Hogy ne legyen rémálom az utazás

Hogy ne legyen rémálom az utazás
Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza – Legyünk résen, tervezzünk gondosan, hogy az elképzelt idill valósággá váljon…

A jó idő, a sok vonzó ajánlat nyaralásra hívogat. A pénzünkért azt a minőséget, látványt, élményt szeretnénk megkapni, amivel a prospektusok fotói csábítanak.

Mivel a rizikófaktor elsősorban a külföldi utaknál nő meg jelentősen, az alábbi információk főként az ország határain kívülre eső nyaralásokra fókuszálnak.

Megtévesztő prospektusok

Ki gondolná, hogy már a szebbnél szebb egzotikus helyeket bemutató katalógusok lapozgatásakor is résen kell lennünk? Pedig nem nyomtathatnak olyan szóróanyagot, amelyben nem a valós képet bemutató fotók láthatók. Ennek ellenére még mindig találkozhatunk olyan prospektusokkal, amelyekben „csak illusztrációként” szolgáló képekben gyönyörködhetünk. Ha a szállás nem egyezik pontosan a képen láthatóval, az irodának fel kell hívnia a figyelmet az eltérésre, és arra, hogy miben különbözhet a ténylegesen elfoglalt szállás. Ha például egy több épületből álló szállodakomplexumról mutat egy képet, jelezni kell, hogy az utas esetleg egy másik, építési területen található épületben lakik majd. Az úti célhoz hasonlóan, az utazási iroda kiválasztásában is nagyon körültekintően kell eljárunk. Csak olyan utazási irodával „álljunk szóba”, amely a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal utazási irodák közhitelű hatósági nyilvántartásában szerepel.

Alaposan olvassuk el!

Ha egy utazási iroda nem köt szerződést, ne vegyük igénybe a szolgáltatásait, mert később sok kellemetlenség érhet minket! A szerződést, az általános szerződési feltételeket, és a tájékoztatót még a szerződés aláírását megelőzően, alaposan olvassuk el. A fenti dokumentumok sok nélkülözhetetlen – a reklamációval, fogyasztói kifogással kapcsolatos – információt tartalmaznak. (Az utazási szerződés részét képezi az utazási iroda tájékoztatója vagy programfüzete is.) Utazási szerződést köthetünk írásban vagy elektronikus úton. Az elektronikus úton kötött utazási szerződés is megfelel a jogszabályi követelményeknek, amennyiben azt fokozott biztonságú elektronikus aláírással látták el, és tartós adathordozón az utas rendelkezésére bocsátották. Ahhoz, hogy esetleges kifogásainkat és panaszainkat érvényesíteni tudjuk, a szerződésnek tartalmaznia kell: az utazásszervező (ha van az utazásközvetítő) nevét, székhelyét, telefonszámát, nyilvántartásba vételi számát, az utas nevét és lakcímét elektronikus levelezési címét, a megrendelt szolgáltatásokat, valamint a szolgáltatás igénybevételének idejét, helyét. Emellett benne kell, hogy legyen a szolgáltatást nyújtó megjelölése, adott esetben a személyszállítás eszköze és a célállomás, valamint az utazás díjára vonatkozó adatok, és annak a biztosítónak vagy pénzintézetnek a neve, amellyel az utazási vállalkozó felelősségbiztosítási kontraktust kötött. A szerződésnek arra is ki kell terjednie, hogy az utas a vállalt szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos kifogását köteles haladéktalanul közölni az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval.


ut2

Fotó: Magánarchívum


Az utazási szerződésekben egyértelműen fel kell tüntetni a szervezési díjat is magában foglaló összeget, valamint a külön felszámolt adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen az üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték) összegét, és az utazási szerződés alapján fizetendő teljes összeget. Mindezt forintban kell meghatározni. Fel kell továbbá tüntetni a díjak megfizetésének rendjét és módját, valamint tájékoztatni kell az utasokat a díj módosításának lehetőségére. Jó azt is tudni, hogy az utazási szerződésben rögzített díjak csak akkor emelhetők, ha erre lehetőséget ad az utazási szerződés. Ha az utazással kapcsolatos szállítási költségek (beleértve az üzemanyagköltségek), a helyi adók, illetékek növekednek, illetve a devizaárfolyam változik, akkor az áremelkedéssel arányos mértékben emelhető a részvételi díj, de ezt indoklással együtt az utassal írásban közölni kell. Az indulást megelőző húsz napon belül semmilyen okból sem emelhetőek az árak. Az utazási szerződés megkötésekor előleg címén az utazási díj legfeljebb 40 százalékának befizetése kötelezhet az iroda. Ettől a rendelkezéstől csak akkor térhet el a cég, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződése ennél szigorúbb kötelezettséget ró az utazási irodára. A díj teljes összegének megfizetését az utazási vállalkozó legkorábban az utazás megkezdése előtt 30 nappal igényelheti, kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés miatt korábbi időpont indokolt.

Ha nincs maradásunk…

Ha minden akadály elhárult, és végre elfoglalhatjuk a szállást, előfordulhat, hogy nem minden alakul az elvárásainknak megfelelően. „Már hallottunk olyan esetekről”, hogy a fogyasztók a helyszínen szembesültek azzal, nem a megrendelt szállást vagy szolgáltatást kapták. Az utazási iroda ilyen esetekben sokszor nem tud megfelelő helyettesítő szolgáltatást, szállást biztosítani, ezért a becsapott turisták inkább hazakívánkoznak. Korábban ilyen esetekben az utazási irodák nem szállították el az utasokat, így ők csak saját költségükön tudtak hazajutni. A 2008. december 28. napját követően kötött utazási szerződéseknél a fent leírt esetben, amennyiben a helyettesítő szolgáltatást az utas indokoltan nem fogadja el, akkor az utazásszervező – amennyiben az utas erre igényt tart – köteles gondoskodni az utas hazaszállításáról. Ha „már úgyis itt vagyunk” alapon, mégis bevállaljuk a csökkentett színvonalú szolgáltatást, akkor az utas kérheti a hibás teljesítés következtében felmerült kár megtérítését. (Forrás: Európai Fogyasztói Központ.)

HBN


Hol tehetek panaszt?

A rosszul sikerült vakációval kapcsolatos sérelmeinket Magyarországon a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal kell megosztanunk, például abban az esetben, ha az utas nem kapta meg az utazási szerződés egy példányát, vagy ha az utazásszervező megszegi „az utólagos díjemeléssel összefüggő tájékoztatási kötelezettséget”. Szintén az NFH jár el a tájékoztató füzettel összefüggő jogsértések esetében. Azonban a hatóság csak bírságolhat, kártérítés megfizetésére nem kötelezheti az irodát. A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező békéltető testület vagy bíróság segíthet eldönteni a fogyasztó és gazdálkodó szervezet közötti vitás kérdéseket, de fontos tudni, hogy a hazaérkezés után először az utazási irodát kell felkeresni, és csak ezután fordulhat a békéltető testülethez, vagy a bírósághoz.


Címkék: , ,hirdetés