Helyi közélet

2007.12.20. 11:06

Debreceni közgyűlés

<p>Debrecen-Megkezdődött a debreceni közgyűlés ülése. <BR />A napirend elfogadása után a cívisvárosban megrendezett rövidpályás úszó Európa-bajnokság magyar "hőseit" köszöntötték.<DIA alt="Közgyűlés 2007.12.20." height="630" width="850"><A onclick="return open_window( /pubs/Bildserie/K_zgy__369_l_s_2007_12_20_/index.shtml , SERIE ,850,630)" href="about:blank"><IMG height="13" alt="Közgyűlés 2007.12.20." src="http://apps.haon.hu/bilder/icons/kamera.png" width="13" border="0" /></A></DIA></p>

11:42


A napirendi pontok végére ért a közgyűlés, interpellációk következnek.
Bákonyi László (MSZP) a Török Bálint utcán tapasztalható állapotokkal kapcsolatban szólal fel, Varga László válaszol rá.
Suták Miklós arról érdeklődik, a 2-es trolin miért úgy tájékoztatják az utasokat, hogy az MGM felé megy? Nosztalgiajárat? Írásban vár választ.

Az ülés véget ért, Kósa Lajos végezetül kellemes ünnepeket kívánt.

15:38 perc:
A Kodály Zoltán Szakközépiskola vezetője Pallagi Tamás lett, míg a Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetője Gyarmatiné Piránszki Nóra.

15:35 perc:
A költségvetési intézményvezetők szakmai munkáját értékelő szempontsor elfogadása következik.
Bizonytalan a költségvetési helyzet, így nem kellene konkrét összegeket leírni - tolmácsolta Madarasi István a pénzügyi bizottság véleményét.
Az oktatási bizottság viszont elfogadta az anyagot szakmai szempontján - mondta Szabó Gyula, a testület elnöke.

Nem kaptuk meg a szakmai indoklást, miért kell 24 millió forintot betervezni - egészítette ki Madarasi István.
A módosító javaslatot, mely szerint a konkrét összeg szerepeltetése maradjon ki, nem fogadták el. A napirendi pontot elfogadták.

A TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Oktatási és Szolgáltató Közhasznú Társasággal kapcsolatos előterjesztéseket elfogadták.
A nemzetközi érettségi program már az óvodában indul, így be kell vonni egy óvodát (Babits utcai óvoda) és egy általános iskolát (Szoboszlói úti Általános Iskola emelt szintű angollal) is - hangzott el.

Döntöttek pályázatok benyújtásával kapcsolatban - a TISZK-rendszertovábbfejlesztésére, a szennyvíziszap komposztáló telep létesítésére.
Utóbbi kapcsán Szabó Gyula a szaghatásokra figyelmeztetett.
Varga László: a Tégláskertben az AKSD-telepen lévő kicsi komposztáló szaga nem érződik, olyan kicsi, inkább a szennyvíztelep.
Az új telep a jelenlegieknél nyugatabbra, azaz kijjebb lesz.

15:15 perc:
A pedagógusok estek el jutalomtól, s Halász D. János alpolgármester megígérte, kárpótolják őket, ami nem történt meg.
A törvény előírja a program elkészítését, amit időnként felül kell vizsgálni - reagált Pappné Gyulai Katalin, az oktatási osztály vezetője.
A pedagógusok értik, amit Ön nem - válaszolt Halász D. János Varga Zoltánnak. Még nem történt meg a pedagógusok ilyetén értékelése, így nem kaphattak jutalmat, ugyanakkor a napokban tüntettek ki 98 pedagógust tehetséggondozó munkájáért.

Szilágyi László (FIDESZ): Megkapták a pedagógusok a minőségi bérpótlékot.
Varga Zoltán: Ne keverjük az 1 milliárd forintos pályázatot a minőségi bérpótlékkal. A városházán nem bontották fel a pályázati kiírást tartalmazó borítékot. Idézte Halász D. János májusi nyilatkozatát, hogy kárpótolják a pedagógusokat.
Kósa Lajos: A pedagógusok összes minőségi munkáját kifizettük. Nem volt általános tiltakozás a pedagógus szakszervezet részéről.

Horkay György kiegészítést javasol: a nem önkormányzati fenntartású intézményekkel való kapcsolatról is érdemes lenne néhány mondatot belevenni, mert létezik ez a kapcsolat, s a programban helye van.
Kósa Lajos: Minőségirányítási programról van szó: csak azokat az intézményeket vesszük bele, amelyeknél irányítási hatáskörrel bírunk.
Varga Zoltán: Egy program annyit ér, amennyi megvalósul belőle. Kitűnő prókátor válna polgármester úrból - Halász D. Jánostól várta volna inkább a választ.
Tényleg prókátor vagyok - válaszolt Kósa Lajos.
Halász D. János: Az MSZP-frakció egyetlen pedagógus tagja sem szólalt fel - jegyezte meg -, úgy tűnik, mindannyian értik, csak egyetlen képviselő nem.
A határozati javaslatot a testület elfogadta.

14:51 perc:
A képviselők döntöttek arról is, hogy közterületet személyről már halála után - s ne az elhunytát követően 10 esztendővel - nevezhessenek el.
Így lehetővé vált, hogy közterületet nevezhessenek el Sütő Andrásról vagy Puskás Ferencről.

Elfogadták a közterület igénybevételi díjak módosítását, valamint több ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázat értékelését.
A reptér hasznosítására vonatkozó pályázat felhívását módosították, az új határidő 2008. február 29.
Virág László  lemondott a bírálóbizottsági tagságáról, így a testület létszáma a továbbiakban 9 fő.
A város energiastratégiája a következő napirendi pont.
Gadus István szélesebb körű társadalmi egyeztetést kívánt.
A koncepció több megawattos hulladékégető erőmű építését javasolja.
S miért nem a megtakarítás oldaláról indul a koncepció? - tette fel a kérdést. Ez egy első olvasat, májusban, társadalmi vita után hozzuk vissza a kérdést - ajánlotta.
Ez egy első olvasat - reagált a polgármester. A stratégia után még koncepciót kell kidolgozni, amit megelőz egy társadalmi vita.
Az EU által engedélyezett erőművek megfelelnek a legszigorúbb környezetvédelmi erőírásoknak - fejtette ki.

Szabó Miklós (MSZP): Örvendetes, hogy van a városnak energiastratégiája. A mai erőművek csak a szigorú környezetvédelmielőírások betartásával működhetnek. A városnak gondolkodnia kell, hogyan tud saját erőművet építeni. Támogatom az előterjesztést.

Gadus István módosító indítványával együtt - tekintsék első olvasatnak az anyagot - elfogadták az előterjesztést.

14:34 perc:
A közgyűlés negyed háromkor folytatódott, csengőszó mellett, mivel a képviselők meglehetősen nehezen érkeztek meg.
A szocialisták változatlanul távol vannak.

A fizető várakozóhelyek használatának szabályozásáról szóló rendelet módosítása következik.
- Közlekedéspolitikai szempontok befolyásoltak minket - jegyezte meg Kósa Lajos.
- Szeretnénk növelni az éves parkolóbérletek árát, mert a jelenlegi ár vonzóvá teszi, hogy valaki reggeltől estig álljon egy helyen. Másrészt nem állnak be a mélygarázsokba, hiába van ott hely.

Jenei Imre: Ha valahol új fizetőhelyet jelölünk ki, akkor a környező 2-3 utca megtelik, ami a kétirányú forgalmat is akadályozhatja.
Azt javasolja, hogy ezeket az utcákat egyirányúsítsa a hivatal.
Gadus István szerint a polgármester érvelése nem jó.
Hathatósabb közterületi munkával lehetne leterelni az autósokat a mélygarázsokba, hatósági eszközökkel. Akkor nem lenne szükség ilyen magas árakra.
Debrecenben már csaknem annyi a felszíni parkolási díj, mint Budapesten.

Kósa: a mélygarázsokban csaknem feleannyi a parkolás, mint a felszínen. Üresen állnak a mélygarázsok. Ha valakinek drága a felszíni parkolás, álljon le a mélygarázsba.
Hatósági eszközökkel akkor kell élni, ha már tényleg elegendő mélygarázs lesz, a kínálatot is meg kell teremteni hozzá.

