Helyi közélet

2008.04.24. 10:56

Közgyűlés Debrecenben

<p>Debrecen - Megkezdte munkáját a debreceni közgyűlés, először a napirendi pontokról szavaztak.</p>

18 46

A Modem beszámolója a következő napirendi pont.

Madarasi István a pénzügyi bizottság elnökeként: elfogadták a beszámolókat (a következő napirendi pontokat is). Módosító indítványt tettek a Modemmel kapcsolatban: konszolidáltabb tervet kérnek az idei évre. A tavalyi tapasztalatok alapján érdemes újragondolni a Modem gazdasági üzemeltetését - mondta. A Leonardo-kiállítás előzetes költségvetésekor való tárgyalásakor elhangzott, legalább nullszaldós lesz. Ez a kiállítás is veszteségbe fordult át. A könyvvizsgálói jelentések nem segítik a képviselők munkáját, bár a kötelezettségeknek eleget tesznek.

Varga Zoltán: A Modem jegyértékesítése nettó 242 millió forint volt 2007-ben. 190 millió volt a Leonardo-kiállítás ebből. A többi 14 nagy- és 100 kisebb rendezvény mindössze 50 millió forintos jegybevételt hozott. 5 millió forintos kiküldetés szerepel a tételek között: ki utazott, hová és miért?

Kósa Lajos: A közhasznú szervezetekről szóló törvény rendelkezik a beszámolási kötelezettségről. A Modem beszámolója ennek teljesen megfelel. Jobb, ha összeírja a kérdéseit, és írásban felteszi a Modem vezetőinek. Úgy közelít a Modemhez, mintha az Coca-kóla gyár lenne. Magyarország vezető művészeti galériája a Modem, jobb mutatókkal rendelkezik, mint a Műcsarnok. Azt kérjük számon a Modemen, amit jogosan kérhetünk számon.

Szathmári Károly: Ne tegyenek fel a szakbizottságok kérdéseket?

Kósa Lajos: A Modemnek van egy felügyelőbizottsága. Van egy csomó dolog, amiről lehet részletesebb tájékoztatást adni, de érdemes sematizálni, hogy milyen kérdések érdeklik önöket.

Varga Zoltán: Megelégednék azzal, ha konkrét válaszokat kaphatnánk. Egyetlen feltett kérdésemre sem válaszolt senki megint. Módosító indítványt szeretnék benyújtani.

Halász János alpolgármester: Folytatódik az a műsor, amit ellenzéki képviselőtársam egy ideje folytat. Egy beszámolót tárgyalunk, egy könyvvizsgáló cég jelentését. Lehet vitatkozni azon, ön szerint mi a jó, de a napirendi pontnál kellene maradni. Ha könyvvizsgáló, és más a véleménye, tegye közzé. Magyarországon két hasonló intézmény van, a Műcsarnok és a Ludwig Múzeum. A Modem aránya sokkal jobb náluk, és több látogatója volt tavaly, mint e kettőnek együttvéve.

Bákonyi László kikérte a hangnemet a frakció nevében. Személyeskedés helyett inkább szakmai munka folyjon - mondta.

Turi Gábor: A Modem gazdálkodásához nem kívánok hozzászólni, mert ahhoz kevésbé értek. Lezárult egy másfél éves periódus, ami a Modem bevezető időszaka volt. Nem voltam először híve a Leonardo-kiállításnak, de olyan jó felvezető PR-munka előzte meg, hogy rengeteg látogatója volt. Így bevezették az ország kiállítóhelyei közé, megalapozva a további nagy kiállításokat. A Modem létrehozása szükséges volt, és beváltotta a hozzá fűzött reményeket.

Szabó Miklós: Az MSZP-frakció úgy gondolja, a Modem haszna nem gazdasági haszon, elviszi a jóhírünket. Azt hiányoljuk, hogy nincs megfelelő párbeszéd bizonyos kérdésekben a szocialista frakció és a Modem vezetése között.

Szathmári Károly: A könyvvizsgálói jelentés valós képet ad a társaság működéséről. A Csokonai Színháznál hasonló jelekkel indult egy sajnálatos folyamat. Addig kell fogni a lovat, amíg lehet.

Gulyás Gábor, a Modem igazgatója: Összeírtam az elmúlt évi külföldi utakat (ezeket felsorolja, hová és miért), az ezekre forított összeg szerepelt az üzleti tervben, nem léptük túl. Más utak is voltak, voltak kiállítások, amelyek koprodukcióban valósultak meg, vagy el kellett hozni alkotásokat.

Kósa Lajos azt kéri tőle, válaszoljon a képviselők kérdéseire, erősítsék az egymás közti kommunikációt.

Varga Zoltán módosító indítványt ajánl: állítsanak fel bizottságot. Papp Lászlót javasolja elnöknek, aki vállalja. A tagok körül némi bonyodalom alakul ki, nem kis derültséget okozva. A kulturális bizottság tagjai vállalják a tagságot. A bizottság felállítását leszavazzák. A beszámolót elfogadták.

 

17 42

Több előterjesztést elfogadtak hozzászólás nélkül.

