Szabolcs-Szatmár-Bereg

2007.11.12. 19:57

Ülésezett Nyíregyháza közgyűlése

<p>Soron következő testületi ülését tartotta Nyíregyháza képviselőtestülete 13 órától.</p>

20:57: Vége a közgyűlésnek. A további részletekről, a rendeletek módosításáról később adunk tájékoztatást.


20:36: Dr. Szemán Sándor jegyző elmondta: a Közigazgatási Hivatal jelzését követően a helyhatóságnak két lehetősége van. Vagy meghatározott időn belül megvizsgálja a hivatal által törvénysértőnek ítélt rendeletet és módosít rajta. De azt is megteheti, hogy nem fogadja el a Közigazgatási Hivatal álláspontját. Volt már rá számtalan példa, hogy a hivatal a helyhatóság álláspontját fogadta el. Arra vonatkozóan, hogy ez miért nem jelent meg a Nyíregyházi  Naplóban részletesen elmondta: az SZMSZ szerint nem szó szerint kell a rendeletet az önkormányzati hetilapban leközölni, hanem tájékoztatást kell adni ezekről a témákról. Hajzer László úgy vélte: a jegyző beszédét követően akár átülhetne a városvezető frakcióba is. Úgy véli a hivatal vezetőnek nem ez a feladata, hanem a törvényesség betartása.

Azt mondta: nem hasonlítható az SZMSZ a parlamentéhez, hiszen ott még van egy házbizottság is. Az értelmezéssel kapcsolatban azt mondta, hogy a közgyűlés „napirendjének elfogadása után” az azt jelenti, akkor kell időt biztosítani, amikor a testület elfogadta a testület az adott közgyűlés napirendjére vonatkozó előterjesztést. Tehát az első napirendek között történik mindez. A képviselő szerint a jegyző nem jól értelmezi a rendeletet akkor, ha az említett időt az „összes napirend elfogadását követően biztosítaná  a képviselők számára. Csabai Lászlóné polgármester úgy véli, hogy a megfogalmazás miatt ne fogadják el a Közigazgatási Hivatal jelzését. A polgármester szerint nem csorbul a képviselők érdeke így sem, hiszen ezen az ülésen is a televízió ittléte alatt lévő idő háromnegyedét az ellenzéki képviselők töltötték ki.   


20:13: A néhány tíz fős demonstrálók hangszóróikkal olyan zajt csapnak, mintha egy rock banda tartana koncertet a belvárosban (a szerk. ) a polgármester visszatért az ülésre. Időközben a képviselőtestület lefogadta a napirendet. A B változat kapott többséget melyen mértéke 6,4 %-os általános tarifa emelést jelent.

A közgyűlés napirend előtt elfogadta Vinnai Győző javaslatát, így 8. napirendként tárgyalják a Közigazgatási Hivatal törvényességi jelzését, mely az SZMSZ korábbi módosításához kapcsolódik. Hajzer László azzal kezdte, hogy az SZMSZ módosítása ellen már az előterjesztéskor tett törvényességi észrevételt a Fidesz frakció. Ezt akkor a testület nem vette figyelembe, így ezen az ülésen kivonultak az ellenzéki képviselők az ülésről. Hajzer László (Fidesz) szerint, dönthet úgy a testület, hogy hatályon kívül helyezi a jogsértő rendeletet és módosítja a törvényesség keretein belül, vagy másik, hogy hatályban marad a rendelet és a Közigazgatási Hivatal észrevételét továbbítja az Alkotmánybírósághoz, melynek eredményére akár éveket is várhatnak..

Palicz György (Fidesz) arra hívta fel a figyelmet, hogy a testület korábban ígéretet tett arra, hogy valamennyi rendeletet – melyek a városlakókat érintik – megjelentetik a Nyíregyházi Naplóban. Erre nem tapasztalt példát.

Megemlítette: a közelmúltban megjelent kutyafuttatók listája sem kapott publicitást. A felvetést megcáfolták a jelenlevő média képviselői, akik sajtótájékoztatón kaptak tájékoztatást az említett rendelet részleteiről.


19:55: A rendelet módosítás néhány pontja: megerősíti a testület, hogy a 2007 év során ideiglenesen bevezetett menetrend változásokat elfogadja. Az önkormányzat vállalja a szolgáltatás 2008 december 31-ig folyamatos fenntartását. Vállalja azt is a helyhatóság, hogy a szolgáltatás végzéséhez 105 millió forint vissza nem térítendő önkormányzati támogatást biztosít saját forrásból. Elfogadja az előterjesztő által javasolt  6,4 %-os általános tarifaemelést.

-Csabai Lászlóné szünetet kért, a Városháza előtt lévő tüntetők zajától nem tudja folytatni a testületi ülést. Nagy László alpolgármester átvette a közgyűlés vezetését.

Ignácz László azt kívánta megjegyezni, hogy a város nem fenntartója a szolgáltatónak. A helyhatóság csupán támogatja azt, hogy a városlakóknak kevesebb viteldíjt kelljen fizetni. Olyan mint önkormányzati támogatás nincs a rendszerben. Van egy szolgáltatói szerződés, mely a szolgáltatást biztosítását rögzíti. Így másak az összefüggések.


19:33: Hajzer László azt kérte: egyeztessen egymással Giba Tamás alpolgármester és Ignácz László vezérigazgató. Véleménye szerint az alpolgármester az előterjesztés b változatát javasolja elfogadásra, mely 6,4 %-os tarifaemelést javasol, míg – szerinte- a cégvezető a kisebb mértékűt javasolja. Ignácz László válaszában úgy gondolja, hogy többféle infláció mértéket is számolnak ebben az esetben. Egyik ilyen a közlekedéshez kapcsolódó, az üzemanyag árral stb

Szükséges tehát tisztázni, hogy milyen inflációról beszélünk. A normatív támogatáshoz kapcsolódva elmondta: nincs olyan összefüggés, hogy a város támogatásához mérten adná a központi költségvetés a támogatást. Danku Andor a rugalmas közlekedésről szólva elmondta: működik a rendszer. Jól látszik ez csúcsidőn túl és hétvégeken is. Hajzer László úgy gondolja, még senki nem oktatta ki őt úgy ahogy ezt tette Ignácz László

Úgy véli csak arról tud beszélni, ami jövőre várható. Bár nem vette bele a kockázati tényezőket. Bár ez felsorolása olyan – mondta a képviselő – mint amikor a bűvész újabb dolgokat húz elő a kalapból. Akkor akár kockázati tényezőként sorolható fel akár a cunami is – mondta, derültséget keltve.


19:19: A szavazást követően  az autóbusszal végzett menetrendszerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésének és a helyi autóbusz közlekedés díjainak megállapításáról szóló rendelet tárgyalása került napirendre. A Szabolcs Volán Zrt. vezérigazgatója ismertette a szolgáltató 2007. évi várható adatokat. Ignácz László elmondta: csökkenés mutatkozik az utasszámban és a bevételben is.

Ezzel szemben az igények egyre nőnek. Bár veszteséget terveztek, ennek mértéke meghaladja a korábbi terveket. Oly annyira, hogy a helyközi járatok veszteségét – állami tulajdonú cég lévén – a fenntartótól kérik majd. A vezérigazgató megjegyezte: ha 2008-ban hasonlóak lesznek a szolgáltató adatai, az veszélyeztetheti a működőképességet.


19:13: Turcsik László (Fidesz frakció) Intézményvezetőként jegyezte meg, hogy megyei intézményvezetőként felnőtt szociális intézményben alig kapnak 400 forintnyi összeget háromszori étkezésre. Úgy véli, a most javasolt közel 600 forintos nyersanyagnorma az intézményeknél magas. Bár nem leszek népszerű ezzel – mondta. Hozzátette: a város arra várt javaslatot, hogy hol lehet megtakarítást elérni. Ő ezt javasolja.

Az általa elmondottakra Urbán Judit reagált. Nem értette az észrevételt. De miután nem kapott kellő figyelmet képviselőtársaitól, nem fejezte be véleményét. Ennek ellenére elfogadta a testület. A polgármester azt mondta, saját hatáskörében átvizsgáltatja az előterjesztést.   


