Helyi közélet

2008.10.18. 08:13

Biciklisek, figyelem! Ellenőrzés a megyében

<p>Még mindig tragikusan sok a gyalogos és biciklis balesetek száma, ezért a rendőrség e két célcsoportot október-novemberben fokozottan ellenőrzi.&#160;<A href="http://www.haon.hu/hirek/im:haon:newspaper-hbntippek/cikk/rendelet-a-kozuti-jarmuvek-forgalomba-helyezesenek-es-forgalomban-tartasanak-muszaki-felteteleirol/cn/haon-news-Csapo-20081017-050419"><IMG height="13" src="http://archive.haon.hu/bilder/icons/download.png" width="13" border="0" /><B>Milyen feltételekkel tarthatom üzemben?</B></A> [.pdf - 35KB]</p>

Megyénk közútjain 2008. október 2-ig 894 személysérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt, amelyből 121 esetben kerékpáros volt az okozó. Ez az összes baleset 13,5%-át jelenti.

Amire oda kell figyelni

Az akció keretein belül a rendőrség szigorúan fogja vizsgálni a kerékpárok kötelező tartozékainak meglétét, illetve állapotát, mint például: kormányberendezés, fékszerkezet, csengő, világítás, küllőprizma. Ezen felül természetesen továbbra is oda kell figyelni a KRESZ szabályainak betartására.

Tanácsok kerékpárosoknak:
Ellenőrizzük a kerékpár kormányát, a világítóberendezéseket, a féket (külön az első-hátsó féket). Állítsuk be az ülést, figyeljünk arra, hogy ne legyen túl magas, mert pl. ha a hirtelen fékezés után nem ér le a lábunk, könnyen felborulhatunk.
A közlekedés minden résztvevőjére, így a kerékpárosokra is vonatkozik a „látni és látszani” biztonsági alapelv.

Az esti szürkületben és éjszaka nagyon fontos hogy kerékpárunk megfelelően legyen kivilágítva. Az első és hátsó lámpa mellett helyezzünk az ülés alá fényvisszaverő- szélességjelző felszerelést és tegyünk a küllők közé fényvisszaverő lapot. Az autósok a nem megfelelően megvilágított kerékpárosokat nehezebben, később veszik észre, s ennek könnyen lehet baleset az eredménye.

Testi épségünk megóvása érdekében lehetőség szerint viseljünk sisakot, és térdvédőt. Sisak nélkül a bukások és egyéb balesetek súlyos fejsérüléseket okozhatnak. Ügyeljünk a megfelelő öltözékre! A kabáton legyen fényvisszaverő csík vagy viseljünk, feltűnő színeket.

Ha esős időben kell útnak indulnunk, használjunk inkább sapkát, mint a kabátunk kapucniját. Az utóbbi ugyanis akadályozhat a látásban, és kevésbé észleljük az oldalról érkező járműveket.
Kerékpárral a kerékpárúton vagy a kerékpársávon ahol nincs a leállósávon vagy a kerékpározásra alkalmas útpadkán kell közlekedni. Ahol az úton nincs kerékpársáv és nincs leállósáv sem, és az útpadka kerékpározásra alkalmatlan (feltéve, hogy a közúti jelzés nem tiltja) kerékpárral az úttesten szabad közlekedni.

A kerékpárt éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén lámpákkal kell kivilágítani.

A kerékpárt fel kell szerelni: előre fehér vagy kadmiumsárga fényt adó lámpával, hátra piros fényt adó helyzetjelző lámpával, hátul egy nem háromszög alakú piros fényvisszaverővel, kerekenként 1 db borostyánsárga színű küllőprizmával.
2007. június 1-től bevezették, hogy lakott területen kívül éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a kerékpárosnak (amellett, hogy kerékpárját a jogszabályban meghatározott módon ki kell világítania) fényvisszaverő mellényt kell viselnie!

Szakemberek szerint a kivilágítatlanul közlekedőt csak 37 méterről veszi észre az autós, a prizmát, fényvisszaverő szalagot már 50-60 méterről is észleli, a kivilágított kerékpáros pedig 500 méterről is látható, ami jelentősen csökkenti a baleseti kockázatot.
Forrás: police.hu


 

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl

A kerékpárra vonatkozó üzemeltetési mûszaki feltételek

116. § (1) A kerékpárt fel kell szerelni

a) könnyen kezelhetõ, megbízható kormányberendezéssel,

b) két, egymástól függetlenül mûködtethetõ fékszerkezettel, melyek közül az egyik az elsõ, a másik a hátsó kerékre hat,

c) hangjelzõ berendezéssel, amely csak csengõ lehet,

d) egy elõre fehér, vagy kadmiumsárga fényt adó lámpával,

e) egy hátra piros fényt adó, sötétben, tiszta idõben legalább 150 méter távolságról látható helyzetjelzõ lámpával,

 f) hátul egy vagy két, szimmetrikusan elhelyezett, nem háromszög alakú, piros színû fényvisszaverõvel,

g) legalább az elsõ keréken legalább 1 db borostyánsárga színû, mindkét oldal felé hatásos oldalsó fényvisszaverõvel (küllõprizmával). A g) pontban elõírt fényvisszaverõt a kerékpárokra 1991. évi december hó 31. napjáig kell felszerelni.

(2) A kerékpárt fel szabad szerelni - elöl fehér, - oldalán borostyánsárga, - mindkét oldali lábpedálon elöl és hátul borostyánsárga fényvisszaverõvel, továbbá a kerékpár bal oldalán elhelyezett szélességjelzõvel, amely elõre fehér, hátra piros színû fényvisszaverõt tartalmaz.

(3) A kerékpárra felszerelt fényvisszaverõknek sötétben, tiszta idõben - olyan jármûbõl, amelynek távolsági fényszórója azt megvilágítja - 150 méterrõl észlelhetõnek kell lenniük.

(4) A kettõnél több kerekû és 0,80 méternél szélesebb kerékpárt mindkét oldalon fel kell szerelni az (1) bekezdés d)-f) pontjában említett világító, illetõleg fényjelzõ berendezésekkel.

Ezek a berendezések a jármû legszélsõ pontjától 0,15 méternél távolabb, egymáshoz pedig 0,60 méternél közelebb nem lehetnek.

(5) A kerékpárra gyermekülés oly módon szerelhetõ fel, hogy az ülés és a rajta ülõ gyermek a vezetõt a kilátásban és a vezetésben ne akadályozza, a kerékpár világító- és jelzõberendezéseit ne takarja. Az üléshez kapaszkodót és lábtartót is fel kell szerelni. Az ülés, a kapaszkodó és a lábtartó nem lehet összefüggésben a kormányzott kerékkel, illetõleg az azzal együtt elforduló szerkezettel.

(6) A kerékpárhoz kapcsolható legfeljebb 0,70 méter széles és legfeljebb 70 kilogramm össztömegû, egytengelyû, két nyomon futó vontatmány (kerékpár utánfutó).

(7) A kerékpár utánfutót fel kell szerelni a) hátul egy, az utánfutó középsíkjában, vagy attól balra, az úttest szintje felett legalább 0,35 méter és legfeljebb 0,60 méter magasságban elhelyezett piros színû, háromszög alakú - a pótkocsira elõírt - fényvisszaverõvel,

b) a kerékpárra elõírt hátsó helyzetjelzõ lámpával. A kerékpár utánfutó hátsó helyzetjelzõ lámpája elektromos kapcsolásának olyannak kell lenni, hogy bekapcsolása a kerékpár hátsó helyzetjelzõ lámpáját kikapcsolja.

(8) A kerékpár lámpák elektromos kapcsolásának olyannak kell lenni, hogy a lámpák együtt legyenek be- és kikapcsolhatók.

(9) A kerékpár világító és fényjelzõ berendezéseit a következõképpen kell elhelyezni:

a) Az (1) bekezdés - d) pontjában említett lámpát, - e) pontjában említett hátsó (piros színû) helyzetjelzõ lámpát és - f) pontjában említett hátsó (piros színû) fényvisszaverõ(ke)t, valamint a (2) bekezdésben említett elsõ (fehér) fényvisszaverõt a kerékpár hosszirányú függõleges felezõsíkjában úgy, hogy - az úttesthez 0,35 méternél közelebb, - a lámpák az úttesttõl 0,90 méternél távolabb, - a fényvisszaverõk az úttesttõl 0,60 méternél távolabb ne legyenek.

b) Az (1) bekezdés g) pontjában említett, kerékre oldalsó (borostyánsárga színû) fényvisszaverõt (küllõprizmát) úgy, hogy annak távolsága a kerékabroncstól 0,10-0,15 méter legyen.

c) A (2) bekezdésben említett szélességjelzõt úgy, hogy az a kerékpár hosszirányú függõleges felezõsíkjától balra 0,30-0,40 méterre és az úttest szintjétõl 0,35-0,60 méterre legyen.


  • Hármas karambol a 4-es úton Hármas karambol a 4-es úton 2008.09.16. VideoVideo
  • Elütötte, és otthagyta a gyereket
  • Házfalnak csapódott egy autó – meghalt a sofőrHalálos baleset Bihakeresztesen 2008.09.16.
  • Halálos gyalogos gázolás Debrecenben Halálra gázoltak egy gyalogost 2008.09.16. Video
  • Kislányt ütött el a román autós Kislányt ütött el a román autós 2008.09.15.
  • Ütközés az aluljáróban, egy korábbi baleset miatt Baleset az aluljáróban 2008.09.15. Video
  • Ezek is érdekelhetik