Egykor királygyilkosság színhelye volt a körösszegi vár

Egykor királygyilkosság színhelye volt a körösszegi vár
© Fotó: Vmirjáncki József
Körösszegapáti – Romjában is impozáns épület, megtekintése azonban körülményes, ugyanis az országhatár túloldalán van.

A bihari részen a román határ mentén Berekböszörmény és Körösszegapáti határában a közútról jól látszik a körösszegi vár máig megmaradt része, melyet a közelben lakók csonka toronynak neveznek.

csonka2Fotó: Vmirjáncki József

Közeli megtekintése körülményes, mert a hazánkat Romániától elválasztó határ túloldalán található, igaz, csupán néhány méterrel.

Építésének ideje a tatárjárás korára tehető. Kő hiányában falát égetett téglából építették, mintegy hét emeletnyi magasságra. A helyiek vasas téglának nevezik az épület falát alkotó anyagot. Az idő múlásával elvesztette az építésekor neki szánt szerepét. Állapota egyre romlott, végül csak a ma is látható torony maradt meg belőle. 1901-ben még teteje is volt. A térség birtokosai, a Csákyak gabona tárolására használták.

Édua, Köpcsecs és mandula

A csonka torony történetéhez kapcsolódik az Árpád-házi királyok egyik tagjához fűződő történelmi esemény. 1290. július 10-én (728 éve) a vár szomszédságában gyilkolták meg IV. (Kun) László magyar királyt (1262-1290) kedvenc kunjai.

Az országban akkoriban nagy volt a zűrzavar. A IV. László király fiatal, jóképű uralkodó, távol a nagy urak torzsalkodásaitól, a káosz fokozódásával egyre többet tartózkodott a kunok alföldi szálláshelyén, a körösszegi várban és annak környékén.

csonkatorony-1-2016Fotó: Vmirjáncki József

A környezetében lévő kun urak szemre való feleségei, szép lányai szívesen voltak az ifjú király közelében. Kun szeretői, Édua, Köpcsecs és Mandula nyújtottak neki vigasztalást emberi magányában. Ezt nem nézték jószemmel a férjek és apák. 1290. július 10-én, éjszaka három bizalmasa, Törtel, Árbóc és Kemence embereivel rárontottak a mulatozás és tivornyázás után a sátorban alvó királyra, és szörnyű sebeket ejtettek rajta, könyörtelenül megölték. A mindössze 28 évet élt. IV. László egyéni tragédiájának betetőzése, hogy végül szeretett kunjai kezétől vesztette életét.

A király testét a csanádi székesegyház fogadta be.

– Vmirjáncki József –


Tervezik a felújítását

Több mint hét évszázad alatt az idő viszontagságai sem kímélték a csonka torony falait. Egyre repedezik, omlik. Eddig nem áldoztak rá, hogy védjék a pusztulástól. A román történelembe nem illik bele a vár története. Igaz Pável Maier körösszegi polgármester elmondta, hogy tervezik a torony restaurálását.
A csonka toronyról a ma nemzedéke keveset tud. Még a trianoni határ meghúzáse előtt a környező települések lakói alkalmanként találkoztak a körösszegi várnál. Ott különböző műsorok voltak, bemutatók, vásárok, egyéb szórakozási lehetőségek. A békediktátum után ezek a lehetőségek megszűntek.Körösszegapáti.
HAON.HU


hirdetés