.

Számos piacképes képzést kínálnak a továbbtanulók számára a DSZC intézményei: a Debreceni SZC Baross Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, a Debreceni SZC Beregszászi Pál Technikum, a Debreceni SZC Építéstechnológiai és Műszaki Szakképző Iskola, a Debreceni SZC Irinyi János Technikum, a Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola, illetve a Debreceni SZC Kreatív Technikum.

Ösztöndíj, munkabér, pályakezdési juttatás a szakképző intézményben tanulók számára

Akár technikumban, akár szakképző intézményben tanul tovább egy fiatal, számos juttatásra számíthat tanulmányai alatt.

A technikumokban az első két tanévben 8 370 Ft-ot, a szakképző iskola első tanévében pedig 16 740 Ft-ot kapnak a tanulók havonta. Ez az összeg a tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér egyhavi összegéhez igazodik.

A sikeres ágazati alapvizsga után egyes diákok cégeknél tanulnak duális képzésben, míg mások az iskolai tanműhelyekben sajátítják el a szakmai ismereteket. Ösztöndíjat utóbbiak, a munkaszerződéssel nem rendelkezők kaphatnak. Ennek összege már a tanulmányi eredményüktől függ: 8 370 és 58 590 Ft közötti összegre számíthatnak. A duális képzésben részt vevőket a szakképzési munkaszerződés alapján a kötelező legkisebb havi munkabér (minimálbér) legalább hatvan százaléka (2021-ben 100 440 forint) illeti meg, de legfeljebb a minimálbérnek megfelelő összeg, amelynek megállapításánál figyelembe veszik a tanuló szakmai felkészültségét, tanulmányi eredményeit is. A sikeres szakmai vizsgát követően a tanulók vizsgaeredménytől függően 133 920 és 301 320 forint közötti egyszeri pályakezdési juttatásra is jogosulttá válnak.

Ha szeretnél élni a szakképzés nyújtotta lehetőségekkel és jobban megismernéd a Debreceni Szakképzési Centrum intézményeit, lapozd át az iskolák aktuális felvételi tájékoztatóját!