Íme a határozatok

2022.05.26. 10:25

Fajsúlyos döntések és milliárdok sorsa a közgyűlés előtt

A debreceni önkormányzat képviselő-testülete ipari parki, tócóvölgyi és józsai ingatlanfejlesztésekkel is foglalkozott.

Forrás: Kiss Annamarie

Forrás: Kiss Annamarie

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021-es törvény szerint a veszélyhelyzet ideje alatt lejáró, az állam vagy helyi önkormányzat tulajdonában lévő lakásra kötött lakásbérleti szerződés, valamint az állami vagy önkormányzati tulajdonú helyiségre vonatkozó bérleti szerződés új pályázat kiírása nélkül a bérlő egyoldalú, a veszélyhelyzet ideje alatt (de legkésőbb a szerződés lejártának utolsó napján) megtett írásbeli nyilatkozata alapján 2022. december 31. napjáig meghosszabbodik – ennek ügyéről is szavazott csütörtökön a Kölcsey Központ Görömbei András termében tanácskozó debreceni képviselő-testület.

Papp László polgármester jelezte: az elmúlt időszakban a pandémia ezen a területen is rendkívüli módon éreztette a hatását. Az ülés anyagából kiderült az is, hogy a koronavírus-világjárvány miatt sok család került nehéz helyzetbe. A Cívis Ház Zrt. ugyanakkor azt is jelezte, hogy több olyan egykori bérlő él jelenleg a korábban bérelt önkormányzati bérlakásban, akiknek a szerződését tartozás miatt felmondták, így jogcím nélküli lakáshasználóvá váltak, és a lakhatásukat nem tudják megoldani. Nekik a törvény nem nyújt megoldást, hiszen már nem rendelkeznek bérleti szerződéssel. A városi közgyűlés egyetértett azzal, hogy a jogcím nélkülivé vált, de a lakásban lakó volt bérlők esetében is indokolt, hogy kérelmükre a Cívis Ház Zrt. engedélyezze – a törvényi szabályozással szinkronban – a lakás 2022. december 31. napjáig történő használatát. Ez a használat nem hozna létre újabb bérleti jogviszonyt, a jogcím nélkülivé vált bérlő a korábbi bérleti díjjal azonos mértékű használati díjat lenne köteles fizetni.

Forrás: Kiss Annamarie

Kiemelt fejlesztési terület

A 47 napirendi pont közül téma volt a tanácskozáson az is, hogy korábban a grémium döntött a Debrecen, Kishegyesi út – Derék utca – Vincellér utca folytatása – tervezett nyugati gyűjtőút – Tócó-csatorna által határolt területen belül a 15850/1, 16475/10, 16477/34, 16477/35, 16477/39, 16477/42 és 16477/28 hrsz-ú ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról a tócó-völgyi lakóterület-fejlesztés megvalósíthatóságának feltételeként. Ennek kapcsán Papp László polgármester Szabó Bence (Momentum) kérdésére azt is elmondta, hogy több száz lakás kialakítását tartja elfogadhatónak, s mint megtudtuk, Debrecenben ma mintegy háromezer, bérlakásként hasznosítható önkormányzati lakás van, melyek lekötöttek és vegyes színvonalúak. A városvezető szerint szükséges a városi bérlakásállomány minőségi megújítása is. Kiderült az is, hogy a megfelelő közúti kapcsolatok kialakítása mellett szükséges a 3-as villamosvonal kiépítése is a Tócóskert irányába.

A napirendi pont előterjesztése szerint a Tócó-völgy kiemelt fejlesztési területté történő nyilvánítását követően az önkormányzatot megkeresték a Tócó-csatorna jobb (nyugati) partján lévő, a fejlesztési területtől nyugatra eső kisvárosias lakóterületek tulajdonosai, akik a Kishegyesi út – Tócó-csatorna – tervezett nyugati gyűjtőút által határolt, az elmúlt évtizedben jelentős átalakulást és beépítési intenzitásnövekedést megélt terület megfelelő forgalmi kapacitású feltárását kérték. Ezen kérést megvizsgálva a megkeresésben foglaltak támogatást nyertek az önkormányzat részéről: a Kishegyesi út – Tócó-csatorna – tervezett nyugati gyűjtőút által határolt területen a Gyémánt utca északi irányú meghosszabbításával és a Kishegyesi útra történő kikötésével az önkormányzat egy új közlekedési csomópontot kíván kialakítani úgy, hogy az a déli szakaszán csatlakozik a tócó-völgyi kiemelt beruházás területéhez.

