Helyi közélet

2017.06.24. 16:38

Debrecen büszke rájuk – díjak, elismerések

Debrecen - Átadták a csütörtöki debreceni közgyűlés alkalmával a Debrecen Város Kiváló Pedagógusa és a Debrecen Város Közoktatásáért díjakat, valamint a Cívis Talentum ösztöndíjat és a Békessy Béla sportösztöndíjat.

Debrecen - Átadták a csütörtöki debreceni közgyűlés alkalmával a Debrecen Város Kiváló Pedagógusa és a Debrecen Város Közoktatásáért díjakat, valamint a Cívis Talentum ösztöndíjat és a Békessy Béla sportösztöndíjat.

Előbbit 2016-ban alapította a város olyan középiskolások számára, akik nemzetközi versenyeken öregbítik Debrecen hírnevét; a cél, hogy a tehetséges tanulók további versenyekre való felkészülésének anyagi támogatása. Utóbbit szintén két évvel ezelőtt hívták életre, s olyan, debreceni sportszervezetben versenyző egyéni- vagy csapatsportágban résztvevő, amatőr vagy hivatásos felnőtt, vagy legidősebb utánpótlás korosztályba tartozó sportoló részesülhet benne, aki olimpián, paralimpián, világjátékokon, világ- és Európa-bajnokságokon, világkupákon kiemelkedő eredményeket ért el.

Debrecen Város Kiváló Pedagógusa

Vizi Tibor a Debreceni Szakképzési Centrum Brassai Sámuel Gimnáziuma és Műszaki Szakgimnáziuma pedagógusa. 1994-ben a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Karán végzett gépészmérnökként, majd 2007-ben a Debreceni Egyetemen szerzett mérnöktanári szakképzettséget. Pedagógusként nemcsak észreveszi diákjai tehetségét, hanem tanórán kívül fejleszti is őket. Diákjai évek óta kiváló eredménnyel szerepelnek szakmai versenyeken. Fontosnak tartja a hatékony vállalati együttműködést is, amely lehetőséget ad a tudás megosztására, a tanulók jövőképének alakítására. Napi kapcsolatban áll a National Instruments munkatársaival is, ahol évente rendszeresen ad elő. Munkásságát hazai és nemzetközi díjakkal jutalmazták, 2015-ben a Science on Stage (London) fődíjasa, NI mentori díjjal rendelkezik, és magáénak tudhatja az országos innovációs versenyen elért tanulói helyezésekért járó ösztöndíjakat is.

Kerekesné Percze Magdolna az Ispotály Utcai Óvoda vezetője. Idén 40. éve dolgozója az intézménynek, melyet 21 éve vezetőként irányít. Jó munkahelyi légkört teremtett, támogatja a kollektíva szakmai megújulását, továbbképzéseken való részvételét. Elengedhetetlennek tartja az intézmény menedzselését, a szervezeti kultúra fejlesztését, a kapcsolatok ápolását, bővítését és az innovációt. A legfontosabb elve azonban a gyermekek mindenek felett álló érdekének maradéktalan biztosítása, az esztétikus, derűs, nyugodt óvodai környezet kialakítása, melyet munkatársaitól is elvár. A gyermekek az általa vezetett óvodában nyugodt, szeretetteljes légkörben, az élményszerzés sokféle lehetőségét átélhetik, ami hozzájárul az eredményes és magas színvonalú neveléshez. Tevékenységét 1988-ban miniszteri dicsérettel jutalmazták, az intézmény fenntartója 2012-ben óvodai tanácsos címmel tüntette ki.

Vizler Pálné a Debreceni József Attila Általános Iskola tanára. 1979-ben szerezte első diplomáját magyar-orosz szakos általános iskolai tanár szakon, majd 1996-ban német nyelvtanári szakképzettséget szerzett. 1985-ben került jelenlegi munkahelyére, ahol a 32 év alatt több nemzedéknyi gyermeket oktatott. Olyan környezetben tevékenykedik, ahol a hátrányos helyzetű gyermekek, a sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési-, tanulási- vagy magatartási zavarban szenvedő tanulók száma igen magas, emellett a statisztikákban meg nem jelenő, úgynevezett veszélyeztetett gyermekek száma is jelentős. Diákjai sok városi és megyei díjjal gazdagodtak, s helyt álltak országos versenyeken is német nyelvből, fogalmazásból, de részt vettek meseíró pályázaton is. Iskolája lassan két évtizede működő városi szavalóversenyének hagyományát teremtette meg. Munkája elismeréseként 2013-ban megkapta a Bonis-Bona – A nemzet tehetségeiért díjat.

Debrecen Város Közoktatásáért díj

A Boldogfalva Óvoda esztétikus környezetben, ideális csoportlétszámmal működik a Tevékenységközpontú Óvodai Pedagógiai Program adaptációja alapján, őrizve a magyar hagyományokat. Helyi specialitásaikra, közvetlen környezetük adta lehetőségekre építve, a természettel kapcsolatos helyes viszonyulások, pozitív érzelmi beállítódások elősegítése, a környezettudatos magatartás megalapozása a cél. Kiemelt figyelmet fordítanak az integrált nevelésre, az egyéni kompetenciák megfelelő alakítására, az egészséges életmód kialakítására. Részt vesznek a Méltóság Mezeje programban, így a gyerekek már korán találkoznak az embertársainkért való felelősség és gondoskodás fontosságával. Az óvodapedagógusok kiváló szakmai közösséget alkotnak. A nevelőtestület elhivatottan vallja, hogy az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítésére kell irányulnia oly módon, hogy mindenki egyenlő eséllyel részesüljön a színvonalas nevelésben.

A Debreceni Dózsa György Általános Iskolában 1968-tól kezdve olyan intézménybe várják a gyerekeket, ahová szívesen járnak a diákok, mert megértő, motiváló, családias, szerető légkör veszi őket körül. A nevelőtestület kiemelkedő fontosságot szán a tanulók erkölcsi, szellemi nevelésére, és személyiségének formálására. „Dózsásnak” lenni jó, a szülők tapasztalata szerint az elmúlt időszak csökkenő gyermeklétszáma mellett is keresett az iskola. A városban másodikként indult meg itt az angol nyelv szakosított tantervű oktatása, és az idegen nyelvek (angol, német) emelt szintű oktatása máig meghatározó elem. Az idegen nyelvek oktatása mellett nagy hangsúlyt fordítanak az informatika oktatására, a modern oktatás-technikai eszközök alkalmazására. A pedagógiai programban fontos helyet kap a tehetséggondozás, -fejlesztés is. Eredményes teniszezők és kosárlabdázók is járnak az intézménybe. A tantestület kreatív, bátran kipróbálja az újításokat.

A Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola nevelőtestülete innovatív, önfejlesztő közösség, ahol a továbbtanulás belső igény. A szellemi tőke a taneszköz-fejlesztésre is kiterjed, a tantestület tagjai közül többen írtak-szerkesztettek országos kiadású munkafüzetet, matematikai tehetséggondozó kiadványt. Saját fejlesztésű és kiadású munkafüzetet készítettek tehetséggondozó programjaikhoz. Egyedi programot megvalósítva, helyi tantervükben kiemelt szerepet kap a pénzügyi ismeretek, a pénzügyi tudatosság elsajátítása. Fontos feladatnak tarják, hogy a tanulók megismerkedjenek a közgazdaságtan korosztályuknak megfelelő szintű elméleti alapjaival, ismerjék fel saját felelősségüket az értékteremtő munka, a javakkal való észszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás területén. Az intézmény a nevelő-oktató munkáját tartósan magas színvonalon végzi, a vállalt szakmai értékeket következetesen megvalósítja, tevékenységével hozzájárul Debrecen iskolaváros hagyományainak öregbítéséhez.

Cívis Talentum ösztöndíj

Baran Zsuzsanna a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium 12. osztályos tanulója. Minden év végén kitűnő tanulmányi átlagot ér el, leginkább a matematika és az informatika iránt érdeklődik. Már tizedikesként, 2015-ben meghívást kapott az Európai Lányok Matematikai Olimpiája (EGMO) magyar csapatába. A csapat négy tagja közül a legfiatalabbként, a legjobb egyéni teljesítménnyel aranyérmet szerzett. A matematikai diákolimpiák közel 60 éves történetében Magyarországon először tizedikes lányként, szintén 2015-ben bekerült a Nemzetközi Matematikai Olimpia magyar csapatába, mellyel bronzérmes lett. 2016-ban ismét tagja lehetett az EGMO-csapatának, 39 ország 147 versenyzője között abszolút ötödik helyet, így aranyérmet szerzett. A Nemzetközi Matematikai Olimpiáról tavaly újból bronzéremmel térhetett haza. Az idei EGMO-n újabb aranyat szerzett.

Bereczki Anna a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája 12. osztályos tanulója. Már hetedikesként bekapcsolódott az iskolai tehetséggondozó szakkör munkájába, ahol feltérképezte az iskola udvarának fás szárú növényzetét. Ennek köszönhetően sikeresen szerepelt, első helyet ért el az Avram Hershko Országos Természettudományi Versenyen. Később etológiai témával foglalkozott, elindult a Kutató Diákok Mozgalma által hirdetett megmérettetéseken. A Nők a Tudományban Egyesület nagyköveteként lányokat ösztönöz arra, hogy ők is válasszák a természettudományos pályát. Legrangosabb eredményei: a XVI. Tudok (Tudományos Diákkörök) Konferencia kárpát-medencei döntőjének nagydíja, valamint a XXIV. Ifjú Kutatók Nemzetközi Konferenciájának (ICYS, Stuttgart) ezüst díja.

Vasváry Tamás a Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium 11. osztályos tanulója, aki a 2015-ös Neumann János Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék Verseny döntőjében, középiskolás korosztályban, Játékprogram kategóriában harmadik helyezést ért el Ütő és labda című munkájával. A szoftvert a National Instruments által kifejlesztett Labview programnyelven írta. Ezzel többször volt kiállító az Agóra Tudományos Élményközpontban. Az idei Neumann-versenyen digitális automata és vezérlése kategóriában „LedMátrix” című munkájával ötödik helyezést ért el. Az elmúlt időszakban a Település közvilágításának, tűzvédelmének és jelzőlámpáinak számítógépes vezérlése témájú projektben dolgozott, jelenleg a Szoftverekkel segített matek elnevezésű projektben tevékenykedik.

Békessy Béla sportösztöndíj

Göttlinger Dániel kerekesszékes vívó a Békessy Béla Vívó Klub versenyzője. Idei világkupa versenyen 1. és egy 5. helyezést ért el, és egy tavalyi európa-bajnoki 6. helyezéssel büszkélkedhet. Világkupa 6-7. hely szintén az övé országos bajnoki 2-3. helyezés mellett.

Hegyi Dóra aerobik-versenyző a Flex–HD Aerobik Sportegyesület tagja. Idén világkupa-versenyen páros számban 1. és 2. helyezést, egyéniben 3. helyezést ért el. Párosban világbajnoki 2. helyet szerzett, csapatban pedig a 4. helyen végezett. Országos bajnokságon három alkalommal állt a dobogó legfelső fokán, egyéniben, páros és csapat számban is.

Kozák Luca gátfutó a Debreceni Sportcentrum-Sportiskola versenyzője. 2017-ben a fedettpályás Európa-bajnokság 13. helyezettje, és részt vehetett a fedettpályás világbajnokságon is. Az idei szezonban országos bajnokságon a 2-3. helyen végzett, szuperliga-versenyen 2. helyezése van. Az U23-as versenyzők megmérettetésén 100 méteres gátfutásban kétszer győzött.

Mihály Kata vívó az idei szezonban a Békessy Béla Vívó Klub versenyzőjeként indult. 2016-ban világkupa-versenyen 8., 55. és 58. helyezést ért el, 2017-ben a 23. és a 62. helyet szerezte meg. Országos bajnokságon 2016-ban 2-3. helyezések birtokosa, míg országos válogató versenyen több alkalommal a 2. helyen végzett.

Nagy Konrád gyorskorcsolyázó a Debreceni Sportcentrum-Sportiskola versenyzője. Európa-bajnokságon 500 méteres távon elért 3. helyezéssel és egyetemi világbajnokságon 1500 méteres távon elért 1. helyezéssel, valamint 1000 méteres távon 3. helyezésekkel büszkélkedhet. Tavaly és idén az Olimpic Oval Final elnevezésű világversenyen 1500 méteres távon a dobogó legfelső fokára állhatott fel. Országos bajnoki 1. helyezett 500, 1000, 1500 és 5000 méteres távokon.

Nagy Tímea a DVSC Ökölvívó Kft. versenyzője. Az idei szezonban világbajnoki 9. helyezett, európa-bajnoki 5. helyezett, míg az országos bajnokságon a mezőny legjobbjaként végzett. Korábbi években elért nemzetközi eredményei között európa-bajnoki 3. helyezés, világbajnoki 3. és 5. helyezések szerepelnek, míg az országos bajnokságot hosszú éveken keresztül az első helyen zárta.

Senánszky Petra uszonyos úszó a Debreceni Búvárklub sportolója. A mostani világkupa-sorozatban öt alkalommal bizonyult a legjobbnak, és több országos bajnoki cím birtokosa. Korábbi versenyeredményei között junior világbajnoki 1. helyezés, felnőtt európai és világbajnoki 1. helyezések szerepelnek. 2013 és 2015 között többszörös felnőtt országos bajnokként ünnepelhetett.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában