ÁSZ: rendszerszintű szabálytalanságok az állami erdőgazdaságoknál

ÁSZ: rendszerszintű szabálytalanságok az állami erdőgazdaságoknál
© Illusztráció: Getty Images
Budapest – Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) ellenőrzései sorozatos és rendszerszintű szabálytalanságokat tártak fel az állami erdőgazdaságoknál – jelentette be az ÁSZ elnöke keddi budapesti sajtótájékoztatóján.

Domokos László közölte: az erdőgazdaságoknál nem volt megoldott az általuk kezelt állami vagyon és a saját vagyonuk, illetve a kezelésükben lévő vagyonelemek elhatárolása. A kezelt vagyont a társaságok nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően szerepeltették mérlegükben.

Emellett a tulajdonosi jogok gyakorlóinak ellenőrző rendszere nem támogatta sem a vagyonkezelés tárgyának, sem a vagyonkezelés díjának teljes körű meghatározását. Ezek alapján kerültek az ÁSZ kockázatelemző rendszerének látóterébe az állami erdőgazdaságok – mondta az elnök. (Az ÁSZ mind a 22 működő állami erdőgazdaságot vizsgálta; most 12 erdőgazdaságról készített jelentést mutattak be.)

Domokos László felhívta a figyelmet: a jó működés és a jó vagyongazdálkodás alapja a rend. Ez ugyanis az alapfeltétele a közpénzek és a közvagyon gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználásának. Ezért fontos a szabályozottság és a szabályos működés az állami vagyongazdálkodás területén is.

Az ellenőrzési tapasztalatok szerint az állami vagyon tulajdonosi joggyakorlásának évek óta fennálló problémája ezen a területen, hogy a vagyon-nyilvántartási adatok nem megbízhatóak, és nem teljeskörűek. Így az átláthatóság és az elszámoltathatóság nem biztosított. Az ÁSZ az állami erdőgazdaságoknál a 2009 és 2014 első féléve közötti vagyongazdálkodásnak, a vagyonérték-megőrzésnek és a vagyongyarapítási tevékenységnek a szabályszerűségét vizsgálta.

Az ÁSZ elnöke kitért rá: az első 12 lezárt ellenőrzés során minden társaságnál megállapítható volt, hogy az erdőgazdaságok mérlege nem a valós állapotot tükrözte. A kezelésükben lévő erdők értéke ugyanis nem szerepelt mérlegeikben. Továbbá a vagyonkezelésbe vett eszközök pedig nem mutatták be a kiegészítő mellékletben, mérlegtételek szerinti bontásban.

Domokos László felhívta a figyelmet arra is, hogy a beszámolókat auditáló könyvvizsgálók egy esetben sem kifogásolták a szabálytalanságokat. Ezt az ÁSZ jelezte a Magyar Könyvvizsgálói Kamarának. Az ellenőrök általános jelleggel megállapították azt is, hogy a társaságok vagyonnyilvántartása nem felel meg a jogszabályban foglaltaknak. Vagyis: a működésük az 1996-ban megkötött ideiglenes vagyonkezelési szerződés alapján történik a mai napig.

Az ellenőrzés feltárta azt is, hogy a tulajdonosi joggyakorlók – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet – nem szüntette meg a vagyonkezelési szerződésekkel kapcsolatban feltárt hiányosságokat. Nem élt a kezelt vagyon használatára vonatkozó ellenőrzési jogával.

Az ellenőrzések megállapításai alapján az ÁSZ a 22 állami erdőgazdaság esetében összesen 21 jelzést küldött a könyvvizsgálói kamarának, kettőt pedig az illetékes nyomozóhatóságnak – vélelmezett vagyoni hátrány miatt -, 87 javaslatot pedig a munkajogi felelősség megállapítása miatt fogalmaztak meg.

Makkai Mária felügyeleti vezető arról beszélt, hogy az ÁSZ javasolja az MNV Zrt. vezérigazgatójának, valamint az NFA elnökének: tegyen intézkedéseket az erdőgazdasági társaságok közreműködésével a tényleges állapot rögzítő és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő vagyonkezelési szerződések megkötésére. Továbbá a vagyonkezelési szerződésekkel kapcsolatban feltárt szabálytalanságok tekintetében tisztázzák a felelősséget. Emellett a két szervezet vezetőjének javasolja az ÁSZ azt is, hogy intézkedjen a társaságok vagyonnyilvántartása hitelességének, teljességének és helyességének, jogszabályban foglaltak szerinti ellenőrzéséről.

Az állami erdészeteket vezető vezérigazgatóknak többek között javasolja az ÁSZ, hogy tegyenek intézkedéseket a tényleges állapotoknak és a jogszabályi előírásoknak megfelelő vagyonkezelési szerződések megkötése érdekében. Emellett intézkedjenek a valós mérlegadatok szerepeltetésére a társaságok mérlegében. Továbbá alkossák meg a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó szabályokat.

– MTI –
hirdetés