Leköszön az elnök

2024.06.19. 07:00

Kevesebb bűncselekmény, több ittas vezető a törvényszék előtt

Két ciklus után értékelt a Debreceni Törvényszék leköszönő elnöke. Kahler Ilona szerint minden jogszabály és körülmény megváltozott az elmúlt évtizedben.

Szőke Tímea

Két ciklus, azaz 12 év után köszön le a Debreceni Törvényszék elnöke, Kahler Ilona Márta (törvény szerint ennyi ideig töltheti be a posztot). Ebben az időszakban számos fontos változás, kihívás, tanulság volt, ezekről egyaránt beszélt a Haonnak. Mint Kahler Ilona értékelése során felidézte, az elmúlt 12 évben nagyon sok olyan változás volt, ami a Törvényszék (és a hozzá tartozó 5 vármegyei járásbíróság) mindennapi munkáját érintette. Gyakorlatilag valamennyi jogszabály – a büntető és a polgári törvénykönyv, a büntető és a polgári peres eljárási szabályok, de még a közigazgatási szabályozás is – változáson esett át; az új törvényeket meg kellett tanulni, készségszinten elsajátítani. Továbbá az új eljárási törvényekben megjelenő jogintézményeket, azok rendszerét, hátterét megismerni, mindez egy nagyon mély tanulási folyamatot igényelt.

Kahler Ilona Márta 12 évig volt a Debreceni Törvényszék elnöke
Kahler Ilona Márta 12 évig volt a Debreceni Törvényszék elnöke
Forrás: Molnár Péter

Minden olyan nagy jogszabály jelentősen módosult, ami a bírósági eljárásainkban ott van, így a büntető törvénykönyv, a szabálysértési eljárásról szóló törvény, a polgári törvénykönyv is szinte újként jelent meg

 – hangsúlyozta az elnök. Megjegyezte, hogy utóbbinak a teljes szerkezete átalakult, ugyanakkor rá is fért a változás, mert 1973 és a kilencvenes évek eleje után 2014-ben módosult újra, hozzáigazodva az élethez.

Kahler Ilona kihívásnak mondta a digitális átállást is

– A jogszabályi változásokon túl a digitális átállás jelentette a legnagyobb kihívást a bíróságunknak. Habár 2012-ben a cégbírósági eljárások már elektronikus úton zajlottak, utána az összes többinél is megjelent az elektronikus kapcsolattartás, az e-akták, digitális iratok. Ennek megtanulása szükségszerű volt, de általánosságban az elektronikus gondolkodás is elterjedt a bírósági munka minden területén, kezdve az ügyérkezéstől, beleértve az irodai háttér tevékenységet is – magyarázta Kahler Ilona, példaként említve, hogy az ügyvédekkel és hivatalokkal mostanra kizárólag elektronikus kapcsolattartásban vannak.

Fentiekkel párhuzamosan meg kellett felelnünk annak a szakmai elvárásnak is, hogy az ügyhátralékot ledolgozzuk, vagyis két éven túl húzódó ügyünk ne legyen; ez folyamatos cél, amit szépen teljesítettünk is úgy, hogy a munka minősége nem romlott. Utóbbit a megalapozottsági mutatók jelzik, vagyis hogy hány ítélet emelkedett első fokon jogerőre és hogy a másodfokú eljárásban hányat hagytak helyben

 – mondta a leköszönő elnök. Megjegyezte, amikor 2000-ben bíróvá kinevezték, mintegy 200 ügyet vett át elődjétől, ma egy büntető bíró kb. 40-et visz.  

