A tisztább, élhetőbb nagyvárosért

2021.10.21. 10:48

Debreceni közgyűlés: beépítik a Miklós utcai üres telket, bővítik a Mechwart-középiskolát

Nagyszabású útfejlesztésekről, hulladékkezelésről, felújításokról, kulturális rendelkezésekről döntöttek a cívisváros képviselői.

Fotó: Czinege Melinda

A debreceni képviselő-testület csütörtökre hívta össze a városi közgyűlését, ahol többek közt elhangzott, a közterületek tisztaságát a Debreceni Közterület Felügyelet folyamatosan ellenőrzi. Elsősorban azt kell szankcionálni, aki bizonyíthatóan kihelyezte a hulladékot – hangsúlyozta Papp László polgármester. Ha a közterület-felügyelő ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett, elhagyott hulladékot talál, akkor a helyszínen azonnal intézkedik a hulladék tulajdonosa vagy korábbi birtokosa megállapítása érdekében, és írásban (feljegyzésben vagy e-mailben) haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül értesíti a jegyzőt a hulladék helyéről, összetételéről és becsült mennyiségéről, melyet fotóval is dokumentál – erről is döntött a testület.

A Kölcsey Központban megtartott tanácskozáson a grémium a fentiek kapcsán határozott arról is, hogy az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról szóló önkormányzati rendelet a következővel egészül ki: közterületen levő, elhagyott hulladékkal kapcsolatos bejelentést bárki tehet személyesen, írásban, elektronikus úton az [email protected] e-mail címen, valamint a hulladékradar bejelentő alkalmazás segítségével, amelyben meg kell jelölni legalább a hulladék helyét, fajtáját és összetételét. Amennyiben a bejelentésből nem derül ki kétséget kizáróan a hulladék fajtája, összetétele, akkor azt a jegyző a helyszínen ellenőrzi, s a bejelentés vagy a helyszíni ellenőrzés alapján intézkedik az elszállítás érdekében.

Kiemelt fejlesztési övezetek

A délelőtti testületi ülésen téma volt a Tócóvölgyi lakótelep bővítése, valamint a Mechwart András szakgimnázium bővítése (új szárny és kollégium építése révén) is. Ezek miatt a közgyűlés kiemelt fejlesztési területté nyilvánította az érintett ingatlanokat. Az előterjesztés arra fókuszált, hogy egy gazdaságilag és népességszámban is növekvő Debrecenben várhatóan erősödni fog a lakáskereslet, s ezek tovább emelik az ingatlanok árait. A kiegyensúlyozott lakhatási kínálat megteremtése azért is kulcsfontosságú, hogy a munkahelyek ne csak napi ingázással legyenek elérhetők. A lakásépítés egyik iránya a Tócóvölgy, ahol az önkormányzat jelentős méretű ingatlanokkal rendelkezik, a beruházás nagyobb zöldterületek biztosításával, a jelenlegi lakók zavarása és jelentős átmenő forgalom nélkül levezényelhető.

Az előterjesztés szerint a városi főépítész 7 ingatlan esetében – a jelenlegi négyemeletes társasházak mögött – az épületmagasságot 12,5 méterről 15 méterre, a beépítés mértékét 40-ről 50 százalékra emelné a fejlesztési elképzelések figyelembevételével.

A Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakgimnázium erősítése kapcsán az áll a javaslatban, hogy az iskola tantermeket, műhelyeket, raktárakat, szertárakat, tanárikat, közösségi teret is magában foglaló, új szárnyat kap az intézmény jelenlegi területén. Másrészt 250 személyes kollégium létesül a főépület mellett . A leendő épületek maximum 12,5 méter magasak lehetnek, a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 40 százalék, a zöldfelület legkisebb mértéke 30 százalék.

Mándi László (Momentum) a lakótelepi fejlesztések kapcsán arról érdeklődött, hogy lesz-e például óvoda építés vagy óvoda bővítés ehhez kapcsolódva. Papp László polgármester erre kifejtette: most is zajlik ilyen program a Tócóskertben, félmilliárd forintért. Ugyanakkor a református egyház is jelentős óvoda fejlesztést hajt végre, összességében tehát teljes mértékben kiszolgálható lesz a környék, annál is inkább mivel mindezek mellett új bölcsőde is épül várhatóan 2022-ben.

Fotó: Czinege Melinda

Nagyszabású útfejlesztések

Az infrastrukturális fejlesztések sorában a városvezető arra is felhívta a figyelmet hogy közlekedés fejlesztések is megvalósulnak.