Elektromos vagy hibrid autók díjmentesen parkolhassanak - javasolta Varga Zoltán MSZP-s képviselő módosító indítványában.
Javaslatát nem fogadták el, a parkolásra vonatkozó rendeletet viszont igen.

A temetkezési díjak vannak soron. Ugyancsak 8 százalékos emelést fogadtak el a jövő esztendőre.

Visszatértek a terembe a szocialista képviselők.
Hozzászólás nélkül fogadták el szociális ellátásokra, a gyermekvédelemre és gyámügyi igazgatásra, az étkeztetésre, az önkormányzati bérlakásokra vonatkozó rendeletet.

12:31 perc:
A szünet kezdetére az SZDSZ-frakció közleményben tiltakozott amiatt, hogy Kozlok László rendszeresen tesz olyan kifejezéseket, amelyek sértik, mások vallási meggyőződését.
(Egyik hozzászólásában erre a mai közgyűlésen is volt példa, mire Kósa Lajos felszólította, tartózkodjon az ilyen kifejezésektől. Gadus István  rendbírságot javasolt, amit a bent lévők többsége - a szocialisták korábban kivonultak a teremből - nem szavazott meg.)
Mint az SZDSZ-es képviselők közleményükben megjegyezték, a Fidesz-frakció azzal, hogy ma sem szavazta meg a rendbírságot - amit a szabad demokraták nem ma javasoltak először - támogatója lett az ordas, embertelen eszméknek.

12:20 perc:
Egy uniós kötelezettségvállalás keretében 2008 végére 63 eurocentre kell emelni a csatornadíjat - hangzott el. 
A megállapodást a kormány, illetve a pénzügyminisztérium kötötte az Európai Unióval.

Kozlok László szerint ezt kommunikálni kell a lakosság felé, hogy ezért kénytelen emelni az önkormányzat.
A közgyűlés elfogadta a folyékony hulladék közszolgáltatási díjjal kapcsolatos rendeletet, majd a víz- és csatornadíjra vonatkozó rendeletet is.

A távhődíj nem emelkedik - ezt is elfogadta a közgyűlés.
A tömegközlekedésidíjak következnek.
Varga László: Teljesítmény-kibocsátás visszavételén kell gondolkodni jövőre. Sok utazás megoldható átszállás nélkül, ez nagyon jó, de sok járművet igényel. Racionalizálni kell a hálózatot.

Kalmárné Kovács Ilona  lakossági hozzászóló: a nagymacsi buszjárat nagyon zsúfolt, nem jár csuklós busz, a sofőr nem lát ki az utasoktól. S nem fűtik a járatokat. A KRESZ szerint nem lehet a lépcsőn utazni. Nem férünk el.
Zilahi-Sebess Géza, a Hajdú Volán vezérigazgatója:
-A csúcsidő rendkívül összeszűkült, egy órára. 160 autóbusz a csúcsidei kapacitás, jelenleg 90 csuklós busz van. A délutáni 2-3 órát kivéve a többi napszakban nagyon kihasználatlanok.
A buszok 35 százalékos kihasználtsága 26 százalékra esett vissza. Újabb beszerzésekre nincs lehetőség. Próbálják az utasok széthúzni az utazásokat, induljanak 10-15 perccel hamarabb.
Többletkapacitást kibocsátani nem tudunk. A csuklós busznak csak az elejében van fűtés, utólag igyekszünk beépíteni.

Kósa Lajos: a Volán eredeti áremelési javaslata helyett csak 6 százalékost fogadunk el. Így viszont kevesebb busz fog járni, amit megéreznek a debreceniek. A tanuló-nyugdíjas bérletek tekintetében pedig a legdrágább város vagyunk. Ezzel valamit kell csinálni.

Gadus István: örültem volna, ha kifejti polgármester úr, hogyan gondolja a 2012-ig érvényes szerződés felmondását. A jegyértékesítésbe be kellene vonni modernebb eszközöket, például SMS-t.
Kósa Lajos: fél évre felmondható a szolgáltatási kötelezettség.
Gadus István: holnap buszokat adnak át - felmondás esetén mi lesz velük? Nagyobb óvatosságot szeretnék kérni öntől. Nem megoldás, hogy fenyegetek, aztán semmit nem csinálok.
A javaslatot a közgyűlés elfogadta.
Ebédszünet következik, a képviselők két órakor folytatják a munkát.