Mint kiderült, a korábbi tervekkel ellentétben a tócó-völgyi lakóterület-fejlesztéshez kapcsolódó tervezett Kishegyesi útra történő kikötés így nem a Tócó-csatorna keleti, hanem a nyugati oldalán valósul meg a Táncsics utcára történő, a Bíbor és Csillagfürt utcák közötti átkötéssel, keresztezve a csatornát. A Kishegyesi útra történő kikötés és csomóponti kialakítás mind területi igénybevétel, mind az új csomópont körül már meglévő, lakófunkciótól eltérő munkásszállói rendeltetés szempontjából optimalizálható.

Forrás: Kiss Annamarie

Lakóterületté nyilvánítják

Elfogadta a grémium azt is, hogy Józsa határában, a Platán utca keleti oldalán lévő erdőterületben „beépítésre szánt lakóterület” kialakítása a cél, amely szolgálhatja a településrész növekvő lakásigényét, az értékesíthető lakótelkek számának növelése érdekében. A képviselő-testület hozzájárulására azért van szükség, mert a törvény értelmében „az erdőterületnek kertvárosias lakóterületté nyilvánítása szükséges”. Az érintett mintegy 12 telek a jelenlegi erdőterületi besorolással ellentétben nem erdősített, beépítetlen terület, így az adottságai alapján új lakóterület kijelölésére hasznosítható. A szomszédos, már beépített területekhez csatlakozva a településképi megjelenésben sem új elemként jelenne meg.

A módosítással érintett területen belül a javaslat józsai kertvárosias lakóterület-építési övezetet jelöl ki azzal a feltétellel, hogy a megengedett kialakítható legkisebb telek területe 600 négyzetméter, a megengedett legnagyobb beépítettség mértéke 30 százalék, az előírt zöldfelületi fedettség minimum 50 százalék, a megengedett épületmagasság 4,5 méter, a terepszint felett megengedett bruttó szintterületet meghatározó szorzó 0,50 lehet.

Szabó Bence (Momentum) a fentiekkel kapcsolatban azt kérdezte, hogy mi biztosítja azt, hogy nem sérül a szomszédos, Natura 2000-es terület? Válaszában Papp László polgármester arra is emlékeztetett, hogy a város már több olyan projektet valósított meg, amelyek ilyen területen vannak, de nem okoztak természeti károkat – lásd a Nagyerdei Stadion vagy a Debreceni Nemzetközi Iskola létrehozását.

Utak, csatornák is létesülnek

Egyetértett a közgyűlés azzal is, hogy együttműködési megállapodást kössön a város a Magyar Állammal a Déli Gazdasági Övezet bővítéséhez kapcsolódó intézkedésekről. A debreceni Déli Gazdasági Övezet infrastrukturális fejlesztése előkészítéséhez és egyes elemek ütemezett megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1025/2022. (I. 27.) Korm. határozatban a Kormány egyetértett a debreceni Déli Gazdasági Övezet infrastrukturális fejlesztésének koncepciójával, annak előkészítésével és egyes elemek ütemezett megvalósításával, mely alapján mindösszesen 10.172.351.500 forint többletforrás biztosításáról döntött az önkormányzat javára. Így egyebek mellett megvalósulhat ott 2x1 sávos út kialakítása a DGÖ északi részén található 47-es új körforgalmi csomópontja és a már meglévő belső út között az út nyomvonalában vezetett közművek kialakításával; gázellátás, vízellátás-kapacitásbővítés előkészítési feladatai; szennyvízelvezetés, kapacitásbővítés előkészítési feladatai.

Így gazdálkodtak 2021-ben a debreceni városi társaságok

Elfogadta a városi gazdasági társaságok 2021. évi számviteli törvény szerinti beszámolóit a debreceni önkormányzat képviselő-testületének közgyűlése. A napirendi pontok tárgyalása előtt Gondola Zsolt Zoárd (Civil Fórum Debrecen Egyesület) jelezte: az ellenzék nem fogja kritikával illetni a cégek munkáit, így tisztelegve a pandémia idején tanúsított helytállásuk előtt, tudván tudva azt is, hogy mekkora teher szakadt a társaságokra is a járvány miatt.

Papp László polgármester a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. tevékenysége kapcsán azt is jelezte, hogy két hulladékudvara lesz a cívisvárosnak, s a reményei szerint jövőre nyithat meg az új létesítmény. A Vagyonkezelő teljesítménye kapcsán arra is rámutatott, hogy a pandémia idején a gazdálkodásnak az is egy fő szempontja volt, hogy egyetlen dolgozót se kelljen elbocsátani. Napjainkban az energiaárak emelkedése is nagy kihívások elé állítja a társaságot és az égisze alatt működő cégeit is.

