A 39-esek dicső lobogója

Katonai tiszteletadás a díszzászlóval
Katonai tiszteletadás a díszzászlóval - © Fotó: Bocskai-dandár
Debrecen – Soós hadnagy az élete végéig ereklyeként őrizte a zászló darabját.

Az MH 5. Bocskai István Lövészdandár 39. lövészzászlóalja 2011 óta Debrecen egykori háziezredének hadrendi számát és zászlajának másolatát viseli.

A gyalogezredekben anno zászlóaljanként két zászló volt, majd az 1805-ös haderőreformoktól áttértek a zászlóaljankénti egy zászló alkalmazására. Ekkor az ezredzászlók (egyben az 1. zászlóaljak zászlói) fehér, míg a zászlóaljzászlók (a 2., 3. stb. zászlóaljak zászlai) sárga alapszínűek voltak.

Később, mivel a zászlók harctéri szerepe csökkent, és a gyalogsági lőfegyverek lőtávolságának növekedésével a zászlók egyre inkább veszélybe kerültek, számukat ezredenként egyre csökkentették. Ez a változás 1868-tól állt be, és az 1. zászlóaljak fehér zászlóiból lettek az ezredzászlók, míg a sárgákat leadták. Ez alól a császári és királyi 2. és 39. gyalogezred volt kivétel, mivel egy-egy sárga zászlóaljzászlót használhattak ezredzászlóként.

Öldöklő küzdelemben

A 39. gyalogezred engedélye az 1866-os hadjárathoz köthető. Miért nem kellett leadni a II. zászlóalj zászlaját, és miért léptették azt elő ezredzászlóvá? Azért, mert hőstett fűződött hozzá: az 1866-os custozzai ütközetben sóvári Soós Elemér hadnagynak köszönhetően véres kézitusa árán, de nem került ellenség kezébe.

A 39. gyalogezred részt vett az 1866-os olasz hadjáratban, és a győztes, custozzai csatájában is. Az ütközet 1866. június 24-én zajlott le, mely dátumot, emlékezve a dicsőségre, később ezrednappá választották a 39. gyalogezredben. A véres ütközetben a 39-esek 5. osztálya (tehát a 9. és 10. század, melyek a II. zászlóalj századai voltak) Samuel Haschko százados parancsnoksága alatt a 3. olasz gránátos ezred katonáival mérték össze a fegyvereiket. Az olaszok igyekeztek megakadályozni, hogy a 39-esek feljussanak a Monte della Croce magaslatra, és az öldöklő harc elszigetelt csoportok közelharcává változott.

Ribitsch főhadnagy, zászlós tiszt a 9. század 1. szakaszával betört az olaszok közé, irányt mutatva a II. zászlóalj zászlajával. Rögtön halálosan megsebesült, de annyit még hátra tudott kiáltani Soós Elemér hadnagynak, aki a 4. szakasszal követte Ribitsch szakaszát, hogy „Soós, die Fahne!” azaz: „Soós, a zászlót!”

Ferdinand Ribitsch főhadnagy, aki 1855-től szolgált az ezrednél, holtan esett össze, így Soós hadnagy a zászlóért vetette magát a közelharcba. Az olasz gránátosok igyekeztek elragadni a zászlót, amit Soós hadnagy a kardjával védett. Széthasította egy olasz tiszt fejét, bal kezével ragadta meg a felé szúró olasz katona bajonettjét, s nem törődve a fájdalommal vágta le őt.

Egy olasz tiszt is elesett, akit, miután megragadta a zászlót, az érmihályfalvi Süt­tő József gyalogos szúrt le. Soós hadnagy magához szorította a zászlót, melynek egy levágott darabja mellére esett, amit ereklyeként őrzött haláláig. A bal keze négy ujján sebesült Soós hadnagy 37 fős szakaszából hét katona maradt életben, ami jól jellemzi a közelharc poklát.

a-legendas-ereklye-masolata-1A legendás ereklye másolata | Fotó: Bocskai-dandár

A 39. gyalogezredet végül kivonták a harcból, melyben az ezred történetének legmagasabb elismerését érdemelték ki. A túlélő katonáknak később Soós hadnagy adta át a kiérdemelt vitézségi érmeket, míg ő csak az uralkodó 1866. július 21-én kelt dicsérő oklevelét kapta.

Néhány évvel később, 1872-ben érte az a megtiszteltetés a 39. gyalogezredet (és a 2., szintén magyar közös gyalogezredet), hogy Ferenc József augusztus 17-én kelt döntése értelmében ezredzászlóként a II. zászlóalj Custozzánál megmentett zászlaját használhassa. Ez a jog 1872. október 21-én lépett életbe, mely nap jelentőségteljes volt az ezred történetében. Megadatott a legmagasabb kegy, miszerint az alakulatnál maradó zászló, ami ezentúl az első három zászlóaljat vezette, emlékeztesse az ezredet a custozzai hőstettekre.

Hogy mennyire különleges és kiváltságos kitüntetés volt ez, jól bizonyítja, hogy az 1872-re kiadott, a császári és királyi haderőt tartalmazó sematizmus a 39. gyalogezred esetében külön is megjegyzi, hogy fehér zászló helyett a II. zászlóalj sárga zászlaját használja, emlékeztetve a custozzai hőstettekre.

A múzeumok éjszakáján

2018-ban szintén különlegesnek számít a zászló. A hagyományos, előírt forma helyett a 39. lövészzászlóalj egyedülálló módon egy egykori császári és királyi gyalogezred zászlójának másolatát használja alegységzászlóként. A 39. gyalogezred zászlajaként, mely alatt régiónk fiai szolgáltak és harcoltak a múltban, és akik között ott voltak a mai 39-esek felmenői is.

A zászló a múzeumok éjszakáján látható lesz a Régi Városházán.

– Kiss Róbert zászlós –