A piac épületének és ingóságainak bérbeadása következik.

Január végén döntött a közgyűlés a közterület-felügyeletnek való átadásról, közben kiderült, jobban jár az önkormányzat, ha bérbe adja a felügyeletnek - mondta Racsmány Gyula.
Ezt is elfogadták.

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia a következő napirendi pont.

Varga Zoltán: Társadalmi párbeszéd és konszenzus nélkül nem lehet fontos döntéseket hozni. A 213 oldalas stratégiára alig két napot kapott Debrecen lakossága.érdekes lenne, hány észrevételt kaptunk vissza és hányat sikerült beépíteni.

Tudják-e a debreceniek, hogy a fejlesztés egyik sarokköve a fürdő területén épülő 4 csillagos szálloda, lehetetlenné téve a strandot?

Pajna Zoltán alpolgármester: Valóban kevés az idő, február 15-én jelent meg a pályázati kiírás, melyhez el kell készíteni a stratégiát. Április 4-e volt a határidő, utána vitára bocsátottuk.

Kértük a debreceni média segítségét, hogy tudassák, letölthető az internetről, és két fórumot szerveztünk. Három hét volt az áttanulmányozásra. Nem új dolgok vannak benne. 3-4 milliárd forintot kaphat a város. A következő közgyűlésre szeretnénk hozni az akciótervet, melynek területe a belváros. Ennyi pénz ennyire lesz elegendő.

A legoptimálisabb esetben is késő ősszel kezdődhet el a munka. Minden város igyekezett ezt a munkát minél hamarabb elvégezni. A civil szervezetek a képviselőkön keresztül adhatnak javaslatokat.

Kósa Lajos: A menetrendet a kormány határozta meg azzal, hogy ahhoz képest, amikor felvetette a szükségességét, mikor állapította meg a pályázati határidőket. Nekünk ehhez kell alkalmazkodnunk. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia a cargo bázist általánosságban mondja, egy céggel hiba azonosítani. Konkrét cégekről nincs szó.

Bagolyné Rinyu Ilona (MSZP): Az szerepel benne, hogy elfogadtuk a közoktatási esélyegyenlőség tervét. Mikor volt ez?

A helyzetelemzésnél tartunk, ezt fogadtuk el - derült ki a válaszból.

Asbóth Endre (Fidesz) azt javasolja Varga Zoltánnak, a minisztériumnál érdeklődjön, miért ilyen későn írják ki a pályázatokat.

Varga Zoltán: Szükség van ilyen városfejlesztési stratégiára. A lelkesedésünk hamar lelohadt, mert hamar kiderült, ez belváros-fejlesztési stratégia. Az elmaradott külső részek, kertségek továbbra sem kapnak lehetőséget a fejlesztésre. Ebben a formában nem tudjuk támogatni a tervet.

Kósa Lajos: A stratégiát azzal kapcsolatban kell kidolgozni, hogy a kormány meghatározta, hogy ezt meg kell csinálni. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium kiadott hozzá egy kézikönyvet, amiben ez az utasítás van, a belvárosi rehabilitációt írja elő. Tehát nem mi találtuk ki, hanem

Bajnai Gordon. Nem tudunk ezzel mit csinálni.

Bagolyné Rinyu Ilona: Módosító indítványt szeretnék tenni: a helyzetelemzést fogadtuk el 2008 januárjában.

Bákonyi László: Helyén kell kezelni a stratégiát. Ha azért van, hogy pénzeket le tudjunk hívni, akkor jó. Ha csak ennyit akar az önkormányzat megvalósítani, az nem jó. Ez az anyag sorvezető. Ezekkel tudunk majd pályázni. Jelen formájában tudjuk támogatni.

Kósa Lajos: A Nagyállomás környékének fejlesztése az egész várost szolgálja. A Nagyerdő és a déli iparterület nem belváros. A szociális célú fejlesztés - Nagysándor-telep, Nagymacs - ugyancsak nem belváros.

Újabb lakossági hozzászóló, Nagy Antal. Elmondta, írásban már beadta javaslatait, szóban ki akarja egészíteni.

Szabó Gyula: Szepes nincs rajta a térképen a külterületek között, ebben revíziót kérek.

Kósa Lajos: Azért nem tüntettük fel, mert alapvetően belterületek vannak feltüntetve. Egy sor külterület nincsen rajta. Nem Szepes ellen vagyunk, hanem nem tudtuk feltüntetni.

Bagolyné Rinyu Ilona javaslatát elutasították.

A határozati javaslatot elfogadták.

17 00
Folytatódik a közgyűlés. Forrást kell biztosítani a 2-es villamoshoz, módosítani kell a vállalt önrészt 10,1 százalékról 10,28-ra.Nagy Attila kért szót. A dolog lényegével nem értek egyet - mondta. 

A nyomvonalvezetésben van a hiba. Tudom, nem erről van szó, de ezt a kérdést felszínen akarom tartani. Kósa Lajos elmondta, miért kellett módosítani az önrész arányát.

