Hejcéről érkezett a református lelkész

Ünnepi istentiszteleten iktatták be Kurucz Tímea lelkészt
Ünnepi istentiszteleten iktatták be Kurucz Tímea lelkészt - © Fotó: Vmirjánczki József
Körösszegapáti – Az istentiszteleten Körösszegapáti új lelkésznőjét, Kurucz Tímeát iktatták be az egyházközség lelkipásztorává.

Az ünnepélyes beiktatási istentiszteletet dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke tartotta. Zsúfolásig megtelt a templom, ahol a körösszegapáti reformátusok mellett ott voltak a Bihari Református Egyházmegye gyülekezeteinek képviselői is lelkészük vezetésével.

A püspök beszédében hangsúlyozta: különös jelentősége van annak, hogy a fiatal lelkipásztornő és a több száz éves egyházközség tagjai találkoztak. E gyülekezet sorsa most már a lelkésznő kezében lesz. Tőle függ, hogy ez a közösség hogyan munkálkodik. A lelkipásztor egész más ember, mint a többi. Olyan embert is számba vesz, akit már más kitaszított, olyanokra is van ideje, akikre másnak nincs. Enyhíti a haragot, a hitetlenséget rombolja – ez vár az új lelkészre.

Ezt megerősítette Nagy Zsolt, a Bihari Egyházkerület esperese is, amikor elmondta, hogy nagy dolog az, amikor a gyülekezet és egy fiatal lelkésznő szövetséget köt. Jutassa el a lelkésznő hangját minél messzebbre, minél több emberhez. A kedves szavak után átadta a hivatalba lépést jelképező templom kulcsát, valamint a gyülekezet pecsétjét a lelkésznőnek.

Van és lesz dolguk

Az ünnepélyes eseményen jelenlévő lelkésztársak egy-egy bibliai idézetet elmondva köszöntötték társukat, elhalmozták őt jókívánságokkal. Megjelent szülőföldjéről Hejce lelkipásztora is, Sohajda Levente, aki elmondta a gyülekezet tagjainak, hogy nehogy azt gondolják, hogy ők nem hoztak ajándékot Körösszegapátiba. Adtak egy fiatal, csinos, Krisztushoz hűséges embert, mégpedig a lelkésznőt, akinek sok sikert kívánt életének e nagy állomásán.

l22Fotó: Vmirjánczki József

Dr. Origen Sabau, a helyi ortodoxok tisztelendője magyar nyelven beszélt. Elmondta, hogy mindkét egyház az isteni szeretetet hirdeti. Hívei nagyon sokszor együttműködtek, ez így kell, hogy legyen a jövőben is. Közösen kell dolgozniuk, van és lesz dolguk elég.

Szabó László baptista lelkipásztor, mint új magvetőt köszöntötte a lelkésznőt. Igehirdető, bizonyságtevő, akinek feladata, hogy Isten igéjével, a hívekben jó talajra találjon, bőséggel teremjen – biztatta őt munkavégzésre.

Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő, valamint Tarsoly Attila polgármester szintén további támogatásukról biztosították a beiktatott lelkésznőt.

– Vmirjáncki József –


Virágokkal, ajándékokkal

Kedves eseménynek lehettek tanúi a megjelentek, amikor hittanos diákok is áldást kértek a lelkésznőre és virággal kedveskedtek ezen az ünnepi alkalmon. Később pedig a hívek, barátok, gyülekezeti tagok sok-sok virággal, ajándékokkal halmozták el a lelkésznőt ezzel is ünnepélyesebbé, maradandóbbá tették életének ezt a nevezetes alkalmát.

A megjelenteket a beiktatási ünnepség után vendégségbe hívták, ahol már kötetlenebb formában ünnepelhettek az egyházi vezetők, a hívek és a más felekezetek képviselői.Körösszegapáti.
HAON.HU


hirdetés