Egyetlen módosító indítvány sem érkezett - jegyezte meg Kósa Lajos, hozzátéve, csak a parkolók esetében van egy, környezetvédelmi vonatkozású. Ha nem értenek egyet nem kivonulni kell, hanem módosító indítvány írni - mondta. A rendeletet a közgyűlés elfogadta.

A víz- és csatornadíjról döntenek a következőben.

A pénzügyi bizottság támogatja - mondta Madarasi István. Kozlok László a tavalyi és az idei várható nyereségről érdeklődött.

Ányos József, a Vízmű igazgatója: 2006-ban 740 millió forint, idén várhatóan 730 millió forint lesz a nyereség.

Kozlok László: Nem indokolt az emelés, illetve a 700 millió forintos nyereség. Azt javasolja, 0 százalék legyen az emelés.

Kósa Lajos: A módosítást írásban kell megtenni.

Ányos József: A szennyvizes ágazaton 200 millió forint a nyereség, a szippantáson 80 millió forint a veszteség.

Gadus István ismét a választási programra emlékeztet.

 

11:29 perc:

Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet hozzászólás nélkül, egyhangúlag elfogadta a testület. A díjemelésekkel kapcsolatos előterjesztések következnek. Varga László városfejlesztési főosztályvezető: a közműszolgáltatókkal dolgozták ki az árakat. Igyekeztek az inflációnál nem nagyobb mértékű emelést tenni, néhány esetben azonban - a parkolásnál, a csatornánál - nem sikerült ezt érvényesíteni. A szemétdíj emelése évek óta először nem haladja meg az inflációt, viszont így a szelektív hulladék gyűjtését nem tudják kiterjeszteni a városban.

Madarasi István (MSZP): A szelektív hulladékgyűjtésre tudatosabban kell felhívni a figyelmet.

Bazsa György: Alapvető szemléleti problémát látunk. Arra törekedjünk, hogy csökkenjenek a díjak. Azért van a város, hogy segítse lakosait. A választáskor az volt a jelszó, hogy megvédik a várost a megszorító intézkedések hatásaitól. Törekedni kell, hogy a monopolhelyzetben lévő cégek ne emeljenek az infláció vagy azt meghaladó mértékben.

Mivel nem értenek egyet a szemlélettel, nem vesznek részt a vitában, kivonulnak a teremből.

Kósa Lajos: Bárki bármikor kimehet a teremből. Nyilván nehezen néznek tükörbe, hiszen a kormányzat hozza ilyen nehéz helyzetbe az önkormányzatokat. Hogyan lehet az, hogy az árampiac liberalizációja mindenhol árcsökkenést hoz, Magyarországon mégis 30 százalékos emelést? A díjakat nem önmagukban kell nézni, hanem más településekkel összehasonlítva.

Debrecen a középmezőnyben van az áraival. A parkolásban drágább, de ez közlekedéspolitikai kérdés is. A hulladékszállítási díjjal Debrecen a középmezőnyben szerepel. Az árban benne van a depónia díja is, más városokéban nincs - így vagyunk a középmezőnyben. A debreceni vállalatok az ágazatban a legjobbak. Minden mutató tekintetében a debreceniek szemébe tudunk nézni. Eredményesen gazdálkodunk, Debrecen nem drága város.

Horkay György (Kereszténydemokrata Néppárt): A 8 százalék az idei infláció, jövőre - azt ígérték - csökken. Azt reméltem, nem követjük mindenhol a 8 százalékot, hanem megpróbálunk segíteni Debrecen lakosain.

Szathmári Károly (MSZP): A díjak megállapítása a ténylegesen felmerülő költségeken és az eredményeken kell, hogy alapuljon.

Nem ért egyet azzal, hogy a hasznot visszaforgatják városi fejlesztésekbe, szerinte kétes a felhasználás.

Kósa Lajos: Az AKSD árait költségkalkulációval állapítják meg.

Ezután az MSZp-frakció kivonult a teremből - Madarasi István, a pénzügyi bizottság elnöke kivételével.

Gadus István: Furcsa, amit a szocialisták csinálnak, de ebből is látszik, ki az igazi ellenzék. Gratulált a polgármesternek a közelmúltban kapott Tolerancia-díjért. Emlékeztetett a Fidesz választási programjára: visszaküldik a díjemeléseket a kormánynak. Ezt nem sikerült kivitelezni. - Becsapták a választóikat. Vonják vissza az előterjesztéseket, ilyet nem tehetnek a város lakóival - fogalmazott.

Kósa Lajos példákat idéz, amikor megvédték a debrecenieket a kormánytól - ez nem idegen Debrecen történetétől, tette hozzá. - De nem tudunk mindig így tenni - jegyezte meg. Amiről a hulladékgazdálkodás kapcsán beszélünk, az mind elfogadható - vélekedett.

Szabó Gyula (Fidesz): reméli, az állófogadásra visszajön az ellenzék. Az Epreskert képviselőjeként azt kéri, a kísérleti hulladékgyűjtésen módosítsanak, hiszen télen nem keletkezik zöldhulladék.

Papp László: A szocialisták tanácstalanságát tükrözi a kivonulásuk. Nehéz nekik a tükörbe nézni, nem csodálom, hogy ilyen döntést hoztak. Nem sarcoljuk a debrecenieket, nem hozunk indokolatlanul nagy emeléseket.

A fejlesztésekről szólva megemlítette a Dobozi-lakótelep fűtésrendszerének korszerűsítését, amikor a nyereséget forgatták vissza a debreceniek javára.

 

10:40 perc:

Turi György egyik törökverő ősének tetteit, életét örökíti meg az a megsárgult dokumentum, amelyet Kósa Lajos átvehetett.

Rövid szünet után rendkívüli napirendi pontokkal folytatódik a munka.

Először a színház helyzetét tárgyaló beszámolóról szavaznak a képviselők. Milyen szabályokat sértett meg az előző vezető, miért nem volt kontroll 2006-ban, milyen következtetéseket von le a hivatal? - tette fel kérdéseit Gondola Zsolt Zoárd (Civil Fórum Debrecen Egyesület). A fedezet nélküli kötelezettségvállalás több jogszabályt sért - derült ki Kovács Lászlóné gazdálkodási főosztályvezető válaszából.

Bazsa György (MSZP): az látszik, hogy a színház helyzete stabilizálható elbocsátásokkal, az előadások számának csökkentésével. Jó, hogy a stabilizáció megtörtént, de még mindig aktuális az a kérdés, hogy mi a teendő.

A városháza - mint felelős megnevezése - vélekedése szerint túl általános. Nem igazán látszik a kiút - jegyezte meg a beszámolóról.

Gadus István (SZDSZ): ez a napirend megérdemelt volna rendes tárgyalást. Ez is egy módja, hogy az ellenzék ne tudjon felkészülni. A fagyi visszanyalt. Polgármester úr favorizálta Csányit - jegyezte meg, hozzátéve: borítékolta volna, hogy gazdasági problémák lesznek, megmondták, hogy nem lesz jó választás Csányi.

Turi Gábor (MDF): Én voltam felelős Csányi János idehozataláért, az én kezdeményezésem volt alpolgármesterként. Struktúraváltás történt, a művészeti igazgató szerepe kibővült. Ilyen tehetséges művészeti vezetőt korábban nem sikerült Debrecenbe hozni. Vidnyánszky Attila "vállalta be" Csányi Jánost, s a közgyűlés bizalmat szavazott ennek a párosnak.

Kozlok László (Függetlenek Debrecenért Egyesület): Egyre kevesebben tudnak sajnos kultúrára áldozni.

El kell gondolkodni, milyen programok kellenek a Csokonai Színházba.

Gondola Zsolt: Van tanulsága az ügynek. Az önkormányzati biztos tette a dolgát, ezt meg kell köszönni. Azt kell megnézni, mi vezetett idáig. Örülök, hogy perbe kerültünk Csányi úrral, ez tanulságos lehet a többi intézményvezető számára is. Debrecen nem tűrheti, hogy az intézményvezetők túlköltekezzenek.

Kovács László (SZDSZ): Arról volt szó, amikor Csányit idehozták, hogy a gazdálkodási osztály figyel arra, ne szálljon el úgy a költségvetéssel, mint a Bárka Színházban. Elmegy az önkormányzati biztos, rendben van a színház, képes-e a jelenlegi apparátus a feszes tempót tartani? Kovács László azt is felvetette, szükség van-e ilyen körülmények között új színházra?

Papp László (Fidesz): A színházi vezetés megpróbálta kiragadni az intézményt a tespedtségből, az érem másik oldala viszont a program végrehajtásával kialakult gazdasági helyzet. Nem megengedhető, hogy egy intézményvezető túlköltekezzen. A felelősség a miénk. Amikor láttuk, hogy alakulnak a dolgok, nem engedtük, hogy így folytatódjon.

Kósa Lajos: A felelősségről szólva: demokratikus testületként jártunk el. Amikor láttuk, hogy nem vesznek jó irányt a dolgok, búcsút vettünk tőle. Akkor lett volna miénk a felelősség, ha nem csináltunk volna semmit. Helyesen jártunk el ebből a szempontból. A Csokonai Színház még soha nem ért el olyan szakmai sikereket, mint az utóbbi időben. A szakmai munkát nem érheti kifogás.

Érdemes olyan produkciókban is gondolkodni, amely túlmegy a hagyományos debreceni színházi kereteken. Ez megosztja a közvéleményt. A Latinovits Színház belépésével ez "enyhülni" fog. Az új színháznál új közönséget kell kinevelnünk. Ha Kaposvár el tud vinni egy egészen jó színházat, akkor a háromszor akkora Debrecenben ki lehet nevelni egy új közönséget. Ne csak a hagyományos közönség járjon színházba, hanem a 30 ezer egyetemistát is be kellene csábítani.

Kósa Lajos és Kovács László között az SZDSZ hozzáállása miatt alakult ki vita. Kósa szerint az SZDSZ akkor is támad, ha támogat valamit.

Bazsa György: Felelősségre vonás nem fogalmazódott meg az előterjesztésben, ezt hiányolom. A beszámolót a közgyűlés elfogadta.

Mádi Zoltán önkormányzati biztos a Nagytemplomot ábrázoló ezüstérmével köszönte meg a városnak a lehetőséget. A másik rendkívüli napirendi pont tájékoztató az ÁFA-törvény változásáról, amellyel kapcsolatban - mint Kovács Lászlóné elmondta - sok még a homályos pont. A közgyűlés elfogadta az előterjesztést.

 

9:33 perc: 

Cseh Lászlót, aki három Európa-bajnoki címet szerzett, Gyurta Dánielt, aki 200 méteres mellúszásban bizonyult a legjobbnak, valamint Kis Gergőt, Kovács Emesét, Mutina Ágnest, Verrasztó Evelynt (ő nem tudott jelen lenni, edzője, Fehérvári Balázs vette át jutalmát) és Kovács Ágnest.

Kovács Ágnes az úszók nevében megköszönte Debrecennek a "vendéglátást", s aranyérmet akasztott Kósa Lajos  polgármester nyakába.

Kósa Lajos az edzők szerepét is hangsúlyozta a sikerben, s ugyancsak jutalmat vehetett át Kiss László  szövetségi kapitány, Turi György, Cseh László  trénere, Széles Sándor, Gyurta Dánieledzője, Fehérvári Balázs,Verrasztó, Mutina és Kovács  edzője, továbbá a távollévő Farkas András  nevében  Kis Gergő.
Rúza József, az úszószövetség főtitkára szintén jutalomban részesült, s megköszönte Debrecennek a sportesemény megrendezését.

Turi György, akinek családja Debrecenből származik, édesapja felajánlását tolmácsolta Kósa Lajosnak és a testületnek: a tulajdonában lévő több mint 400 éves, kézzel írt dokumentumot ajándékozta a városnak.

A jelenlévők végül elénekelték a Himnuszt.

Kapcsolódó anyagok:

 • Képviselő-testületi űlés
 • Cseh László az ideális tanítvány
 • Közgyűlést tart debrecen önkormányzata
 • Ezek is érdekelhetik

  Hírlevél feliratkozás
  Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

  Rovatunkból ajánljuk

  További hírek a témában