EDC, Kultúrpark, DEMKI

A képviselők megszavazták az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság teljesítményét 131.674 ezer forint mérlegfőösszeg mellett 5.534 ezer Ft adózott eredménnyel; a Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft. 582.136 eFt mérlegfőösszeggel, valamint 55.316 eFt adózott eredménnyel zárt; az AGÓRA Közhasznú Nonprofit Kft. 139.495 ezer Ft mérlegfőösszeget és 161 ezer Ft adózott eredményt ért el; a „NAGYERDEI KULTÚRPARK” Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mérlegfőösszege 430.973 ezer Ft, adózott eredménye mínusz 3.291 ezer Ft.

A beszámolókból szemezgetve az is megállapíthaó, hogy például a Debrecen Turisztikai Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 99.625 eFt mérlegfőösszeget, valamint valamint 541 eFt adózott eredményt jelentett; a DEMKI Debreceni Művelődési Központ és Ifjúsági Ház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi számviteli törvény szerinti beszámolója 81.186 eFt mérlegfőösszeget és 49 eFt adózott eredményt tartalmaz; a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. mérlegfőösszege 386.730 ezer Ft, és mínusz 51.764 ezer Ft az adózott eredménye; a MODEM Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. 183.870 eFt mérlegfőösszeget és 12.339 eFt adózott eredményt közölt. A Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. 2.913.345 eFt mérlegfőösszeg mellett mínusz 9.839 eFt adózott eredményt teljesített, s emiatt a közgyűlés egyúttal felkéri a gazdálkodási főosztály vezetőjét, hogy mindaddig, amíg szükséges, a társaság saját tőke/jegyzett tőke arányának helyreállítása érdekében minden év december 31. napjáig terjessze a pénzügyi bizottság elé a Társaság várható veszteségét ellentételező követeléselengedést.

DVSC, Vagyonkezelő

Elfogadták a DVSC Kézilabda Kft. 2021. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját is, mégpedig 1.512.086 eFt mérlegfőösszeggel, valamint 59.243 eFt adózott eredménnyel; a DVSC Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft. mérlegfőösszege 2.140.655 eFt, az adózott eredménye -55.028 eFt. A képviselő-testület itt is azt javasolja a társaság taggyűlésének, hogy a saját tőkéje helyreállítása érdekében rendeljen el 324.000 Ft összegű pótbefizetést, mely a tagokat a törzsbetéteik arányában terhelje azzal, hogy a pótbefizetés teljesítésének legkésőbbi időpontja a taggyűlés döntésének meghozatalától számított 60. nap.

Szerepel továbbá az előterjesztések kimutatásaiban a DVSC LA Létesítményfenntartó Nonprofit Kft. 2021. évi mérlegfőösszege (2.149.999 ezer Ft), valamint a 72.798 ezer Ft-os adózott eredménye is; a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. mérlegfőösszege 3.173.401 ezer Ft, míg az adózott eredménye mínusz 20.454 ezer Ft. Ugyanakkor a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 29.328.924 eFt mérlegfőösszeggel 1.894.628 eFt adózott eredményt ért el, s ebből 1.000.000,- eFt osztalékot fizetnie kell legkésőbb 2022. december 31-ig az önkormányzata részére, míg a fennmaradó 894.628 eFt összeget az eredménytartalék javára köteles elszámolni. A közgyűlés jóváhagyta a Vagyonkezelő 92.091.835 eFt mérlegfőösszegű és 865.016 ezer forintos korrigált adózott eredményét is.

Forrás: Kiss Annamarie

Új helyre kerülhet a debreceni légimentőbázis, cívisházat is értékesít Debrecen

A debreceni önkormányzat május 26-i képviselő-testületi ülésén az is kiderült, hogy Debrecen léphet egy újabb fontos beruházás gyorsítása érdekében. Ugyanis bruttó 561 millió forint többletforrásra volna szükség ahhoz, hogy még idén elkezdődhessen a Balmazújvárosi út – Füredi út – Csigekert utca – Szabó Lőrinc utca csomópontjának átépítése a nagyobb forgalomáteresztő képesség érdekében; Debrecen polgármestere ezért azt indítványozta, hogy a városi közgyűlés járuljon hozzá az összeg biztosításának előzetes kötelezettségvállalásához.

