Nagyvilág

2019.04.10. 17:39

MOGYE-ügy - Meghallgatták a fegyelmi eljárás alá vont tanárokat

Kolozsvár, Marosvásárhely - Meghallgatta az egységes vizsgáztatást elutasító tanárokat a hét első három napján a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológai Egyetem (MOGYTTE) dékánjaiból álló fegyelmi bizottság - közölte az egyetem rektora.

Kolozsvár, Marosvásárhely - Meghallgatta az egységes vizsgáztatást elutasító tanárokat a hét első három napján a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológai Egyetem (MOGYTTE) dékánjaiból álló fegyelmi bizottság - közölte az egyetem rektora.

A vizsgálat elsősorban a magyar tagozat oktatóit érinti, akik a téli vizsgaidőszakban megtagadták, hogy alávessék magukat az egyetem román, angol és magyar nyelvű tagozatait egységes vizsgáztatásra kötelező belső szabálynak.

Az egyetem folyosóján mintegy száz tanár és diák tiltakozott az eljárás ellen, és vállalt szolidaritást a fegyelmi eljárás alá vont oktatókkal.

Leonard Azamfirei rektor az MTI-nek elmondta: a három kar dékánjából álló vizsgáló bizottság valamennyi beidézett tanár esetéről jelentést készít, amely alapján vagy az egyetem szenátusa vagy a kari tanácsok döntenek majd az esetleges szankciók kiszabásáról.

A rektor nyomásgyakorlási kísérletnek tekintette, hogy az egyetem sok tanára és diákja gyűlt az a terem elé, amelyben a vizsgálóbizottság dolgozott.

Szabó Béla professzor, a magyar tagozat vezetője az MTI-nek felidézte: a vizsgaidőszak előtt a magyar tagozat 127 oktatója írta alá, hogy elutasítja az egységes vizsgarendet. Azt is hozzátette: elfogadták, hogy azonos napokon, azonos nehézségű tesztkérdésekkel vizsgáztassanak, de nem tartották elfogadhatónak, hogy ugyanazok a tesztkérdések legyenek a magyar vizsgalapon is, mint a románon és az angolon. Megjegyezte: a belső nyilvántartásuk szerint végül a magyar tagozat 49 tanára vizsgáztatott saját tételekkel. Az egyetem szenátusa 30 magyar és öt román oktató ellen szavazta meg az eljárás elindítását.

A professzor megerősítette azt a helyi sajtóban közölt információt, amely szerint attól tartanak, hogy az egységes osztályozást és a közös mércét a felvételire is kiterjesztené az egyetem vezetése, ami hátrányosan érintené a magyar tagozatot. Elmagyarázta: az egyetemen jelenleg ugyanannyi román diákot vesznek fel az államilag támogatott helyekre ahány magyart is, de míg a magyar tagozaton kétszeres, a román tagozaton három-négyszeres a túljelentkezés, ezért a román diákok bejutási jegyei is magasabbak.

A román túljelentkezést annak a korábbi szenátusi döntésnek tulajdonította, hogy a Romániában működő 14 orvosi egyetem közül a marosvásárhelyi az egyedüli, amelyiken csak biológiából kell felvételizni. A többi egyetemen egy másik tárgyból is vizsgázni kell. Így a MOGYTTE az egész országból vonzza azokat a diákokat, akik a könnyebb felvételire vágynak.

Leonard Azamfirei rektor az MTI kérdésére elmondta: a felvételi tételek mindig is azonosak voltak a magyar és a román tagozat számára, de a különböző konkurencia miatt előfordulhat, hogy a román tagozaton a 8,50-es jegy sem elég a bejutáshoz, míg a magyaron már a hatossal is be lehet jutni. Úgy vélte: a magyar felvételizők pozitív megkülönböztetésben részesülnek az egyetemen. Hozzátette: "jelen pillanatban nincsen szó ennek a rendszernek a megváltoztatásáról az egyetem vezetése körében".

A MOGYE-n 2011-ben alakult ki éles konfliktus az állami egyetem román vezetése és magyar tagozata között amiatt, hogy az egyetem vezetése az intézményi autonómiára hivatkozva nem léptette életbe az új oktatási törvény magyar szempontból fontos előírásait. A magyar tagozat tavaly szeptemberben arról döntött, hogy a magyar vezetők mindaddig nem töltik be tisztségeiket, amíg nem születik a magyar nyelvű oktatás jövőjét hosszú távon biztosító, megnyugtató döntés. Távolmaradásukkal az ellen tiltakoztak, hogy álláspontjukat rendszeresen figyelmen kívül hagyta az egyetem vezetése.

A MOGYE román királyi rendelettel kizárólag magyar tannyelvű intézményként alakult 1945-ben. Az intézményben a kommunista pártvezetés szóbeli utasítására vezették be 1962-ben a román nyelvű oktatást is, amely fokozatosan háttérbe szorította a magyar orvosképzést. Az elmúlt években az egyetem vezető testületei a román oktatók kétharmados többségével működtek, és a magyar tagozat elsorvasztására törekedtek.

A MOGYE tavaly egyesült a Petru Maior Egyetemmel, és vette fel a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem (MOGYTTE) nevet.

- MTI -

Ezek is érdekelhetik