A közgyűlés ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot.A DEBMUT Zrt.-ben lévő önkormányzati tulajdonrész értékesítése a következő napirendi pont.Bákonyi László: Miért nem próbáljuk meg magasabb áron értékesíteni?Kovács Lászlóné: Kétféle módon lett értékelve ez a részvény. Mindkét értékelő beleírta, sok a bizonytalansági tényező, ezért az értékelés óvatosan kezelendő. Az eszközértékből induljunk ki, ez csak licitár.

Bákonyi László: Ez jól prosperáló cég volt, most meg csődbe ment. Ilyenkor van jogi mód, hogy a többségi tulajdonost elérjék. Ha kár érte az önkormányzatot, tegyünk lépéseket ez irányban. Kósa Lajos: Amit javasol, reménytelen. Úgy tűnik, a DEBMUT nem folytathatja tevékenységét, így nem fog értéket termelni. Az előterjesztést elfogadták.

16 24

Gadus István: Magam is többször megfogalmaztam, hogy szükség lenne a megyében az egészségügyi ellátórendszerek összefogására.

Az egészségügyben a gazdaságosság és a szolgáltató szemlélet egyre inkább tért nyer. A Kenézyben is két céget alapítottak.

Kósa Lajos: A magyar egészségügy drámaian visszaesett, ami mérhető az ellátás színvonalában.

Bákonyi László módosító javaslatát leszavazták. Az előterjesztés egészét elfogadták. Újra szünet következik.

16 09

A személyes ellátást nyújtó gondoskodó szociális ellátásokról szóló rendeletet módosították. A víz- és csatornaszolgáltatási díjakról szóló rendelet módosítása következik - ezt is elfogadják. A helyi védett természeti értékekről szóló rendelet módosítását ugyancsak megszavazzák.

Építészeti örökség védelméről szóló rendelet módosítása következik, a Meszena utca 13. számról van szó, amelyet a tulajdonos át akar alakítani. Czellér László (Fidesz): Debrecen építési szabályzata szerint erre a területre nem lehet társasházat húzni.

Karácsonyi György (Debreceni Városvédő és -szépítő Egyesület) azt kéri, figyeljen a város arra, mi épül az ingatlanon. Ő maga is egyetért azzal, hogy az épület jelenlegi állapotában nem képvisel olyan értéket, ami miatt fenn kellene tartani a védettséget.

A képviselők elfogadták a javaslatot. Az egészségügyi holding létrehozása következik.

Kósa Lajos: Az egészségügyi reform megrekedt. A történetet mindenki ismeri. Senki nem tudja, mit kellene csinálni az egészségügyben, maradt a káosz. Felesleges arra várni, hogy reguláció szülessen.

 Nekünk kell a saját lábunkra állni. Hozzunk létre a megyei önkormányzattal közös vállalatot, amelybe az egészségüggyel foglalkozó vállalatainkat szeretnénk apportálni. 5 millió forintos törzstőkéjű, üres céget hoz létre ez a döntés. Utána fel kell mérni, mely vállalatokat apportálnánk be. Eztán kell pontosan meghatározni a döntési szinteket. Most vagyonról nem döntünk. Az együttműködésünk nyitott: a megyében lévő más ellátószervezeteket is szívesen látjuk.

A klinika és a berettyóújfalui kórház a két legnagyobb ezek közül. A klinikánál jogi akadályok vannak, Újfalu már érdeklődött a dolog iránt. Az igazgatóság elnöke, tagjai a jelenlegi vezetők.

A felügyelőbizottságban az ellenzéknek is meg kell adni azt a lehetőséget, hogy a tulajdonosi kontrollt gyakorolja. Azt javaslom, a megye delegálja Szólláth Tibort, Tóth Mihályt, Molnár Lászlót és Makay Zsoltot, a város pedig 3 embert delegál, két fideszest - Kiss Sándort és Papp Csaba Sándort - és egy mszp-st, Bazsa Györgyöt.

Bákonyi László: Milyen konkrét előnyökkel jár a holding megvalósítása, készültek-e hatástanulmányok?

Kósa Lajos: A fejlesztési politika összehangolása vagy a betegutak tekintetében előnyös lehet. A tagvállalatok önállósága megmarad, de a tulajdonos egy. Így kapacitások átcsoportosítása egyszerűbb lehet. Jobb tárgyalóhelyzetben lenne a holding.

A korábban megfogalmazott debreceni irányoknak jó ez az egyesülés. Már régebben megvolt a szándék, hogy a rendelők egy helyen, ne elaprózva, szerteszét működjenek.

A Kenézy telkén meg tudjuk építeni a rendelőintézetet, összehangolva a Kenézy fejlesztési politikájával. A debreceni vagyonkezelő holding 2000 óta működik, 8 évesek a tapasztalatok: a háttértanulmányokat már 2000-ben kifizettük, ráadásul 8 év üzemeltetési tapasztalattal rendelkezünk.

Szathmári Károly: Sokszor elhangzott, hogy üres cég, nincs jelentősége. Akkor miért döntünk most, mikor annyi kérdést később vissza kell hozni? Jelenleg a közgyűlések hatáskörében vannak azok a döntések, posztok, amelyekről majd az új zrt. vezetése dönt majd. Az igazgatóság tagjai meg vannak nevezve az alapszabályban, akiknek munkaviszonyuk van. Törvényes-e ez?