A kishegyesi úton teljes útrekonstrukció valósul meg, bicikliút is épül, a Derék utcai csomópontot átépítik. Az új tócóvölgyi lakótelep és a mostani között nem lesz autós kapcsolat, csak gyalogos és kerékpáros ugyanis a Tócó ll.-nek önálló autós bejárata lesz.

Papp László beszélt arról is hogy a Tócó mentén két- két és fél hektár zöld sávot alakítanak ki, ugyanakkor 13 hektáros közparkot is létesítenek majd, ahol a Tócó felduzzasztásával egy tó is szolgálja az ott lakókat.

Gábor István városi főépítész azt is ismertette, hogy az új lakótelepi rész magassága nem fogja meghaladni a mostani tócóvölgyi beépítési magasságot (földszint, három emelet, tetőtér), és ezáltal várható, hogy tiszta, rendezett sziluett alakul ki. Balázs Ákos alpolgármester mindezeket kiegészítve azt is jelezte, hogy a Vincellér utcánál és a Vértessy-kúriánál is véderdőt alakítanak ki őshonos fákkal.

Hatékonyabb feladatellátás

Az előterjesztések között szerepelt az is, hogy a közgyűlés a hatékonyabb feladatellátás érdekében jogutód nélkül megszünteti a Kodály Filharmónia Debrecen Költségvetési szervet 2021. december 31. napjával oly módon, hogy a Kodály Filharmónia, mint megszűnő költségvetési szerv útján ellátott kulturális szolgáltatást, mint közfeladatot 2022. január 1. napjától a Kodály Filharmónia Debrecen Nonprofit Kft., mint szakmai jogutód látja el. A megszüntetés miatt a Kodály Filharmónia igazgatója 2021. november 15. napjáig vállalhat kötelezettséget, kivéve a jogszabályi előíráson és hatósági döntésen alapuló kötelezettségvállalásokat. 2021. december 31-től hatályon kívül kerül a Kodály Filharmónia alapító okirata, továbbá közszolgáltatási szerződést kötnek 2022. január 1. napjától közfeladat ellátása céljából a társasággal.

Csokonai és Vojtina

A közgyűlés korábban döntött arról, hogy fenntartói megállapodást köt a Csokonai Színházzal és a Vojtina Bábszínházzal mint a fenntartásában működő előadó-művészeti intézményekkel 2019. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig. A megállapodások az év végével megszűnnek, szükségessé vált új fenntartói megállapodásokat elfogadni. Az időközbeni változások miatt mindkét intézmény esetében azt javasolják, hogy a 3 éves határozott időtartam helyett 2022. január 1. napjától határozatlan időtartamra kössék meg a megállapodásokat. Magyarország Kormánya az önkormányzat kérelmére döntött a Csokonai Színház és a Vojtina Bábszínház közös működtetéséről, ezért a megállapodástervezetekben utalás történt arra, hogy az intézmények az Önkormányzaton keresztül nyújtott éves állami támogatást az állammal kötött hatályos közös működtetési megállapodásban meghatározott bontás szerint használhatják fel.

Programok a teraszon

A plénum foglalkozott azzal is, hogy a közgyűlés értékesítésre jelölte ki a város tulajdonát képező ,,Képzési Központ és Értéktár” nevű, 4927 m² nagyságú, a Csapó utca 30. szám alatti ingatlannak a III. szintjén található „Szoborpark” 589,55 m² nagyságú és a „Tetőterasz” 300,00 m² nagyságú, mindösszesen 889,55 m² nagyságú ingatlanrészét azzal, hogy a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg. A Közgyűlés nyilvános pályázati eljárást határozott meg, a vételár alsó határát 98,25 millió (áfamentes) összegben határozta meg azzal, hogy a pályázók kötelesek 10 millió forint összegű pályázati biztosítékot nyújtani.

Az október 4-i határidőig az ingatlan megvásárlására egy pályázat érkezett. Az ajánlattevő, a Fórum Bevásárlóközpont Zrt. az ingatlanrészeket 98,25 millió (áfamentes) vételár ellenében kívánja megvásárolni, s vállalta, hogy hozzájárul az INTERREG Program keretében a ROHU445 „Kulturális Inkubátor” és a ROHU446 „Képzési Központ és Értéktár” projektek szakmai tartalmának megvalósításához.

Az ajánlattevő a saját forrás terhére vállalja a teraszok kiépítését, a teraszokra tervezett vendéglátó egységek működtetését legalább a projektek fenntartási időszakának végéig, az értékesítésre kerülő, eredetileg projekthelyszínnek minősülő ingatlanrészekre tervezett kulturális rendezvényeknek helyet biztosít a projektek megvalósítási és fenntartási időszaka alatt az alábbiak szerint: a terasz nyitva tartását a Csokonai Fórumba látogatók előtt korlátlanul biztosítja az épület nyitvatartási idején belül, előre egyeztetve, meghatározott időintervallumokra vonatkozóan a projektekben vállalt kulturális tevékenységek, képzőművészeti kiállítások, szakmai rendezvények helyszíneként a terasz egy részének használatát térítésmentesen biztosítja az önkormányzat vagy az általa kijelölt szervezet részére, s a projektek céljaihoz igazodva rendezvényeket tart az érintett ingatlanrészeken.

Ágyak a Váci-kollégiumból

A csütörtöki képviselő-testületi ülésen döntés született arról is, hogy a város az Ispotálypark Kft.-nek értékesíti 325 millió forintért a Miklós utca 47–49. szám alatti, évek óta üres ingatlanát. A nyertes a telken lakóépületeket hozna létre, térszint alatti parkolókkal és utcafronti üzletekkel.

A tervezéssel egy nívós építészt bízna meg, hogy a városképbe illő, színvonalas épületegyüttest valósíthasson meg. Az ingatlanon zárt sorú beépítés valósulhat meg – 1100 négyzetméter minimális teleknagysággal, 60 százalékos beépíthetőséggel, maximum 9,5 méter építménymagassággal. A zöldterület legkisebb mértékének 20 százaléknak kell lennie.

Mindemellett határozott a grémium arról is, hogy a ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft. az önkormányzat számára feleslegessé vált, s a közfeladatai ellátásához már nem szükséges eszközök ingyenes tulajdonba adását kezdeményezze. Az ingóságok (ágyak) selejtezése megtörtént, azok jelenleg a volt Váci Mihály Középiskolai Kollégium épületében találhatók. Ezeket a ReFoMix a közfeladatai (a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzése) ellátása érdekében hasznosítani tudná.

Fotó: Czinege Melinda

Azonnali kérdések

A csütörtöki közgyűlés végén, az azonnali kérdések és hozzászólások idején Vaszkó Imre (DK) az Árpád téri templom melletti parkban történő illegális parkolás megszüntetése érdekében kért segítséget. Erre válaszolva Szekeres Antal jegyző arra hívta fel a figyelmet, hogy egyelőre szankcionálni nem lehet az ilyen eseteket, csak figyelmeztetni.

Papp László polgármester azt is elmondta, hogy őt is nagyon felháborítja, amikor valakik kényelemből vagy más okból a zöldterületeket rongálják a gépjárműveinkkel. A konkrét esetre fel fogja hívni a közterület-felügyelők figyelmét.

Illyés János (Civil Fórum) azt kérte, hogy hétvégén is működjenek a Kishegyesi út és a Derék utca csomópontjában a közlekedési lámpák, valamint hogy a nagymacsi játszótérre is vigyenek játékokat nagyerdei Ötholdas Pagony nem kellő eszközei közül. Papp László polgármester erre jelezte, hogy két hétvégén megvizsgáltatják a nevezett csomópont forgalmát, és az alapján döntenek. A játszótér kapcsán pedig elmondta, hogy várhatóan jövőre egy teljesen új játszótér épül Nagymacson, ám ehhez nem használnak eszközöket a Pagonyból.

Gulácsi Anna (DK) sérelmezte, hogy miközben egyre több a covidos és az azzal kórházban kezelt, Romániából sok ember érkezik a vadászati világkiállításra és a békemenetre. Papp László polgármester emlékeztetett: figyelik a folyamatokat, a legfontosabb a védekezés, de azt mindenkinek tudnia kell, hogy a maszk nem váltja ki az oltást. A képviselő asszony által jelzett rendezvények kapcsán azt is elmondta, hogy az ellenzéki hatpárti szövetség is rendezvényt hirdetett, és minden bizonnyal az is fertőzésforrás lehet.

A tanácskozás végeztével a polgármester azt is bejelentette, hogy október 23-án 12 órától ünnepi közgyűlés lesz a Kölcsey központban. A következő rendes képviselő-testületi ülést pedig várhatóan november 25-én tartják meg.

VA

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában