Sajtóközlemény – Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban

Akt.:
Sajtóközlemény – Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban
Hajdúsámson Város Önkormányzata 19,9 millió forint európai uniós támogatást nyert ”Múzeumi kincskereső program” címmel a Széchenyi 2020 program keretében. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt alapja volt, hogy a helyi muzeális intézmény nagyobb szerepet vállaljon az oktatásban, erősebb legyen a partnersége az oktatási intézményekkel, valamint a felnőtt korosztályt is bevonva hozzájáruljon az egész életen át tartó tanuláshoz.

A múzeumi programok beépítésre kerültek a helyi iskolák oktatási programjába, erősítve a múzeum és az iskolák közötti partnerséget. További célunk volt, hogy a résztvevők képességeit és kompetenciáit fejlesszük, miközben helyi identitástudatot és lokálpatriotizmust is növeljük.

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata a kitűzött célok megvalósítása érdekében a projekthez 19.900.000,- Ft 100%-os európai uniós vissza nem térítendő támogatást nyert, amelynek hatékony felhasználásával a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézményben – mint megvalósító intézményben – az alábbi formális és informális programokat biztosítottuk egy tanéven keresztül, az iskolák 1-8. évfolyama számára, mintegy 500 tanuló bevonásával: múzeumi napok, múzeumi órasorozatok, tematikus foglalkozássorozatok, speciális foglalkozások. A felnőtt korosztály részére szabadegyetemi előadássorozatot szerveztünk. A projektidőszak alatt jelentősen javult az intézmény múzeumpedagógiai programkínálata és beszerzésre kerültek az ehhez szükséges eszközök segédanyagok, melyek közül a legjelentősebb egy nemzetközi hírű bronzkori kard másolata.

 

Bízunk benne, hogy a projekt hozzájárult ahhoz, hogy a fiatalok és a felnőttek számára is egyaránt mindennapi gyakorlattá váljon a múzeumlátogatás és a múzeumpedagógiai szolgáltatások igénybe vétele.

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata

Cím: 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.

E-mail: polgarmester@hajdusamson.hu

Honlap: kultura.hajdusamson.hu

Telefon: +36 52 590 590

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 hirdetés