Szekeres Antal: Az igazgatóság tagjai jelenleg díjazás nélkül látják el feladatukat.

 Kósa Lajos: A cég igazgatói tagsága jelenleg nem összeférhetetlen, mert most nincsenek jogi viszonyban. Üres cég: még az összeférhetetlenség sem fogalmazható meg.

Nincs sumákság benne, a jogi konstrukció miatt visszajön a közgyűlésbe. Ilyen horderejű kérdésben a megyével még soha nem működtünk együtt. Olyan úton akartunk elindulni, amelyiken senkinek nem félreérthető, mit akarunk csinálni. Gadus István (SZDSZ): Ez az átalakítás hozzú távon több ezer ember sorsát érinti. Hogyan zajlott a szakszervezetekkel való egyeztetés?

Kósa Lajos: Mind a Kenézy, mind a VESZ dolgozóinak tartottunk értekezletet erről. Annak ellenére, hogy erre semmilyen törvény nem kötelez minket. Madarasi István a Kenézy adósságállományáról kérdezett, illetve az ingatlanok értékesítésével mi a helyzet - kérdezi.

Mi indokolja, hogy ez a könyvvizsgáló cég jelenik meg itt?

 Kósa Lajos: A Kenézynek jóval nagyobb az OEP-finanszírozása - ennek főszabályként elfogadása járható útnak tűnik az apportálás tekintetében. 3 milliárd a VESZ OEP-finanszírozása, a Kenézyé 8,1 milliárd. Ami az ingatlanokból befolyik, a vagyont a debreceni emberek ellátására kell fordítani. A Kenézyben csak 3 hónapos OEP-hiány van ma, amit az OEP utólag térít meg. Másképp ezt nem is lehetne.

 A könyvvizsgálóra a megye tett javaslatot, mi elfogadtuk.

Gondola Zsolt: Van-e üzleti terv, vagy számadat, mi fog ebből kialakulni?

 Kósa Lajos: 60 ezer forint per hó költség, a könyvvizsgáló. Egyelőre minden egyéb feladatot ingyen látnak el az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjai. Nyárra szeretnénk az alapdöntéseket meghozni. Ez önmagában nem jár költségekkel.

Bákonyi László: A szcialista frakció ebben a formában nem tudja támogatni az előterjesztést. Nem az egészségügyi holdinggal nem értünk egyet. A vagyonkezelő holding és az egészségügyi nem ugyanolyan.

Nem ismerjük a tulajdonosi arányokat, nem tudjuk, hogyan befolyásolja a betegellátást. A Kenézyben lesz új rendelőközpont, a VESZ eladogatja ingatlanait.

Úgy érezzük, nincs előkészítve ez a dolog. Nem látjuk a folyamat végét, nem értjük a sietséget sem. Mérjük fel a vagyont, milyen tulajdonosi arányok lesznek, hogyan tudjuk Debrecen érdekeit képviselni. Fejezzük ki a szándékot, de még ne alapítsuk meg most a zrt.-t.

Kósa Lajos: Olyan utcába soha nem fogunk bemenni, amelyikből akadály esetén ne tudnánk kijönni. Minek írassunk olyan dologról tanulmányt, amiről vannak ismereteink? Én ezt ebben a helyzetben pénzkidobásnak gondolnám. 2006 ősze óta arra várunk, hogy mi lesz az egészségügyben.

Papp László: Szinte ugyanezek az érvek hangzottak el 8 évvel ezelőtt is. Papp László a szocialisták szerdai sajtóközleményét említi, kérdéseket feltéve a szöveggel kapcsolatban.

Szerinte az előterjesztés egészen konkrét, jól megfogalmazza az előnyöket. A szocialisták más logikát követnek az egészségügyben - vélekedett, utalva a Heves megyei példára.

Madarasi István: Engedtessék meg az ellenzéknek az a joga, hogy informálódjon. Ha a Kenézyben elindult egy pozitív folyamat, miért kell most siettetni ezt a folyamatot? A debreceni érdekek és a debreceni vagyon közös érdekünk.

Kósa Lajos: Mondjuk ki világosan, hogy elindulunk ezen az úton, ne hagyjuk nyitva ezt a kérdést. Ha a szocialisták ilyen bagatell ügyben homlokegyenest az ellenkezőjét állítják a tényeknek, mire jutnánk bonyolultabb ügyben? Garantálom, az összes fontos kérdésről a közgyűlés fog dönteni.

Kozlok László: Összefog a két közgyűlés, és megpróbálják magukat függetleníteni az utóbbi másfél év SZDSZ-es parlamenti ámokfutásától. Saját magunk 100 százalékban leszünk a gazdája.

Ez egyértelműen benne van az előterjesztésben. próbáljuk megvédeni Hajdú-Bihart és Debrecent.

Szathmári Károly: Közgyűlési előterjesztést kaptunk. A vagyonkezelő rt. közgyűlését Debrecen közgyűlése gyakorolja, a debreceni közgyűlés a legmagasabb döntéshozó szerve.