Az erről szóló előterjesztés szerint a beruházó állami cég, a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő (NIF) Zrt. által lebonyolított közbeszerzési eljáráson három árajánlat érkezett a kivitelezésre. A legkedvezőbb is bruttó 2,13 milliárd forintról szól, miközben a forgalmas kereszteződés fejlesztésének tervezésekor 1,7 milliárd forinttal számoltak. A megvalósításhoz szükséges egyéb járulékos költségeket is figyelembe véve legfeljebb bruttó 561 millió forint kellene ahhoz, hogy győztest hirdetve még 2022 második felében elkezdődhessen az új sávokat is eredményező fejlesztés. A projekt haladása érdekében Debrecen előzetes kötelezettségvállalást tehet a szóban forgó összeg finanszírozására a 2023-as városi költségvetés terhére, ugyanakkor az előterjesztés értelmében az állam állná ezt, csak a fedezet majd a jövő év elején érkezne meg.

Ingyenes vagyonátadás

Döntött a közgyűlés arról is, hogy ingyenesen átruházza az önkormányzat tulajdonát képező, 1871 négyzetméter területű, a valóságban a Panoráma út és a 48. számú főút kereszteződésében található ingatlanból a 02098/4 hrsz-on kialakuló „út” megnevezésű, 547 négyzetméteres ingatlan tulajdonjogát a Magyar Állam részére. Ez közfeladat (az országos közúthálózat fejlesztése, fenntartása üzemeltetése) ellátása érdekében szükséges, nevezetesen a „48. számú főút, Debrecen és Nyírábrány, országhatár szakasz fejlesztése” beruházás megvalósítása céljából. Az ingyenes vagyonátadás nem veszélyezteti az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak ellátását.

A Készenléti Rendőrség kérte

A tanácskozás napirendjén szerepelt az is, hogy a Készenléti Rendőrség azzal a kérelemmel kereste meg az önkormányzatot, hogy megvásárolná a várostól a Déli Gazdasági Övezet területén található egyik ingatlant, és ott légimentőbázist kíván kialakítani. Ez a terület a debreceni 0493/33 hrsz-ú, „telephely” megnevezésű, 3 hektár 3322 négyzetméter nagyságú ingatlanból telekalakítás útján jött létre. A helyzetet bonyolítja, hogy – az előterjesztés szerint – az ingatlan tulajdonjogát az önkormányzat kisajátítási eljárással szerezte meg. A telekmegosztás előtti ingatlantulajdonos keresettel élt a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal kisajátítást elrendelő határozat összegszerűsége ellen, s ez a per a Debreceni Törvényszék előtt jelenleg is folyamatban van. A kisajátítási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított pert a tulajdonos a kisajátítási kártalanítási összeg felemelése érdekében kezdeményezte, mivel álláspontja szerint a telekmegosztás előtti ingatlan forgalmi értéke a kisajátítási eljárásban megállapított 4.420 Ft/m2 helyett az általa közjegyzői nem peres eljárás keretei között készíttetett igazságügyi szakvéleményben foglaltaknak megfelelő 8.372 Ft/m2.

A vagyonkezelési osztály által a közelmúltban felkért ingatlanforgalmi szakértők az ingatlan forgalmi értékét 44.200.000 Ft (4.420 Ft/m2) összegben állapították meg. A közgyűlés úgy határozott, hogy értékesítésre kijelöli a 10 ezer négyzetméteres területet. Az értékesítés módjaként vevőkijelölést határoztak meg, és vevőként a Magyar Állam javára tulajdonjogot szerző Készenléti Rendőrséget jelölték ki. Az önkormányzat a közgyűlés döntését követően a vevővel adásvételi előszerződést köt, mely alapján a végleges adásvételi szerződést az ingatlannal kapcsolatos kisajátítást elrendelő közigazgatási határozat összegszerűségének bírósági felülvizsgálata iránti perben meghozott jogerős ítélet kihirdetését követő 30 napon belül kötnek meg. Az ingatlan minimális vételára 44.200.000 Ft + áfa, de ha a jogerős ítélet a kártalanítást magasabb összegben határozza meg, akkor az ingatlan vételára az így megállapított nettó Ft/m2 fajlagos forgalmi értéknek megfelelő mértékű összeg + áfa.

Megvenné az egyetem a Balásházyt

A csütörtöki debreceni városi képviselő-testületi közgyűlés határozata alapján versengő ajánlattétel útján értékesítheti a tulajdonos debreceni önkormányzat a Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Technikumának, Gimnáziumának és Kollégiumának helyet biztosító három ingatlant. Az egyetem ugyanis azzal a kéréssel kereste meg a várost, hogy felsőoktatási közfeladatai ellátásához elengedhetetlenül szükséges a fenti ingatlanok kizárólagos használata, ezért indokoltnak tartják az ingatlanok tulajdonjogának adásvétel útján történő megszerzését. Az egyetem a tervek szerint megvásárolná a Manninger Gusztáv utca 4/B., a Bánat utca 25. és a Mezőgazdász utca 1. szám alatti ingatlanokat, tehát tulajdonképpen az egész iskolát. Az épületek jelenleg az egyetem ingyenes hasznosításában, térítésmentes használatában vannak. Az előterjesztés szerint a felsőoktatási intézmény az iskola bővítését tervezi, amelyhez szintén szükséges, hogy az ingatlanok tulajdonjogával az egyetem rendelkezzen. A vagyonkezelési osztály által felkért ingatlanforgalmi szakértők az ingatlanok és az egyik telken található első világháborús emlékmű forgalmi értékét 1 milliárd 809 millió forintban határozták meg.

Tananyagfejlesztéshez igénylik

Döntés született a május 26-i közgyűlésen arról is, hogy egy gazdasági társaság megveheti a Péterfia utca 27. szám alatti ingatlant. A város árverésen értékesíti a házat. A „lakóház, udvar” megnevezésű, 687 négyzetméteres ingatlanon lévő ház az 1810-es években épült klasszicista stílusban, 1958 óta országos műemléki védettség alatt áll. Az épületben négy lakás található, ezek közül három üresen áll, az egyetlen bérlő kiköltöztetése pedig folyamatban van. Az előterjesztésben kitérnek arra is: az ingatlan megvásárlására egy gazdasági társaság jelezte vételi szándékát. A cég a területen a városban meglévő oktatási bázisra építve digitális oktatási és tananyagfejlesztő tevékenységet szeretne végezni. Mint írják: a működésükhöz szükséges egy, a városközponthoz és az egyetemhez közeli ingatlan. A felújítással kiemelt figyelmet fordítanának az épület műemléki jellegére és cívis karakterére.

Az önkormányzat vagyonkezelési osztálya által felkért ingatlanforgalmi szakértők az ingatlan piaci forgalmi értékét 73 millió 345 ezer forintban állapították meg. Az előterjesztésben hangsúlyozzák: a törvény értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tulajdonjogát 25 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték felett átruházni, ha törvény kivételt nem tesz, csak versenyeztetés útján lehetősége. A nyertes pedig az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő szervezet vagy természetes személy lehet. Az árverés induló licitára az ingatlan felbecsült értéke, azaz nettó 73 millió 345 ezer forint lesz.

Papp László polgármester hangsúlyozta: az értékesítés feltételeként a vevőnek vállalnia kell, hogy az adásvételi szerződés hatályba lépését követő egy éven belül megszerzi az épület felújítására vonatkozó engedélyeket, és az adásvételi szerződés hatályba lépését követő 3 éven belül befejezi a felújítási munkálatokat. Ha ez nem valósul meg, az önkormányzat az adásvételi szerződés hatályba lépésétől számított öt éven belül visszavásárolhatja az ingatlant a vételár 80 százalékáért.

Egy öreg ház a Rákóczin is

A továbbiakban ugyancsak ingatlanértékesítések szerepeltek napirenden. Eszerint például értékesítésre jelöli ki a város a Rákóczi utca 23. szám alatti ingatlan önkormányzati tulajdonú hányadát is, mely egy 106 négyzetméteres lakásnak felel meg, melyhez tartozik 39 négyzetméter pince és 390 négyzetméteres telekhányad. A Magyar Államot, valamint az önkormányzatot követően a tulajdonostársakat elővásárlási jog illeti meg. A közgyűlés az értékesítés módjaként árverést határozott meg, és az ingatlanrész  kikiáltási árát 45.070.000 Ft (áfamentes) összegben határozta meg.

Mindemellett a képviselő-testület értékesítésre jelölte ki az önkormányzat tulajdonát képező, Zöldfa utca 10/B. szám alatt található ingatlant, mely 2122 négyzetméteres és beépítetlen. Az értékesítés módjaként nyilvános pályáztatást határoztak meg, és a vételár alsó határát 264.850.000 Ft + áfa összegnél húzták meg. A pályázó köteles 25 millió forint pályázati biztosítékot nyújtani, mely nyertes pályázat esetén vételárelőleggé alakul át.

Elfogadták azt is, hogy A Debrecen, Zöldfa utca 10/B. szám alatt található ingatlant nyilvános pályázat útján értékesítse a város. A vételár alsó határát 264.850.000,-Ft + áfa összegben határozták meg azzal, hogy a pályázó köteles 25 millió forint összegű pályázati biztosítékot nyújtani, mely nyertes pályázat esetén a vételár előleggé alakul át, s a nyertes pályázó az általa felajánlott teljes vételár és a vételárba előlegként beszámított pályázati biztosíték összegének különbözetét az adásvételi szerződés hatályba lépését követő 60 napon belül köteles megfizetni Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata. A Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.

Új helyre kerül a debreceni menekültszálló

A háború elhúzódása miatt immár másfajta ellátásra van szükségük a menekülteknek. A debreceni önkormányzat felülvizsgálta a Kassai út 25. szám alatti szálláshely működését, az igénybevevők létszámát és az állandó fenntartási költségeket.

A csütörtöki városi közgyűlés háttéranyaga szerint a fentiek alapján javasolt az ideiglenes szállás helyének megváltoztatása, átköltöztetése a Pósa utca 1. szám alatti, önkormányzati tulajdonú, üres, funkció nélküli ingatlanrészbe. Az ingatlanon lévő épület földszintjén működik az EU-Roma Országos Egyesület és a Debrecen Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat. A városi közgyűlés korábban az ingatlan földszintjén lévő 935 négyzetméter alapterületű helyiségcsoportot az EU-Roma Országos Egyesület, 1030 négyzetméter alapterületű helyiségcsoport a Debrecen Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat ingyenes hasznosításába adta határozatlan időre. Az épület emeleti része 1030 négyzetméter hasznos alapterületű helyiségcsoportból áll, melyből az Önkormányzat két helyiséget használ raktározásra, a fennmaradó helyiségek üresek, hasznosíthatóak.

A helyszíni bejáráson az ideiglenes szálláshely biztosításában részt vevő szervezetek véleménye az volt, hogy a földszinti épületrész kisebb-nagyobb helyiségei és az emeleten öt helyiség alkalmassá tehető az ideiglenesen védelemre jogosultak, menedékesek elszállásolására. A helyiségek (korábban tantermek, szociális helyiségek) a tisztasági festésük, takarításuk után működtethetők lennének szálláshelyként. Az EU-Roma Országos Egyesület közreműködőként jelenleg is szerepet vállal a rászorultak étkeztetésében azzal, hogy a Pósa utca 1. szám alatt elkészített ételeket átszállítják a Kassai út 25. szám alá. A szálláshely átköltöztetésével a menekülteknek a meleg étkeztetés a helyszínen lenne biztosított, valamint a szomszédos épületben lévő egészségügyi szolgáltatásokat is igénybe tudják venni.

A fentiek nyomán a Pósa utca 1. szám alatti épület földszintjén 330 négyzetméteren, az emeleten pedig 267 négyzetméteren alakítanának ki humanitárius szálláshelyet, melynek működtetését az EU-Roma Országos Egyesület látná el. A földszinti helyiségek egy részét az EU-Roma Országos Egyesület hasznosítja. A földszinti férfi-, női zuhanyzó, öltöző (összesen 48 négyzetméter nagyságú) helyiségek jelenleg a Roma Nemzetiségi Önkormányzat hasznosításában vannak, emiatt ezek a helyiségek kikerülnének a hasznosításukból, és az EU-Roma Országos Egyesület kapná ingyenes hasznosításba azokat. Az épület emeletén öt helyiséget jelölnek ki a feladat ellátása céljára, így a fentieken túl további 267 négyzetméter alapterületű helyiségeket ad az önkormányzat az EU-Roma Országos Egyesület ingyenes hasznosításába.

Támogatják a képzőművészeket

A helyi képzőművészeti közösség képviseletében a Debreceni Képzőművész Céh Egyesület azzal a kéréssel kereste meg az önkormányzatot, hogy szeretnének egy olyan teret létrehozni, amit a helyi képzőművészek és művészetpártolók kiállítóteremként és közösségi helyként egyaránt használhatnának. Az egyesület (melynek székhelye is egy magánlakás) azzal indokolta ezt, hogy sem nekik, sem a debreceni képzőművészeknek jelenleg nincs kiállítótermük és a helyi művészközösséget befogadó színterük.

Ezek alapján a közgyűlés javasolja a Cívis Ház Zrt.-nek az önkormányzat tulajdonát képező, a Cívis Ház Zrt. vagyonkezelésében lévő, a Széchenyi utca 1. szám alatti földszinti, 111 négyzetméter alapterületű üzlethelyiség ingyenes hasznosításba adását a Debreceni Képzőművész Céh Egyesület részére határozatlan időtartamra. A kulturális szolgáltatás nyújtása, mint közfeladat ellátásának kezdő időpontja 2022. július elseje. Az üzletbejárást követően a művészek arról biztosították az önkormányzatot, hogy amennyiben ingyenes hasznosításba kapják az üzletet, annak felújításáról az egyesület gondoskodik. A majdani felújítás (világítás, bebútorozás, falfestés stb.) természetesen a Cívis Ház Zrt.-vel egyeztetve, írásbeli hozzájárulásával és műszaki felügyelete mellett történne.

Emelni kell a felvehető létszámot a pallagi óvodában

Pallag egyetlen óvodája két csoportszobával a Manninger Gusztáv utca 6. szám alatt működik, mint a Boldogfalva Óvoda telephelye. Bár az épület felújítása és tornaszobával történő bővítése már megtörtént, a felvehető gyermeklétszámon (45) emelni kell, mert a pallagi városrész lakossága és azáltal az óvodás korú gyermekek száma évek óta folyamatosan emelkedik.

A 2022/2023-as nevelési évre a pallagi óvodába jelentkező gyermekek száma 23 volt – közülük 14 nyert felvételt, mellyel a 2022/2023. nevelési évben a pallagi telephelyen jogviszonyban álló gyermekek létszáma 49 lesz. A fentiek miatt 2022. augusztus 31-től a pallagi óvodába felvehető gyermeklétszám 50-re emelkedhet.

Milliárdos tétel a Debreceni Közlekedési Vállalat kompenzációs igénye

A koronavírus-járvány miatti intézkedések 2021-ben tovább folytatódtak, s ez hatással volt a Debreceni Közlekedési Vállalat Zrt. gazdálkodására, működtetésére is. A debreceni közgyűlés ezzel kapcsolatos munkaanyaga szerint a veszélyhelyzet következtében 2021-ben az önkormányzat továbbra is segítséget nyújtott az egészségügyi dolgozóknak azzal, hogy a helyi közösségi közlekedésre is lehetővé tette a korlátlan díjmentes utazást, valamint biztosította a helyi közösségi közlekedés korlátlan díjmentes használatát a Szociálpolitikai Kerekasztal tagjaiként működő szociális intézmények alkalmazottai, a rend- és honvédelmi dolgozók, a polgári védelmi szolgálatot teljesítők és a közterület-felügyelők részére is, akik Debrecen közigazgatási területén végeztek munkát.

Kompenzálást kezdeményezve

A vírushelyzetben meghozott intézkedések jelentős finanszírozási terhet okoztak, és a tervezetthez képest nagyobb mértékű bevételkiesést eredményeztek. A veszélyhelyzet fenntartása, valamint a pandémia miatt megváltozott utazási szokások a 2021. évi gazdálkodást is érintették. A nettó árbevétel 2021-ben 3.114,18 M forint volt, mely a tervezett 3.740,4 M Ft-hoz képest 626,2 M Ft-tal, a 2020-as bevételhez viszonyítva 143,2 M Ft-tal elmaradt. Az üzemi szintű bevételek a 2021-es tervhez viszonyítva (4.712,8 M Ft) kisebb összegben realizálódtak (4.193,4 M Ft), a különbség 519,4 M Ft volt.

A 2021-es működést is nagymértékben befolyásolták a vírushelyzet miatt a védekezés érdekében és a járvány terjedésének lelassítására meghozott intézkedések, valamint a megváltozott utazási szokások. Mindezek miatt 2021-ben a DKV Zrt. kompenzációs igénye 4.579.851 e Ft. A DKV Zrt. az autóbusszal végzett személyszállítási tevékenységhez kapcsolódva a bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek a 2021-re vonatkozó kompenzálását kezdeményezi 2.782.117 e Ft összegben. A kötött pályás személyszállításhoz kapcsolódóan a bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek 2021-re vonatkozó kompenzálását kezdeményezi 1.765.311 e Ft összegben.

A cívisváros közgyűlése csütörtökön úgy döntött, hogy előzetesen kötelezettséget vállal a DKV Zrt. 2021. évre vonatkozó beszámolójában kimutatott, az ésszerű nyereséget is tartalmazó 4.579.851.000 Ft összegű, a közszolgáltatás bevételekkel nem fedezett, indokolt költségének ellentételezésére vonatkozó igény (veszteségkompenzáció) megtérítésének biztosítására Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetése terhére.

Elkötelezetten a tömegközlekedésért

Papp László polgármester a témával kapcsolatban a május 26-i tanácskozáson rámutatott: a kétéves pandémia megtépázta a debreceni közösségi közlekedést is, ráadásul éppen ekkor kellett rendezni a járműállományunk cseréjét, s közben fenn kellett tartani a minőséget is, jóllehet, egyre kevesebben utaznak tömegközlekedéssel. Most pedig az üzemanyag-drágulás borzolja leginkább a kedélyeket, s mindezek alapján fel kell készülni arra, hogy a városnak is áldoznia kell a szolgáltatás finanszírozására.

Külön kihívás a gépjárművezetők helyzete, az elszívás, a bérezés nagysága, valamint a sofőrhiány is. A polgármester ugyanakkor leszögezte azt is, hogy mindenképpen törekvés a minőségileg javuló állomány megvalósítása. A városvezető emlékeztetett: zajlik a járműcsere, ezt követően pedig a töltő-infrastruktúra kialakítása zajlik majd. A gondok és a feladatok ellenére az önkormányzat eltökélt a fejlesztések mellett – húzta alá Papp László.

Forrás: Kiss Annamarie

Gondola Zsolt Zoárd (Civil Fórum Debrecen Egyesület) azt is javasolta, hogy kezdjenek közös gondolkodást azért, hogy új megoldást találjanak a DKV finanszírozására. Papp László ettől nem zárkózott el, és mint jelezte, megteremti a konzultálás feltételeit. Madarasi István (MSZP) ugyanakkor azt is sürgette, hogy népszerűsíteni kell a közösségi közlekedést, azért is, hogy csökkenthető legyen a gépjárműforgalom mértéke.

Szobrot kap Latinovits Zoltán és Kóti Árpád

Papp László polgármester szoborállításra vonatkozó előterjesztését is tárgyalta csütörtökön a debreceni városi képviselő-testület közgyűlése.

Latinovits Zoltán, a magyar színházművészet egyik legnagyobb alakja, posztumusz Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, érdemes művész a műegyetemi diplomája megszerzését követően, 1956-ban a Csokonai Színházba szerződött segédszínésznek. A kétévi debreceni színházi létet néhány év miskolci színházi kitérő követte, majd 1961 és 1962 között újra visszatért a Csokonai Színházba. Már a debreceni játékában kitűnt a modern, intellektuális szerepértelmezésével, az érzelmek aprólékos ábrázolásával.

Kóti Árpád, A nemzet színésze, Kossuth- és Jászai-díjas, érdemes és kiváló művész, a Csokonai Színház örökös tagja, a Város Díszpolgára, 1963-tól a haláláig volt a Csokonai Színház tagja. Hosszú debreceni pályafutása alatt több mint 300 bemutatója volt és több mint 60 rendezővel dolgozott. A két színészóriásról a Csokonai Színház is megemlékezik azzal a gesztussal, hogy a Csokonai Fórumban egy-egy termet neveznek el róluk.

Portréjukat azzal az elképzeléssel mintázta agyagba Juha Richárd szobrász, hogy a szobrok végleges, bronzváltozata majd az új, grandiózus színház környezetébe kerül. A köztéri művek helye a Csokonai Fórum és a Fórum bevásárlóközpont bejárata közötti falszakasz előtti zöldterületen lenne, közel a színház bejáratához. Mindkét szobor mérete 65x 58x35 centiméter, a talapzat 140 centiméter magas. A szobrok elkészíttetésének és elhelyezésének költsége összesen 10,1 millió forint.

A döntéshez a műalkotás művészi értékére vonatkozó szakvéleményt az OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nkft. adja.

Ideiglenesen elköltöznek a nemzetiségiek

A Debrecenben működő települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata is szerepelt a cívisváros önkormányzati képviselő-testületének május 26-i közgyűlési napirendjén. A városban kilenc (bolgár, görög, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin és ukrán) települési nemzetiségi önkormányzat működik, de a régi városháza felújítása miatt költözniük kell, és az Agora Office irodaépületben működhetnek a renoválás idején. A határozat értelmében a polgármesteri hivatal a nemzetiségi önkormányzatok részére a működésükhöz szükséges tárgyi feltételeket hivatali munkaidőben, időkorlátozás nélkül a polgármesteri hivatal Barna utca 23. szám alatti telephelyén, a szervezési osztály hivatalos helyiségében, továbbá testületi ülések megtartása céljából, előzetes egyeztetést követően, a nemzetiségi önkormányzatok rendelkezésére bocsátja a szintén a Barna utca 23. szám alatt található tárgyalót.

Vass Attila

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában