Magyarország

2008.03.06. 06:20

A vizitdíjról pro és kontra, politikusok a témáról

<p>A népszavazás előtt az egészségügyet érintő kérdésekről dr. Vojnik Mária (MSZP) országgyűlési képviselőt és dr. Rizsák Ildikó (Fidesz) megyei közgyűlési tagot, háziorvost kérdeztük.</p>

Ön szerint szükség volt a vizitdíj bevezetésére?

Dr. Vojnik Mária: - A vizitdíj és a napidíj célja, hogy a háziorvosok és az egészségügyi intézmények több bevételhez jussanak. Ezért az európai országok gyakorlatát átvéve a vizit és napidíjjal egy jelképes nagyságú önrészt kell fizetni a szolgáltatások igénybevételekor.

Tudjuk, hogy ez sokaknak terhet jelent, ezért a rászorulók számára évi 12 vizitre elegendő pénzzel megemeltük a szokott juttatások mértékét. A gyerekek, a súlyos betegek pedig vizitdíj mentességet kapnak. Mérséklődött az indokolatlan orvos-beteg találkozók száma, ennek eredményeképp több figyelmet és gyorsabb ellátást kapnak a rászorulók.

Egy friss felmérés kimutatta, hogy a vizitdíj szemléletváltást hozott, ennek során a betegekben egyre inkább tudatosul: joguk van elvárni a megfelelő minőséget.

Dr. Rizsák Ildikó: - Ha mérlegre tesszük a vízit és kórházi napidíj ügyét egyértelmű, hogy a bevezetése mellett szóló érvek eltörpülnek a díjak bevezetése által okozott káros hatások mellett. A vizitdíj enyhítette ugyan a praxisok finanszírozási gondját, azonban azt megoldani nem tudta.

Még a praxis finanszírozás reálértékének évek óta tartó csökkenését sem kompenzálja. A vizitdíj bevezetését megalázónak érzem mind az orvos, mind a beteg számára. Nem gondolom, hogy arra az útra kellene lépni, hogy a praxis jövőbeni finanszírozását a betegektől beszedendő egyre növekvő vizitdíjból kellene biztosítani.

Ezt a feladatot az államnak meg kell tudni oldani, abból a pénzből, amit Tb járulék címén levonnak tőlünk, ami Európában százalékosan nálunk a legmagasabbak egyike. Sajnálatos módon a vizitdíj rontja a szegényebb sorsú, rászoruló betegek orvoshoz fordulási esélyeit is.

Hová kerül ez a pénz, mekkora szerepe van a kedvezményezettek büdzséjében?

Dr. Vojnik Mária: - A háziorvosnál fizetett vizitdíj a praxis bevétele. Felhasználásáról a háziorvos szabadon dönt. Fordíthatja a maga, vagy munkatársai bérére, a rendelő korszerűsítésére, új eszközök vásárlására. A szakrendelő és kórházi bevétel is az intézmény saját bevétele.

Ez évtől a bevétel legalább egyharmadát az orvosok és egészségügyi dolgozók bérének teljesítmény-alapú növelésére, vagy jutalmazásra költhetik. A háziorvosok jelentős részére kifüggeszti a váróban, hogy mire fordítja ezt a bevételt, a kórházak, rendelőintézetek okosan gazdálkodó vezetői kórházi ágycserét, a betegek kényelmét szolgáló berendezéseket vásárol, vagy korszerűbb előjegyzési rendszert működtet. Sok múlik azon, hogy segíteni akar-e a betegeken vagy ”keresztbefeküdni” a reformoknak.

Dr. Rizsák Ildikó: - A vizitdíj bevezetése előtt néhány hónappal a TB megvonta háziorvosi praxisoktól az eszköz és ingatlan támogatást, ami legalább 50 ezer forint/ hó elvonást jelentett. A bevezetett vizitdíj TB –től kapott többlettámogatás címén épül be a praxist üzemeltető cég bevételei közé, ilyen módon –természetesen mindenfajta adózási kötelezettség érvényes rá.

A vizitdíj bevétel látszólag 10 %-os forrásbővülést jelent a praxis számára, ezt azonban elviszi a már említett támogatás megvonás és a nagy mértékű áremelések sokasága.

