Zord időben szénszünet?

Ilyenkor valóban hasznos, sőt, szükséges lenne a szénszünet – telefonált szerkesztőségünkbe hétfőn reggel egy édesanya, miután három gyermekét elindította az iskolába. – Nagy szerencsénk, hogy a megálló közelében lakunk, így nem az utcán fagyoskodva kellett várni a késve érkező buszra – folytatta.

Olvasónk úgy véli, legalább a vidékről bejáró gyerekeket meg lehetne kímélni a fogvacogtató utazástól, amíg enyhül az idő. Kérdés, kinek, milyen feltételekkel van joga szénszünetet elrendelni. 

A közoktatási törvény szerint erről a főjegyző dönthet, ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a megye területén a nevelési-oktatási intézmények működtetése nem lehetséges. A főjegyző egyidejűleg értesíti az oktatási minisztert, és – ha lehet – a döntéséhez beszerzi az érdekelt önkormányzatok jegyzőinek véleményét.

A helyi jegyző települése oktatási intézményeiben a fentihez hasonló feltételekkel szintén rendelhet el  rendkívüli szünetet. – Az iskolaigazgatónak korlátozottabb a jogköre – tájékoztatott Herpai Imre, a megyei pedagógiai intézet igazgatója. Az intézményvezető öt tanítás nélküli munkanappal gazdálkodik, amit például továbbképzésre, érettségi szünetre szoktak felhasználni.

Ezt átcsoportosíthatják. Más esetben konzultálnak a fenntartóval. – Az egyházi iskolák szintén a fenntartó egyházkerülettel egyeztetnek rendkívüli helyzetben – tájékoztatott Győri József, a Református Kollégium Gimnáziumának igazgatója. Náluk épp ezen a héten van előre tervezett „félévi” szünet, ami azonban a kollégium folyamatos működése miatt számottevő megtakarítást nem jelent.

M.M.