Trükkös kukoricafelvásárlók

Illusztráció
Illusztráció - © Fotó: HBN archív
Debrecen – A Debreceni Törvényszék ma megtartott nyilvános ülésén megváltoztatta a Hajdúszoboszlói Járásbíróság ez év elején hozott elsőfokú ítéletét I.r. L.János és társai büntetőügyében. A három férfi egy idős hajdúszoboszlói házaspártól 1 millió forintot tulajdonított el 2013. májusában.

A másodfokú bíróság immár jogerős határozatában a vádlottakat nagyobb értékre, társtettesként elkövetett lopás bűntettében találta bűnösnek. A másodfokú tanács úgy ítélte meg, hogy míg a társtettesként való elkövetést helyesen állapította meg az elsőfokú bíróság, addig a bűnszövetségben történt elkövetést – azaz, hogy több bűncselekmény szervezett elkövetésében előzetesen megállapodtak volna a vádlottak – az eljárás során feltárt bizonyítékok alapján kétséget kizáróan nem lehet bizonyítani.

A nyilvános ülésen az I.r. vádlott beismerő vallomásában azt mondta, hogy a lopást egyedül ő követte el, s két társa erről nem tudott, cselekményét az alkalom szülte. A tanács elnöke indokolásában kifejtette, hogy az I.r. vádlott csak a társaival szándékegységben tudta eltulajdonítani az idős házaspár pénzét, melyre az elkövetés módjából lehet következtetni.

A büntetőtanács a büntetés kiszabása során figyelembe vett enyhítő körülmények között nagy nyomatékkal értékelte az I.r. vádlott fizikai állapotát, betegségeit, melyeket a korábban, illetve a nyilvános ülésen átadott orvosszakértői vélemények támasztanak alá. További enyhítő körülmény, hogy L. János beismerő vallomást tett, az okozott kár megtérült. A súlyosító körülmények között értékelte a bíróság, hogy a vádlottak korábban hasonló bűncselekményeket követtek el, I.r. vádlott többszörös, míg a III.r. vádlott különös visszaeső, s, hogy az ilyen jellegű bűncselekmények különösen Kelet-Magyarországon nagyon elszaporodtak.

A Debreceni Törvényszék a büntetés kiszabásakor az enyhébb minősülésre tekintettel – hogy nem 1-5 évig, hanem 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő a cselekmény – az elsőfokú bíróság ítéletében hozott büntetések lényeges enyhítésre látott lehetőséget. Ezért az I.r. vádlottat mint többszörös visszaesőt 2 év 6 hónap, a II.r. vádlottat 2 év, a III.r. vádlottat 2 év 10 hónap szabadságvesztéssel sújtotta, melyet az I. és II. vádlottnak börtönben, a III. r. vádlottnak fegyházban kell letöltenie. A bíróság valamennyi vádlottat három évre tiltotta el a közügyek gyakorlásától. A másodfokú bíróság a járásbíróság ítéletét egyebekben helyben hagyta.

– Debreceni Törvényszék –