Csak példaként említeném a víz, villany, gáz, üzemanyag és biztosítás árának elmúlt időszakbeli drasztikus emelkedését. Ilyen módon a praxis személyzet fizetésemelésére sajnálatos módon nem jutott több az inflációs mértéknél. Összességében a vízitdíj bevételi forrás bővülést a praxis számára alig vagy egyáltalán nem jelent.

Milyen laikus vélemények jutottak el Önhöz a vizitdíjról?

Dr. Vojnik Mária: - Azok az emberek akikkel találkoztam, azt mondták: nem sajnálják a háziorvosuktól a 300 Ft-ot, ha azt tapasztalják, hogy értelmesen használta fel és erről tájékoztatja a betegeit.

Gyorsabb a rendelés és barátságosabban beszélnek velük. Vannak viszont, akik arról panaszkodnak, hogy receptírás betegvizsgálat nélkül is 300 Ft, ők nehezményezik a valódi orvos-beteg kapcsolat hiányát. Az országban járva azt tapasztalom, hogy néhány intézményben olyan helyre teszik a vizitdíj-automatát, ahol a rossz időben, esőben hosszú sorban állva kell várakozni és ezt a személyzet még kormányellenes propagandával is megtoldja.

Ez utóbbinak azonban már – tudjuk - nincs köze a gyógyításhoz. A fizetésre kötelezettek és a vizitdíj alól mentesítettek egyértelmű tájékoztatást várnak - jogosan.

Dr. Rizsák Ildikó: - A betegek többsége a következő véleményen van:
-Az emberek felháborítónak tartják, hogy nem volt elég 30-40 fizetni a TB járulékot, most amikor betegek lettek újra fizettetik őket.
-Bővültek az adónemek a kormány bevezette a vizitdíjat és a kórházi napidíjat.
- Vannak olyan társadalmi csoportok, amelyek eddig is súlyos megélhetési problémával küzdöttek a vizitdíj és a kórházi napidíj bevezetése ezt tovább nehezítette.

Néhányan megfogalmazták a következő véleményt:
Már éppen ideje volt bevezetni a vizitdíjat és a kórház napidíjat, akik eddig semmit nem fizettek be a nagy kalapba de annál többet vettek ki, azok is fizessenek valamit

Mi történik, ha a népszavazás döntése nyomán megszűnik a kórházi napidíj és a vizitdíj?

Dr. Vojnik Mária: - A vizitdíj nem adó, mert akkor nem tarthatnánk róla népszavazást. Egy olyan önrész, amelynek megfizetésével az egészségügy korszerűsítése, a jobbminőségű ellátás valósul meg.

A népszavazás valódi tétje:

- hogy megmarad-e a háziorvosoknál a havi átlag 180 ezer Ft-os bevétel, vagy veszélybe kerül a biztonságos működésük. Ha megszűnne, átlagosan 25 %-al csökkenne a háziorvosi rendelők bevétele. Ezt nem pótolja a központi költségvetés,
- hogy a kórházak és szakrendelők megőrizhetik-e a havi több millió forintos bevételt, vagy elesnek ettől a fejlesztési- működési forrástól,
- hogy a szolgáltatóknál megmarad-e az ésszerű igénybevétel.

Egy háziorvost idéznék: „A betegektől kapott 300 Ft-ból többek között olyan készüléket vásároltam, amely enyhíti az ízületi fájdalmakat. Ezúton is szeretném megköszönni a betegeimnek, hogy hozzájárultak a rendelő fejlesztéséhez.”

Dr. Rizsák Ildikó: - A népszavazási Igenek győzelmével szűnik meg a vizitdíj, a kórházi napidíj és a tandíj is. Tagadhatatlan, hogy a vizitdíj kiesés jelentős érvágást jelent, hiszen a kormányzat úgy alakította át a háziorvosi praxisok finanszírozását hogy a praxis a vizitdíj bevétellel tudta kompenzálni a már említett áremeléseket és elvonásokat, így tudott működőképes maradni. Ilyen formán ha kiesik a vizitdíj az államnak kötelessége azt pótolni.

- Pók Viktória -

Ezek is érdekelhetik