19:07: Nagy László alpolgármester azzal egészítette ki, hogy ha valaki egy napos road show-t tart, az nem minősül kereskedelmi tevékenységnek. Fontosnak tartja viszont, hogy a Kossuth téren folyó tevékenység szabályozott legyen. Függetlenül attól, hogy ez milyen tevékenység.

Giba Tamás alpolgármester arra utalt hozzászólásában, hogy jelenleg is van szabályozás a Kossuth tér használatára. Volt egy időszak, amikor nem, de ma már egyre többen vallják, hogy Nyíregyháza belvárosa nyüzsgő legyen.

Ehhez hozzátartoznak a népművészeti kirakodóvásárok és a rendezvények is. Lengyel Károly a szabályozás politikai részéről szólt. Bár ez nem jó megoldás, de gyülekezési szabadság van – a képviselő korábban tiltakozó akciót szervezett a Kossuth térre. Dr. Szemán Sándor jegyző a Kossuth téren rendezhető események jogi hátterét ismertette.

Elmondta: a naponta demonstrálók egy évre kérték a rendőrségtől a közterület használatát. Arra is kitért, hogy a hivatal semmilyen engedélyt nem adott és nem adhatott arra ami a Kossuth téren zajlik.

A hivatalvezető azt is elmondta, hogy az iroda kidolgozza a Kossuth tér használatának szabályait, ha erről dönt a testület. Ezzel a módosítással 33 igennel, egy tartózkodással elfogadta a testület a napirendet. Ezt követően az élelmezési nyersanyagnorma megállapítása került napirendre.


18:57: A szünet után a város 2008 évi belsőellenőrzési tervének tárgyalása került napirendre. Hajzer László ehhez kapcsolatban azt javasolta, hogy a város vizsgálja meg azt, hogy a Kossuth téren zajló programok szervezői fizettek-e és mennyit az év folyamán. Csabai Lászlóné polgármester erre annyit mondott, hogy ezekben a percekben kezdte meg a téren a demonstrációt a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselői.

A polgármester arra utalt, hogy a tüntetők már egy éve nem fizetnek a területért és mindemellett megkeserítik az itt lakók életét. Hajzer László javaslatát annyiban támogatta, hogy valóban szabályozni kell, hogy milyen rendezvények és milyen keretek körül zajlanak majd. Ezzel számtalan probléma megoldódhat. Hajzer László erre reagálva azt mondta: ő nem a politikai tömörülésekre gondolt. Ne keverje össze azzal, amit ő javasolt.

A fideszes képviselő a kereskedelmi tevékenységekre gondolt. Úgy véli, ha a temetőnél szabályok rögzítik a kereskedelmi tevékenységet, akkor miért nem kell fizetnie azoknak a nagy kereskedelmi cégeknek akik kitelepülnek a belvárosba. Vinnai Győző úgy gondolja: külön kell választani a politikai tömörülést – mely területfoglalási engedélyhez kötött – és más a kereskedelmi tevékenység.  


18:16: 21 igennel, 9 nemmel, 5 tartózkodással a testület elfogadta a város 2008 évi költségvetési koncepcióját. Negyedóra szünet következik.


18:12: A vita végén a polgármester javaslatot tett a felmerült javaslatok megvitatására. Felbermann Endre javaslatát teljes mértékig támogatta, mely a koncepció általános megfogalmazására vonatkozott. Márföldi István javaslatára kérte, hogy dolgozzák ki Kistelekiszőlő csatornázásának megvalósításának lehetőségét, az útépítési elképzelésekhez kapcsolódva azt javasolta, hogy gondolják végig, hogy melyek azok a területek, ahol a legfontosabb az útfejlesztés.

Azt is kérte, hogy a külterületi polgárőrségek nagyobb támogatást kapjanak. Csabai Lászlóné a vita hangneméről szólva azt mondta: úgy érzi az ellenzék nem akar mást, csak megbénítani az elképzeléseket. Kijelentette: ezt nem fogja hagyni. Ki fog állni a fejlesztések mellett. Arra kérte az ellenzék képviselőit, nézzék visszza az előző ciklusok közgyűléseit, soha nem volt ilyen hangnem a testületben és ilyen széthúzás.


17:33: Még mindig  tart a 2008 évi költségvetési koncepció vitája. Még további három képviselő vár vélemény-nyilvánításra. Márföldi István azzal kezdte, hogy már képviselőtársai elmondták az előterjesztés hibáit, így ezt nem teszi. Azért emelte fel a szavát, hogy választókerületében – Kistelekiszőlő, ahol már korábban a szennyvízhálózat kiépítése kapcsán tartottunk Kelet-Vitát – ezúttal a csapadékvíz elvezetése okoz problémát.


17:23: A képviselők a napirend vitájában számtalan észrevételt tettek. Felbermann Endre (SZDSZ) szerint egy koncepció általánosságban fogalmaz meg célokat, alap feladatokat. Azt mutatja meg, hogy hol van szükség beavatkozásra. Úgy véli amikor tovább olvassa az előterjesztést, ott már a koncepció jellegétől eltérő konkrét intézkedéseket fogalmazott meg az előterjesztő. Azt javasolta, hogy a fejlesztési feladatok meghatározásánál általánosságban kell ezt megfogalmazni.


17:14: Szó esett a borbányai  szeméttelep felszámolásáról is. Giba Tamás alpolgármester elmondta: decemberre készül el az a szakértői vélemény, melynek tükrében eldőlhet hogy milyen intézkedés szükséges a szeméttelep felszámolására. A rekultivációra 100%-os az állami támogatás. Ezt szeretné a város megcélozni.


16:46: A települési képviselők konkrét elképzelésekről kérdezték az előterjesztőket, azokról, melyek a választókerületeikben történnek majd. A kötvénykibocsátással kapcsolatban a polgármester elmondta: 2012-ben is kezelhető lesz majd a költségvetés a kötvénykibocsátás ellenére. Úgy véli, a nagyberuházások el fognak dőlni 20010-ig. az utána következő években már csak kisebb fejlesztések zajlanak majd.


16:40: Szünet után a város jövő évi költségvetési koncepcióját tárgyalja a testület. Csabai Lászlóné polgármester a legfontosabb elemeit kiemelve elmondta: a megnövekedett bölcsődei igényeket ki kell elégíteni olyan formában, hogy a korábbi gyermekintézményeket korábbi funkciójába kell visszaállítani, melyek ma gyermekjóléti és más szociális intézményként funkcionálnak.

Meg kell erősíteni azokat a fejlesztéseket, melyekről korábban már döntöttek. Ilyenek a városfejlesztés, a szennyvízprogram folytatása, az utak építése stb. Szó esett arról is, hogy további kötvénykibocsátás szükséges a tervezett fejlesztések megvalósításához. Ehhez kapcsolódva Palicz György arra várt választ, hogy néhány év múlva, hogyan oldja majd meg a város az önerő biztosítását, ha kimeríti a hitellehetőségeit?


16:00:Csabai Lászlóné polgármester lezárta a vitát, csak annak adott szót, aki személyében érintett. A polgármester úgy véli, hogy a viták már nem a témáról szólna, hanem az egymás megbántásáról. Márföldi István (Fidesz) egyet értett abban, hogy a képviselők sokkal együttműködőbbek a bizottsági üléseken. Itt pedig úgy beszélnek el egymás mellett mint két nagyothalló. A képviselő úgy véli, ennek a televízió jelenléte az oka. A napirendhez kapcsolódva a városvezető azt mondta: ott is látszik ez, hogy amíg a fidesz frakció vezetője Vinnai Győző a elmaradt fejlesztéseket hangsúlyozta, addig a helyettese Márföldi István a hitelállomány növekedését sérelmezi. Jó lenne, ha a frakció le tenné ez esetben is a javaslatokat, így nem lenne min vitázni. A polgármester 10 perc szünetet rendelt el.


15:10: Vinnai Győző a napirendhez kapcsolódva arra várt választ, hogy mennyit fordított a város a panel program folytatásra. „Arcpirítónak” tartja az előterjesztésben szereplő első lakáshoz jutó támogatás alacsony összegét. Érthetetlen számára, hogy a tervezett öt milliót sem érte el a támogatás. Arra várt még választ, hogy a hitelállomány növekedése milyen további terhet ró az önkormányzatra. Csabai Lászlóné a vagyoni bevételekkel kapcsolatban elmondta: az előterjesztésben szereplő vagyoni bevétel több ingatlan értékesítéséből tevődik össze.

A panelprogramhoz kapcsolódva megjegyezte, hogy követő magatartás jellemző a városra, hiszen nem az önkormányzat, hanem a városlakó az igénylő. Látható: mondta a városvezető – ha a képviselő úr jár a városban egyértelmű, hogy számtalan helyen folyik a panel rekonstrukciós program. Nem volt olyan, hogy felújítás maradt volna el azért, mert nem fizetett az önkormányzat. Az első lakáshoz utó támogatásról annyit jegyzet meg, hogy ez a testület döntött arról, hogy a kormány támogatása igen szerteágazó ezért nincs indokoltsága annak, hogy nagyobb körbe tejesszék ki.

Vannak bizonyos esetek, amikor egyedi elbírálás szükségszerű a támogatás, így erre van elkülönítve ez a forrás. A hitelfelvétellel kapcsolatban azt mondta Csabai Lászlóné, hogy a testület döntött a közelmúltban 4 milliárd forint értékű kötvénykibocsátásról, melyből kifizettek egy korábbi hitelt, egy részét az idén használták fel fejlesztésre és – a gazdasági iroda tájékoztatás szerint – közel 1,7 milliárd forint kamatozó betétbe van elhelyezve.


14:55: A polgármester lezárta a vitát. Kikérte magának Palicz György azon megjegyzését, hogy a testület illegálisan dolgozna. Azt javasolta a polgármester, hogy a tenisz ügyben se igen, se nem szavazat ne történjen.

Kerüljön vissza a sportbizottság elé, és saját forrásból egészítsék ki a forrást, ha a bizottság úgy ítéli meg. Ezzel a módosítással elfogadta a testület a napirendet.

A következő téma a város 2007 évi I-III negyedévei költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról. Az előterjesztésben szerepel, hogy a közgyűlés év közben 3 alkalommal módosította a a költségvetés előriányzatát, összesen 4.439.664 eFt összeggel. A költségvetés teljesítése 78,,2 %-os, mely 3,2%-kal magasabb az időarányos szintnél. A polgármester összegezve azt mondta, hogy a tervekben szereplő teljesítések nagy része teljesült, kivételt képeznek a vagyoni bevételek. Néhány adat: iparűzési adóbevétel: 3573670 eFt, építményadó: 1154433eFt, idegenforgalmi adó:6260 eFt


14:36: Giba Tamás alpolgármester arra kívánt visszakanyarodni, hogy nem helyes a megfogalmazás, hogy a az Önkormányzat közleménye a közgyűlést jelentené. A megfogalmazás a választókat takarja, akiket igen is tájékoztatni kell bizonyos esetekben. A teniszhez kapcsolódva annyit jegyzett meg, hogy sokkal nehezebb úgy dönteni, és könnyebb úgy véleményt mondani, hogy az ellenzék kivonul az említett napirend megtárgyalása előtt. Ha ez nem így történ volna, most teljesen másképp beszélhetnének erről az ügyről.


14:30: Továbbra is a tenisz ügyről vitatkoznak a képviselők. Csabai Lászlóné megjegyezte: ő szívesen ad szót bárkinek az üggyel kapcsolatban, de úgy véli, nem ez most a város legnagyobb horderejű ügye.

Született egy határozat, mely jónak bizonyult. A városvezető koalíció tagjai úgy vélik, hogy ez a téma már nem a közgyűlés kompetenciájába tartozik. Több száz ilyen egyesület van, ha minden részletében a közgyűlés ezek döntéseivel foglalkozna, az nem lenne jó. Szokol Tibor arra tett javaslatot, hogy ennek részleteit inkább a bizottság hatáskörébe helyezzék.


14:17: Elsőként a közgyűlés bizottságok elnökeinek és tagjainak, továbbá a tanácsnokok megválasztásának szabályairól szóló rendelet módosítását tárgyalja a testület.

Hajzer László kérdést tett fel arra várt választ. A Kelet-Magyarországban megjelent sajtóközleménnyel kapcsolatban jegyezte meg, hogy nem adhat ki a város közleményt az Önkormányzat nevében úgy, hogy a közgyűlést meg sem kérdezik. Az említett közleményben a városvezetés a Fidesz frakció által tartott sajtótájékoztatóra reagáltak. Arra kérte a jegyzőt, hogy ne vegyen részt politikai ügyekben, hiszen ő a hivatal vezetője.

Fesztóri Sándor arra várt választ, hogy megteheti-e egy iroda, hogy a rendeletben foglaltakat nem tartja be.  A képviselő úgy véli, hogy a közgyűlés határozata ellenére a város tenisz életérét tett lépések így nem valósultak meg. Fesztóri Sándor úgy véli, fölösleges volt a közmeghallgatás, a napirend tárgyalás, ha nem történik semmi.


13:40: A búcsúzó főorvos is intézett néhány szót az egybegyűltekhez. Örömmel vette, hogy részese lehetett az elmúlt évi munkának. Örömmel szervezte a város egészségügyi és szociális ellátórendszerét. Úgy véli, a mindenkori vezetéstől minden támogatást megkapott annak érdekében, hogy a terveket megvalósítsák.

A köszöntők után a polgármester a napirendekre tett javaslatot. Két napirend felvételét javasolta a városvezető. Az egyik a polgármester szabadságának jóváhagyására, a mási a Primom Vállalkozásélénkítő Alapítvány alapító okiratára vonatkozott. Javasolta, hogy vegyék le napirendről a helyi műemlékek védelméről szóló előterjesztést.

Hajzer László (Fidesz) képviselő arra várt választ, hogy napirend előtt tehet-e fel kérdést. A polgármester határozott nemmel válaszolt. Dr. Szemán Sándor az érvényben lévő SZMSZ-ből idézve elmondta: nem érkezett sem kérdés, sem interpelláció a képviselőtestülethez írásban. Így nem tehette fel a kérdést. Vinnai Győző a napirendekkel kapcsolatban tett észrevételt. Az javasolta, hogy a Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételével kapcsolatban, mely az előbb említett SZMSZ-szel volt kapcsolatos.

Hajzer László újra szót kért. Elmondta: szombati eseménnyel kapcsolatban szeretett volna kérdést feltenni. Miután szombati az ügy, így nem volt lehetőség még pénteken benyújtani a kérdést. A polgármester és a jegyző sem adott szót. Csabai Lászlóné megszavaztatta Vinnai Győző javaslatát. A képviselők elfogadták, hogy nyolcadik napirendként tárgyalják az Közigazgatási Hivatal észrevételét.


13:27: Csabai Lászlóné polgármester megnyitotta a novemberi közgyűlést. Köszöntötte a résztvevőket. A napirendi pontok elfogadása előtt néhány kötelességének tett eleget a testület. Elsőként dr. Bihari Albert elhunyt képviselő helyére, letette az esküt Aranyos Gábor. Ezt követően elsőként a Nyíregyháza Város tudományos Életéért Westsik Vilmos díjat adományoztak dr. Jánosi Zoltánnak, dr. Fábián Gergelynek. Együtt Egymásért Burger István kitüntetést vehetett át Mónus Albertné.

A város polgármestere, nyugdíjbavonulása alkalmából köszöntötte dr. Bartha Tibor főorvost, akinek munkájának negyven éve alatt sokat köszönhetünk neki azért, mert a kezdetektől részese volt a város járóbeteg ellátórendszerének kialakításában. A polgármester reményét fejezte ki, hogy a főorvos munkájára a későbbiekben is számíthat. Munkáját ajándékkal köszönte meg a képvsielőtestület.


12:59: A képviselők és meghívott vendégek már gyülekeznek a terembe. A meghívó szerint több mint harminc napirendet vitatnak meg a képviselők. A témák alapján maratoni lesz a képviselőtestület ülése, ugyanis több szolgáltatási díj változás is napirenden lesz amellett, hogy a jövő évi költségvetési koncepció prioritásairól is dönteni kell.

- Sipos Mariann -

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!