A jogszabályi változásokon túl a digitális átállás jelentette a legnagyobb kihívást a bíróságunknak
A jogszabályi változásokon túl a digitális átállás jelentette a legnagyobb kihívást a bíróságunknak
Forrás: Molnár Péter

A Debreceni Törvényszéken és a vármegyei járásbíróságokon lényegében minden évben több ügyet fejeznek be, mint ahány érkezik. A 2023-as évet ismertető adatsorok azt mutatják, hogy elhúzódó ügy alig van: a Törvényszéken az összes érkezett ügy 45 százaléka 3 hónapon belül, további 27 százaléka 6 hónapon belül  befejeződött. Az említett megalapozottsági mutatók szerint a Debreceni Törvényszéken tavaly 95,3 százalék volt az első fokon jogerőre emelkedett döntések aránya, ráadásul jelentősen javult a büntetőügyekben, ahol általánosságban gyakoribb a fellebbezés; 7 százalékról 43,2 százalékra nőtt az előző évhez képest. Kiemelendő a döntések megalapozottságának minőségi mutatója: szintén a Debreceni Törvényszéken az országos átlagot jelentősen meghaladóan kedvezőbb a hatályon kívül helyezések alacsony száma.  

Teljes kihasználtsággal működik a távmeghallgatás

Kahler Ilona arról is beszélt, hogy a Covid-helyzet, mely a bíróságokat sem kímélte, újabb technikai vívmányt hozott, ami az eljárások költségeit csökkentette és a gyorsaságukat is javította: a távmeghallgatás rendszerét. Pontosabban, már a járvány előtt elkezdték azt kialakítani, de a felfutása a bezártság idején történt, már csak azért is, mert nem is lehetett más módon tárgyalni. Abban az időben egy sor átmeneti, új eljárási szabályt is megalkottak, többek közt a polgári perrendtartást is bekapcsolva a távmeghallgatásba. Ezen belül fontos volt bizonyos nemperes eljárásokban, kiemelten az úgynevezett elmefelülvizsgálatokban; ilyenkor kórházban kell a bírónak például kényszergyógykezelésről jogilag dönteni; a járvány idején ezt skype-kapcsolat segítségével bonyolították le.

A távmeghallgatás rendszere teljesen meghonosodott. 2018-ban egy darab arra alkalmas tárgyalóval kezdtünk, ma már minden járásbíróságon és a Debreceni Törvényszéken is van ilyen és ezek mindegyike teljes kihasználtsággal működik. Főleg büntetőügyekben használjuk a távmeghallgatót, ahol a fentiekben említett előnyein túl biztonsági szerepe is van, nem kell a fogvatartottakat szállítani, a bv-intézetekből hallgathatjuk meg őket

 – hangsúlyozta az elnök.

A Debreceni Járásbíróság új épülete a legmodernebb körülményeket biztosítja haon
A Debreceni Járásbíróság új épülete a legmodernebb körülményeket biztosítja
Forrás:  Napló-archív

Több a közlekedési bűncselekmény

– Az elmúlt évtizedre visszatekintve a két markáns változás, a jogszabályok módosítása és a technika előretörése mellett egy nem várt eredménnyel is szembesülhetünk: a járásbíróságokon az érkezett büntetőügyek száma mintegy felére csökkent, egész pontosan 46,5 százalékkal mérséklődött, ami a közbiztonság szempontjából nagyon fontos mutató  – mondta Kahler Ilona.

Míg 2013-ban 4 ezer 656, 2023-ban 2 ezer 958 büntetőügy volt. Ugyanakkor e számok mögé nézve azt látjuk, hogy 2013-ban 506 közlekedéssel kapcsolatos bűncselekmény került a járásbíróságok elé, 2023-ban pedig 939, vagyis az összesnek közel egyharmada! Ennek legnagyobb része az ittas vezetés; 2013-ban 362, most 660 darab volt.

 – Annak ellenére, hogy nagyon sok felvilágosító kampány van, például mi magunk is részt vettünk a középiskolásoknak szóló, Töréspont elnevezésű programban, debreceni városlakóként az a tapasztalatom, hogy az emberek váltak fegyelmezetlenebbé, nagyon komoly problémák vannak a szabálykövetéssel – osztotta meg az elnök.

Úgy véli, ez a napi hírekből is érzékelhető, és nem véletlen, hogy új tényállásként megjelent az engedély nélküli járművezetés bűncselekmény (eltiltás hatálya alatt vagy jogosítvány nélkül), ami korábban csak szabálysértés volt. A tavalyi említett 939 esetből 103 ebbe a kategóriába tartozott.

Mint mondta, a Debreceni Törvényszékre érkező ügyek közt igen sok a költségvetési csalás
Mint mondta, a Debreceni Törvényszékre érkező ügyek közt igen sok a költségvetési csalás
Forrás: Molnár Péter

A következő nagy kategória a lopás, tavaly 558 darab volt, az összes 17,25 százaléka. A közvéleményt foglalkoztató kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekből 77 ügy érkezett a járásbíróságokra (az összes 2,83 százaléka), bár ezen a téren igen nagy a látencia.

A Debreceni Törvényszékre érkező – a járásbíróságokra kerülőknél súlyosabb – ügyek közt igen sok a költségvetési csalás, tavaly 70 ilyen volt, érdekesség, hogy 2013-ban is, de az elmúlt tíz évben egy hullámzó adatsor figyelhető meg – ismertette Kahler Ilona. 

Hozzátette, ezek bonyolult esetek, általában mintegy 3 ezer oldalnyi iratanyaggal, több száz millió vagy milliárd forintos nagyságrendű érintett összegekkel (például be nem fizetett áfával). Emberölési ügy tavaly 13 volt, kábítószer-kereskedelem miatti per 7 darab, utóbbiaknál rendszerint szintén bonyolult, sok vádlottat jelentő, hálózatszerűen működő bűnszervezetek eseteiről döntenek a bíróságok.

Költségkímélő eljárás

Kahler Ilona elmondta azt is, hogy a Debreceni Törvényszék (a járásbíróságokkal együtt) tavaly több mint 8 milliárd forintból gazdálkodott, ebből 4,7 milliárd forint a személyi juttatások fedezete. Noha még nincsenek abban a helyzetben, mint a fővárosi vagy nyugat-dunántúli bíróságok, ahol az igazságügyi alkalmazottak (jegyzőkönyvvezetők stb.) hiánya már a napi működést veszélyezteti, itt is egyre többen köszönnek el az infláció által erodált fizetések miatt. – A létszámunk fel van töltve, egyelőre szükség esetén pótolni tudjuk a távozó munkatársakat, de nyilván nem szerencsés, hogy mindig újakat kell betanítani, akik esetleg néhány év múlva szintén távoznak – jegyezte meg.

Érdekes összefüggésre világított rá a Törvényszék költségvetése és az ítélkezési tevékenység között: az eljárási szabályok változása költségcsökkenéssel is jár. Amennyiben ugyanis a (néhány éve bevezetett) előkészítő ülésen – a szükséges feltételek megléte esetén – döntést hoz a bíróság, akkor tárgyalássorozat helyett egyetlen ülés elég lehet a jogerős ítélethez. Az előkészítő ülés megjelenésének épp ez a takarékosság volt a fő szempontja, ami valóban kimutatható, például a Debreceni Törvényszéken 2022-ben 150, míg 2023-ban 115 millió forint volt a kirendelt védők munkadíja. Ugyanakkor a szakértői díjakat éppen előtte emelték fel 50 százalékkal, így a megtakarítás hosszabb távon fog az összköltségen egyértelműen látszani.

Infrastrukturális szempontból az elmúlt 12 év legfontosabb eseménye volt, hogy a Debreceni Járásbíróság 2015-ben új helyre költözött az Iparkamara utcáról. Ennek kapcsán Kahler Ilona felidézte, hogy egykor a Királyi Törvényszék működött az Iparkamara utcai épületben, aminek az 1944-es bombázás a kétharmadát megsemmisítette. Mivel a Petőfi téri Királyi Járásbíróság mindössze tizenéves épülete teljesen elpusztult szintén légitámadásban, a háború után felálló Debreceni Járásbíróság kényszerből az Iparkamara utcai (megmaradt) ingatlanba került. A Megyei Bíróság (később Debreceni Törvényszék) a Széchenyi utcára költözött, ahol ma is van, és ahol régen a Királyi Ítélőtábla működött. (A KJ és a KIT épületét is Wagner Gyula tervezte 1895-ben.) A Debreceni Járásbíróság volt (Iparkamara utcai) épületében utoljára 1985-ben végeztek festést, 30 év múlva már meglehetősen rossz körülmények közül települt át az intézmény az Arany János utcai modern létesítménybe.

– 2012 óta valamennyi járásbíróságunk épületében felújításokat, energetikai fejlesztéseket, vagy épp festést, bútorcserét végeztünk, kivéve a püspökladányit, amely most a legkevésbé jó állapotban van, de terveink szerint idén előrelépés történik ennek modernizálására is – tudatta a törvényszék elnöke.

191206-torvenyszek-KA_16
A Debreceni Törvényszék társadalmi felelősségvállalása keretében a dolgozók gyűjtést rendeztek és örökbefogadták a nagyerdei állatkert egyik hóbaglyát, a képen Kahler Ilona az erről szóló dokumentummal
Forrás:  Napló-archív

Új generáció a bíróságon

A Debreceni Törvényszéken és a járásbíróságokon jelenleg összesen 124 bíró dolgozik, speciális korfájuk egy kissé paradox helyzetet teremt. Ennek oka, hogy amikor 2006-ban felállt a Debreceni Ítélőtábla, annak 25 fős bírói karából 22 tapasztalt bíró a törvényszékről ment oda. 

Gyakorlatilag két generáció esett ki, és jelentősen fiatalodott az itteni gárda. Ennek köszönhetően az elmúlt években csak 1-1 bírónk ment nyugdíjba, azonban 2029 és 2032 között közel húszan teszik majd ezt és erre bizony fel kell készülnünk, őket majd pótolni kell

 – mutatott rá Kahler Ilona. Hozzátette azonban, hogy bár a bírói kinevezésig eljutni hosszadalmas és bonyolult folyamat, van miből meríteni, a járásbíróságokról alkalmas bírák kerülhetnek majd a törvényszékre, és helyükre lesz utánpótlás, mintegy 40 felkészült titkár és fogalmazó vár a lehetőségre.

– A generációváltás az igazságügyi alkalmazottakat is érinti, itt nehézséget az okoz, hogy a mai fiatalok egészen más kultúrába születtek bele. A digitális környezetünkbe villámgyorsan beleszoknak, azonban a bírósági szervezet jellemző, „old school” értékek sokszor nehezen értelmezhetőek számukra. Teherként élhetik meg például az öltözködési elvárásokat, vagy azt, hogy úgy jelenjenek meg a közösségi médiában, hogy az ne legyen támadható. A generációknak szót kell érteniük egymással. Márcsak azért is, mert meg akarjuk tartani őket, ahogyan más dolgozóinkat is; végső soron a bíróság is egy munkahely, ahol szeretnénk, ha jól éreznék magukat az alkalmazottak, több éven át egyébként családbarát címet is viseltünk – mondta az elnök.

A leköszönő elnök szerint a generációváltás az igazságügyi alkalmazottakat is érinti, itt nehézséget az okoz, hogy a mai fiatalok egészen más kultúrába születtek bele
A leköszönő elnök szerint a generációváltás az igazságügyi alkalmazottakat is érinti, itt nehézséget az okoz, hogy a mai fiatalok egészen más kultúrába születtek bele
Forrás: Molnár Péter

Kahler Ilona június 30-ig tölti be posztját, a Debreceni Törvényszék tanácselnökeként folytatja a pályafutását a büntetésvégrehajtási jog területén.

Kérdésünkre, hogy milyen kihívások várnak az utódjára, három tényezőt összegzett. 

A bírák és igazságügyi alkalmazottak pótlása; az állandó jogszabályi környezeti változásoknak való megfelelés, ezeket a munkaszervezésben érvényesíteni; valamint a szakmai elvárásoknak úgy megfelelni, hogy közben körülöttünk minden változik

 – mondta.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában