A szakmát tanult fiatal is lehet sikeres

Akt.:
Tirpák Zsolt: a jó szakembernek egyre inkább becsülete lesz
Tirpák Zsolt: a jó szakembernek egyre inkább becsülete lesz - © Fotó: Archív
Debrecen – „A másikra való figyelésre, szeretetre, egymás erősítésére épülő iskolát szeretnénk.” Interjú Tirpák Zsolttal, a Debreceni Szakképzési Centrum főigazgatójával.

A szakképzés mellett a nyelvi képzést is erősíteni kívánják az új Debreceni Szakképzési Centrum (DSZC) intézményeiben, és szeretnének egyre több felkészült mérnök pedagógust foglalkoztatni.

Elvük, hogy a szakképzés a gazdasági fejlődés alapja, s egy szakmát tanuló, szakmai végzettségű fiatal is lehet sikeres. Sok egyéb mellett ezekről beszélgettünk Tirpák Zsolt főigazgatóval.

Ahogy arról eddig olvashattunk, a DSZC a tizenkét tagintézményével mintegy együttműködik, s ez a munkakapcsolat országosan is eredményes. Miként történik az együttműködés? S minek köszönhető a centrum sikeressége?

Tirpák Zsolt: Az együttműködés azt jelenti, hogy a Debreceni Szakképzési Centrum egy nagyon nagy iskola. Egy iskola, ahol az anyagi erőforrások, az emberi erőforrások és az eszközök egy közösséget alkotnak. Fölhívom a figyelmet azonban, azzal hogy a tizenkét intézmény egy iskola lett, nem jelenti azt, hogy az intézmények önállósága megszűnne, megszűnt volna. Az intézmények mindegyike sajátos értékrenddel, képzési kínálattal van fölvértezve. A jó szándékú emberi viszonyulás az, ami szerintem a legnagyobb érték ebben a közösségben. Ez a siker kulcsa, mert mindenki fölismerte, hogy a változás számos lehetőséget hordoz magában. S az igazgató kollégák e lehetőségeket kiaknázva, egymást erősítve viszik előre a szakképzés ügyét.

A humán erőforrás értelmében a színvonalat milyen módon kívánják garantálni, erősíteni az intézményrendszerben, a szakmák minél magasabb szintű elsajátítása érdekében?

Tirpák Zsolt: A színvonal erősítése kulcsfontosságú. Egy szakképzés akkor színvonalas, ha a közismereti mellett a szakmai képzés is mindig új, friss tudást nyújt. Akkor lesz az iskolában új és friss tudás, ha kollégáink, mérnökeink folyamatosan képzik magukat, és folyamatos kapcsolatot ápolnak a cégekkel; így lehet folytonos az új ismeretek iskolába áramlása. A szakképzés másik „lába”, az iskolai oktatáson kívül: a vállalati képzés. Támogatjuk és erősítjük, hogy ahol lehet, tanulóink az alapozó képzés után termelési környezetbe kerüljenek, ahol megismerik a valós termelési irányokat, célokat, feladatokat.

Az elmúlt évekhez képest milyen a kereslet a szakmák tanulására?

Tirpák Zsolt: Mivel a legszélesebb körben próbáljuk népszerűsíteni a szakmát, érzékelhető egy pozitív irányú elmozdulás, de a feladat nem könnyű. Érdekeltek a cégek is abban, hogy jó szakembereik legyenek, hiszen az ő működésük, jövőjük meghatározó. Mert lehet vásárolni gépet, telket, és el lehetne kezdeni a termelést, de ha nincs megfelelő emberi erőforrás, akkor nincs termelés. Ezért a cégek is sokat segítenek. Népszerűsítő programokat szerveznek: pedagógusoknak, diákoknak, szülőknek. Mi pedig igyekszünk arra figyelni, hogy a tehetséges, sikeres tanulóinkat támogassuk, mert ők is jó példái lehetnek annak, hogy egy szakmát tanuló, szakmát végzett fiatal is lehet sikeres. Hiszen az emberi természetnek az alapja a siker.

Mely szakmák irányába orientálódik a centrum, melyekre nyitott, és miért?

Tirpák Zsolt: Azokat a szakmákat szeretnénk erősíteni, amelyek használhatók. Folyamatosan érdeklődünk a Debrecenben és környékén működő vállalkozásoktól, vállalatoktól, leendő befektetőktől, milyen szakemberre van szükségük. És mi azokat a képzéseket hirdetjük és erősítjük. Meghatározó szerepe van az informatikának, az elektronikának, a vendéglátásnak és az építőipari szakmának. Ezek előnyt élveznek, de a város gazdasági környezetéhez illeszkedő szakmák is kiemelt jelentőségűek, mivel ezek azok, amelyek a város fejlődését is előreviszik, és a lakosságot is kiszolgálják.

Terveznek még más szakmák felé is nyitni a közeljövőben? Mik a centrum tervei?

Tirpák Zsolt: Röviden: tervünk a rugalmas szakmaindítás, szeretnénk erősíteni az építőipari szakmákat. Nagy álmunk és nagy célunk a szakképzés mellett erősíteni a nyelvi képzést, hogy nyelvet beszélő szakembereink legyenek. Hiszen a cégek jó része elvárja ezt, az elhelyezkedésben előny az idegen nyelvek tudása. Ebben kívánunk előrelépni. Szeretnénk egyre több felkészült mérnök pedagógust is megnyerni. Küzdünk azért, hogy kiváló mérnökök minket válasszanak, és a mi fiataljainkat tanítsák, mert nem mindegy, hogy a diákok milyen alapokkal indulnak az életnek. A teremajtó bezárul, és ott vagy csoda történik, vagy semmi… A jó tanárok óráin csoda történik. Szervezeti kultúrát is szeretnénk kiépíteni, a másikra való figyelésre, szeretetre, egymás erősítésére épülő iskolát szeretnénk. Vannak tehát álmaink és céljaink, és ezeket a jövőben, reméljük, meg tudjuk valósítani.

– Pósán Ferenc –


Névjegy: Tirpák Zsolt

  • A Debreceni Szakképzési Centrum főigazgatója
  • Tizennégy éves kora óta valamilyen szinten kapcsolatban van a szakképzéssel, hiszen ő maga is szakközépiskolában végzett.
  • Egyetemi tanulmányait bölcsészkaron folytatta, majd a műszaki egyetemen közoktatás-vezetői végzettséget szerzett, és tanárként dolgozott a Debreceni Egyetem Balásházy János-középiskolájában.
  • 2008-tól a mostani egyik tagintézményük, a Debreceni Szakképzési Centrum Brassai Sámuel Gimnáziuma és Műszaki Szakközépiskola igazgatója lett.
  • Éppen második ciklusát töltötte, amikor felkérést kapott a DSZC főigazgatói feladatainak ellátására.
  • Elkötelezettje a szakképzésnek, elkötelezett pedagógus, főigazgatói feladatai mellett ma is tanít. Ma is az osztályteremben kezdi a napjait, mert nagyon fontosnak tartja, hogy csak úgy tud hiteles döntéseket hozni, érvényesen gondolkodni a szakképzésről, ha a mindennapokban tapasztalja a sikereket és a nehézségeket.

Az előrelépés mögött

A Debreceni Szakképzési Centrum bő fél éve, 2015. június 1-jén alakult. Az országban 44 szakképzési centrum jött létre, s ezek egyike a debreceni, amely 12 intézményt foglal magába. Olyan intézményeket, amelyek kapcsolatban állnak a gazdálkodással, a gazdasággal. – Mintegy 8500 diákunk és 1000 dolgozó erősíti a centrumot – ismertette a főigazgató. – Azért jött létre, mert a szakképzés a gazdasági fejlődésnek, a város, az ország gazdasági előrelépésének az alapja. Szakképzett munkaerő nélkül nincs gazdasági növekedés, nincs gazdasági fejlődés.