 A mostani előterjesztés szerint az új holdingnál két személy fogja ezt gyakorolni.

Ezt meg kellett volna vitatni. szemmel látható a szándék, az akarat, hogy két ember gyakorolja a legmagasabb döntéshozatali jogosultságot. A közgyűlésnek nem lesz hatása rá, sőt információi sem.

Kósa Lajos: Képviselő úr most téved. Az önkormányzatnak van egy rendelete saját vagyonáról.

Ez rendelkezik arról, miben kell a közgyűlés döntését képviselnem. Kötött a mandátumom. 2006 óta a vagyonkezelő közgyűlése a városi közgyűlés.

Most ismeretlen vizeken evezünk, s vélhetően változni fog a tulajdonosi összetétel. Az ellenőrzés teljes mértékű ebben a vállalatban is.

14 24

Negyed háromkor folytatódik a debreceni képviselő-testület ülése. A második napirendi ponttal folytatódik a munka a tavalyi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóval, illetve az idei büdzsé módosításával.

Madarasi István (MSZP), a pénzügyi bizottság elnöke megköszönte az előterjesztés alapos elkészítését, továbbá tett néhány észrevételt az anyaggal kapcsolatban. Mint mondta, nagy része a belső ellenőrzés taglalása.

A kosárlabda zrt.-nél át sem vették a beszámolót - tette szóvá. Hozzáfűzte, minden intézményt, illetve szervezetet egyformán kellene kezelni.

A pénzügyi bizottság támogatta a beszámolót. A képviselők szavaznak az előterjesztés mindhárom részéről: mindet elfogadják.

12 26

Az első napirendi ponton van túl a közgyűlés, Kósa Lajos polgármester szünetet rendelt el. Az ülés 14 órakor folytatódik.

12 24

Szabó Gyula: Hogyan tudnak tenni a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények ellen?

Sóvágó Sándor: Ezek a fiatalok családokban nőnek fel, nem csak a rendőrségé a felelősség. Alsó tagozatos gyerekek kerülnek ki a család kontrollja alól. Sokszor tapasztaljuk, hogy tegnap még - a 14. születésnapja előtt - lopást követ el, holnap - a 14. születésnapja után - már rablást.

Kevesebb volt a kábítószerrel elkövetett bűncselekmény, 86 kilogramm kábítószert foglaltunk le. Közmeghallgatás van, a lakosok beszélhetnek, akik írásban jelezték ezen szándékukat. Egy fiatalember a Rákóczi utca 1-5. alatti társasház nevében van itt.

Egy transzformátort akarnak ott létrehozni, illetve a meglévőt nagyobbra alakítani a Debrecen Fórum miatt. A társasházat nem tájékoztatták úgy, ahogy kellett volna. Szeretne segítséget kérni, találjanak erre valami megoldást.

A tervezett 1 kilóvolt káros lehet az emberi szervezetre, különösen a fejlődő szervezetre.

Szekeres Antal jegyző: Egyedi hatósági ügyről van szó. A közgyűlésnek nincs jogi lehetősége, hogy más intézkedést foganatosítson. A műszaki osztály szakhatósági állásfoglalást adott, ebben kikötés nélkül hozzájárult a tervhez, de csak egy szempontból vizsgálta, hogy megfelel-e a rendezési tervben lévőknek. A döntést hozó hatóság feletti szervhez forduljanak.

 A közgyűlés nem avatkozhat bele ebbe az eljárásba a legjobb szándék mellett sem. Újabb hozzászóló következik.

Egy falopással kapcsolatos történetet mond el Sóvágó Sándornak, ahol nem lett meg a tettes. A harmadik hozzászóló elmondta, lezártak egy utat, amelyen át meg tudták közelíteni Alsó-Józsát. Most vagy több kilométert kerülnek, vagy az elhanyagolt régi temetőn keresztül vezető úton mennek.

Varga László főosztályvezető válaszol: Ez soha nem volt út tulajdonilag. Önálló ingatlan volt, csak a korábbi tulajdonosok nem törődtek vele, és kialakult rajta egy út. Kértük, vegyük figyelembe a szabályozási terv módosításánál ezt a helyzetet, ez a munka most folyik.

De ki kellene sajátítani a területet az önkormányzatnak, ami több 10 millió forint. Papp LászlóSóvágó Sándornak: A frakció elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat. Elismerést érdemel a rendőrség tavalyi munkája, jól végezték tevékenységüket. Vannak azért olyan területek - képviselőtársaim említették -, ahol remélik, tudnak javítani.

Hét pontban szedtük össze javaslatainkat, ezeket a tárgyalás után átadjuk. S javasoljuk, ezeket vegyük be a határozati javaslatba harmadik pontként. A belvárosra legyenek nagyobb figyelemmel.

A nagyerdei övezet veszélyeztetett részeire is legyenek figyelemmel. A térfigyelő rendszer hatékony működtetésére fordítsanak gondot. Graffiti-akciócsoport életre hívását kezdeményezzük. A rendőrség vegyen részt a közlekedési forgalmi nehézségek feloldásában.

Kozlok László: A rendőrségi beszámoló nem a valós tényeken alapul. Sokan nem tesznek feljelentést, nem véletlen, hogy sokszor a sértetteket keresik. Jenei Imre: A túlzott sebességmérés irritáló lehet, például a kis- vagy a nagykörút forgalmi rendszerében ha van egy zöldhullám.

Zsíros Zsolt: A szakmai előterjesztés igen magas színvonalú, a debreceni kapitányság lehetőségeihez képest mindent megtesz a közbiztonságért. Szathmári Károly: A Papp László javasolta módosításról kérdez, illetve mond formai dolgokat, a tartalmával egyetértenek.

Sóvágó Sándor: A hozzászólásokat megfontolandónak tartjuk. Korábban 10 millió forinttal támogatta a város a kapitányságot, most csak 4 millió forinttal tudta.

Augusztus 20-a és a karácsonyi időszak alatt kell megnövelnünk a jelenlétünket. A módosító indítványt elfogadták, a határozati javaslatot szintén.

11 29

Az egyes számú napirendi pont következik: közbiztonsági beszámoló. Sóvágó Sándor debreceni rendőrkapitány szól:

A közterületek biztonsága megfelelő volt. De számos körülmény negatívan befolyásolta munkánk megítélését: korrupciós ügyek, 2006 őszi események. Voltak új feladatok, kihívások: a rendőrség és a határőrség integrációja. Magyarország schengeni csatlakozására is fel kellett készülni.

Szélsőségektől mentes évet tudtunk magunk mögött. Jellemző Debrecenben a nagyvárosi bűnözés minden ismérve. A nagyváros kedvelt célpontja az utazó bűnözőknek. Nem elhanyagolható, hogy itt működik a befogadóállomás. 10 ezer 750 bűncselekmény vált ismertté.

 Továbbra is a vagyon elleni bűncselekmények száma meghatározó. 1000 lakosra 51 bűncselekmény jut Debrecenben, ami elfogadható. A bűncselekmények elkövetésénél nagy szerepet játszik az alkoholos befolyásoltság.

A betöréses lopások száma közel azonos. Megszaporodtak az épülőfélben lévő házakba való betörések az utóbbi években.

2007-ben jelentős csökkenést mutatott a gépjármű-lopások és feltörések száma is. A rablások száma 18 százalékkal emelkedett. Egyre több gyermek és fiatalkorú vált bűncselekmény áldozatává; az elkövetői oldalon is egyre a fiatal. Jellemzőek a hamis igazolvánnyal megvalósított visszaélések, illetve az idősek sérelmére elkövetett díjbeszedői csalások. 10,2 százalékkal emelkedett a személyi sérüléses balesetek száma 2006-hoz képest.

A halálos balesetek száma megduplázódott, de több éves adatokat vizsgálva nem kiugró. 1065 esetben szűrtek ki ittas vezetőt 2007-ben. A balesetek legfőbb oka az elsőbbség meg nem adása, kanyarodási szabálytalanság és a gyorshajtás.

Asbóth Endre (Fidesz): Gondoltak-e arra, hogy az új kerékpárutakon fokozottabban ellenőrizzék a szabályok betartását?

 Sóvágó Sándor: Éppen olyan arányban foglalkozunk a kerékpárosokkal, mint a gyalogosokkal és a járművezetőkkel.

Horkay György (Kereszténydemokrata Néppárt és Jobbik) országos adatok iránt érdeklődik. Másrészt kérdezi, miért csökkent a felderítési eredményesség. Sóvágó Sándor: A rablások körében évről évre jobb a mutatónk - kétharmados a felderítési arány -, mégis emelkedett a rablások száma.

Kitolódik ezeknek a cselekményeknek a területe a lakótelepekre és a kertségekre. Folytatjuk a belváros közterületének ellenőrzését a frekventált időpontokban.

Hajdú-Bihar megye első helyen végzett a felderítési, illetve nyomozási vonatkozásban. Debrecent nehéz összehasonlítani, hiszen a főváros nagyobb, a többi város pedig kisebb.

Jenei Imre (Fidesz): Lehetne-e éjszakai gyalogos járőrszolgálatot létesíteni? Sóvágó Sándor: A hétvégi frekventált időszakban 10-12 fős akciószolgálatot lát el a belvárosi rendőrőrs. A 24 órát nem biztos, hogy tudjuk teljesíteni, mert vannak nagyrendezvények, amelyeket szintén biztosítani kell.

Kozlok László: Hogyan viszonyul a rendőrség a Magyar Gárdához? Igaz-e, hogy az ön szobája babarózsaszínűre van kifestve?

Sóvágó Sándor: A Magyar Gárdához való viszonyunkat nem nekünk kell kialakítani, a bíróság dönteni róla. Ismereteim szerint a festés nem rózsaszín, hanem citrussárga.

Szilágyi László (Fidesz): Az utóbbi időben a Borbíró tér környékén rendszámtáblákat lopnak, rongálnak. Működik-e még az újkerti lakótelepen a rendőrőrs-program?

Sóvágó Sándor: Az utóbbi időben 16 bejelentés volt az Újkertből gépkocsi-rongálással kapcsolatban. A rendőreink mindent megtesznek, nagyon sokat vannak a területen.

Még így is aggasztónak tartom a nagyságrendet. A körzeti megbízotti szolgálat dolgozik a lakótelepeken, illetve a kertségekben. Mindent megteszünk, hogy feltöltsük a létszámot.

10 42

Turi Gábor (MDF) kért szót. A közgyűlés előterjesztései későn érkeztek meg, múlt csütörtökön 23 óra 55 perckor.

Ez most már rendszeres - jegyezte meg. Nem elegendő az idő az előterjesztések áttanulmányozására, a felkészülésre.
A közgyűlés utáni félóra ilyen kérdések megvitatására van, képviselő úr eltért az szmsz-től - válaszolt Kósa Lajos polgármester.

Tudomásul vettem hozzászólását.
Varga Zoltán (MSZP): azt javasolja, vegyék le az önkormányzat nemzetbiztonsági védelmének megszüntetését a sürgősségi napirendi pontok közül. Nincs miről dönteni, ez egy politikai színjáték - mondta.
Elutasították javaslatát.
Az első sürgősségi indítvány: Kerékpáros Infrastruktúra Fejlesztés támogatása és a KÖZOP keretében meghirdetett pályázati felhívásokra pályázatok benyújtása és saját forrás biztosítása.

A közgyűlés hozzászólás nélkül elfogadta.
A nemzetbiztonsági védelemmel kapcsolatos előterjesztés következik.
A nemzetbiztonsági hivatal fog kezdeményezni egy szerződést a polgármesteri hivatallal, derült ki a miniszter úr szavaiból - ismertette Kósa Lajos.

Még nem kerestek meg minket, de nem akarom, hogy feleslegesen dolgozzon a hivatal - ezért már most döntsünk erről - fejtette ki Kósa Lajos.

Egyik javaslata, hogy ne kössenek ilyen megállapodást.

Másik pedig, hogy javasolják miniszterelnök úrnak, vonják ki az önkormányzatokat ebből a körből, mivel ellentmond egy másik törvénynek.
Varga Zoltán (MSZP): Van-e az önkormányzatnak bármilyen titkolnivalója, ami miatt megpróbál ellenállni? Történt-e megkeresés ebben az ügyben, lehet-e tudni, mi van a szerződésben, hogy ilyen mereven elzárkózunk?
Kósa Lajos: Ha biztos vagyok benne, hogy nem követtem el semmit, még nem biztos, hogy tűrnöm kell egy házkutatást.

Az ilyen eszközökhöz alapos gyanú kell. Amíg nincs megalapozott gyanú a korrupcióra, addig nem szabad ilyen eszközöket használni.

Erről szól a demokrácia. A nemzetbiztonsági törvény erre nem ad lehetőséget. Az intézkedés hatékonyságával kapcsolatban pedig lehetnek kételyek. Amúgy az önkormányzat minden döntése, adata nyilvános, hozzá lehet férni.
Kozlok László (Függetlenek Debrecenért Egyesület): Ki és mitől fél a városházán és Debrecenben?
Kósa Lajos: Költői kérdésnek értelmezem, nem tudok rá válaszolni.
Gondola Zsolt (Civil Fórum Debrecen Egyesület): Milyen mozgástér van itt? Látott-e már ilyen megállapodást? Van-e lehetőség korlátozásra?
Kósa Lajos: A jogszabály kijelentő módban fogalmaz: a kötelezők közé sorolták az önkormányzatokat, ezért külön aggasztó. Nincs mozgástér.
Varga Zoltán: - Elbeszélünk egymás mellett. Lehetőségről beszélünk, amivel vagy él az önkormányzat, vagy nem. Ez az egész egy politikai színjáték.
Kósa Lajos: Tanulmányozza ezt a jogi szöveget. Az önkormányzatokat olyan körbe sorolták be, ahol nincs széles megállapodási lehetőség, amiről ön beszél.
Papp László (Fidesz-frakcióvezető): Tényleg aljas politikai színjáték folyik az országban, de nem a Fidesz okozza, hanem az MSZP.

Ez az intézkedés a teljes magyar politikai közösség megfigyelését tette volna lehetővé. Magyarországon legalább öt állami szerv jogosult az uniós pénzek felhasználásának ellenőrzésére.

Ezek a szervezetek jogilag szabályozott eljárási rendben teszik a dolgukat. Aki ebben az országban még hisz a demokráciában, köteles elutasítani egy ilyen intézkedést. Ezek nem tisztességes lépések.
Kovács László (SZDSZ): Tegnap este 9 óra 10 perckor érkezett meg a sürgősségi előterjesztés, reggel tudtam megnézni, felkészülni nem lehetett. Az állam hatalmát szűkíteni kell.

Nem engedhető meg, hogy az állampolgárok zsebében kotorásszon az állam, hogy a rendőrállam irányába haladjunk.

Az önkormányzatok, illetve az államhatalmi szervek szétválasztásában konzekvenseknek kell lenni. Nem tartom szerencsésnek, hogy erről önkormányzat határozatot hozzon.
Kósa Lajos: Én is dilemmában voltam az ügyben. De így megkérdezése nélkül ellenőrizhetik Varga Zoltán számítógépét, amelyik az önkormányzat tulajdonában van, de ő használja.

 Ellenőrizhetik e-mailjeit, forgalmát, adatait. Erre nincs magyarázat. Ez közös ügyünk. Elnézést, hogy későn érkezett az előterjesztés, mi is dilemmáztunk rajta.

 Ezer sebből vérzik az ügy. Nyakkendőadót is csak az fizet, aki szerződést köt erről az APEH-hel? A bátor emberek nyakkendőt kötöttek a mai napon.
Kozlok László: Nem értem a felháborodást. 2002 óta mi folyik ebben az országban? Rettegés, terror. Magyarországon csak retteghet, aki becsületes. Nem tudnak kormányozni, mondják, valami újabb réteget kellene megfélemlíteni. Ideggyógyásznak kellene megvizsgálni a miniszterelnököt.
Gondola Zsolt: Jogellenességet jogellenességgel nem lehet jóvá tenni. Miért nem fordulhatnánk mi az alkotmánybírósághoz?

Tegyük az egyes ponthoz, hogy addig nem írjuk alá, míg az alkotmánybíróság nem dönt. Másrészt javasoljuk, hogy az önkormányzatokat sorolják át a kettes pont alá, így lenne mozgástér.
Kósa Lajos: A kormányhatározatok nem kötelezhetik az önkormányzatokat. Ezért jogszerű a tiltakozásunk. Csak rendeletben fogalmazhatnák meg, a nemzetbiztonsági törvénnyel összhangban.
Szathmári Károly (MSZP): Vehemensen tiltakozik az előterjesztés, hogy elutasítsanak egy senki által nem ismert szerződést. Látszik, politikai színjáték részesei vagyunk, mindenki ezt mondta.

2002-ben a hosszú bájtok éjszakáján több ezer vállalkozó adatai kerültek ki, akkor nem tiltakoztak.
Kósa Lajos: Nem volt bizonyítva, hogy volt hosszú bájtok éjszakája. A kötelező pontba sorolták az önkormányzatokat, ez a baj.
Zsíros Zsolt (MSZP): Polgármester úr indoklásával egyetértek. Az állam ne hallgassa le a képviselőket és a hivatalokat. Azért szavazok nemmel, mert úgy lett volna illő, hogy megvárjuk, mit küld a nemzetbiztonsági hivatal.

 Azzal nem értek egyet, hogy nincs terrorveszély - utalt a politikusokat ért támadásokra.
Kósa Lajos: Bár vannak támadások, bűncselekmények, ez nem egyenlő a terrorveszéllyel. Én úgy érzékelem, terrorfenyegetettség nincs.
Turi Gábor: Engem kevésbé aggasztanak ezek a fejlemények. Nem féltem 1988-ban sem, amikor Debrecenben megalakult a Magyar Demokrata Fórum. Tartózkodni fogunk a szavazástól, mert 12 óra nem volt elég az előterjesztés alapos áttanulmányozására.
Bákonyi László (MSZP): A megállapodás lenne az esély arra, hogy megmondjuk, mit kérünk és mit nem. Lehet olyan dolgot utasítunk vissza, ami pozitív lenne.

 Nem értem a sürgősséget sem, nincs olyan ok, ami miatt ne tárgyalhattuk volna a rendes mederben. Várjuk meg, mit akarnak. Nem tudjuk, mire mondunk nemet.
Kósa Lajos: Fel kell hívni a kormány figyelmét arra, hogy ez így jogellenes. A korrupciógyanú felderítése rendőrségi feladat, nem a nemzetbiztonsági hivatalé.
Szabó Gyula (FIDESZ): A megelőzés lenne itt is a lényeg. Most tudunk lépni, megelőző lépést tenni. Ha nem teszünk, hibát követnénk el.
Papp László: Nem szükséges ide a megállapodás-tervezet, tudjuk, miről szól a történet.

Ha ez hiteles, stabil kormány lenne, még akkor is égnek állna a hajam ettől a határozattól. Ha a Fidesz hozott volna ilyen döntést, akkor is így keresnék a kibúvókat?
Papp Csaba Sándor (Fidesz): Onnantól, hogy ez elindul, a családokba is be fog épülni, és nem lesz vége.
Bákonyi László: Ugyanazt mondjuk, csak nem értjük meg egymást. Mi csak annyit mondunk, hogy nem tartjuk kiemelt fontosságúnak, és nem az van az előterjesztésben, amiről szó van.

Ha lejön a megállapodás, és olyan van benne, akkor mondjunk nemet. Nem látjuk még, miről döntünk.
Gondola Zsolt módosító indítványát ne fogadták el.
A határozatot elfogadták.

 • Kósa: a kormány adatokat gyûjt?
 • Emelik Kósa Lajos fizetését
 • Ezek is érdekelhetik

  Hírlevél feliratkozás
  Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

  Rovatunkból ajánljuk

  További hírek a témában