Visszatérés anyaként a munkaerőpiacra

Akt.:
A munkáltatónak a korábbi munkaszerződése szerinti munkakörbe kell visszavenni a gyedről visszatérő anyukát
A munkáltatónak a korábbi munkaszerződése szerinti munkakörbe kell visszavenni a gyedről visszatérő anyukát - © Fotó: Archív
Debrecen – Nem az otthon töltött teljes idő után számítandó a munkavállalónak járó szabadság.

Minden édesanyának ismernie kell a jogait, ajánlatos minél többet tudniuk a jogszabályváltozásokról a gyed, illetve a gyesről visszatérőknek, hogy a munkába állásukkor ne érje őket meglepetés. A lapunknak nyilatkozó munkajogász felhívta a figyelmet, hogy az otthoni gyermekgondozásból visszatérő munkavállalókat számos munkajogi garancia, valamint védelem illeti meg. Ilyen például a visszatéréskori kötelező bérkorrekció, az otthon töltött idő alatt felhalmozódott szabadság kiadására vonatkozó munkáltatói kötelezettség, a gyermek hároméves koráig a munkáltató korlátozott felmondási lehetősége, valamint a visszatérés utáni munkakörre vonatkozó feltételek.

– A gyermek hároméves koráig – három vagy több gyermeket nevelő munkavállaló esetén a gyermek ötéves koráig – a munkavállaló ajánlatára kötelező a munkaszerződést az általános napi munkaidő felének megfelelő tartamú részmunkaidőre módosítani. A munkavállaló hozzájárulása nélkül nem kötelezhető más helységben végzendő munkára a várandóssága megállapításától gyermeke hároméves koráig, illetve a gyermeke tizenhat éves koráig, ha gyermekét egyedül neveli – kezdte a tájékoztatást a szakértő.

Természetesen nemcsak a munkáltatónak, hanem a munkavállalónak is vannak kötelezettségei, melyeknek eleget kell tenni. A munkavállaló köteles tájékoztatni a munkáltatót a visszatérési szándékáról, illetve annak tervezett időpontjáról. Amennyiben konkrét időpontot nem jelöl meg, úgy kell tekinteni, hogy a bejelentésétől számított 30. naptól kezdve tér vissza. A visszatérés napja jelenti tehát a munkavállaló munkavégzési kötelezettségének, illetve a munkáltató járulékfizetési kötelezettségének (újra)kezdetét. – A munkavállalónak gyesen, gyeden töltött idő alatt nem szűnik meg a munkaviszonya. Az otthoni gyermekgondozás után, a munkába történő visszatérését követően alapvetően a korábbi munkaszerződése szerinti munkakörbe kell visszavenni, és a munkavállaló ebben a munkakörben köteles munkát végezni.

Mindemellett lehetőség van arra, hogy a felek közös megegyezéssel más munkakörbe történő visszatérésben állapodjanak meg és a munkaszerződést ennek megfelelően módosítsák. Fontos, hogy főszabályként a korábbi munkaszerződés szerinti munkaidőben történik a visszatérés, azonban – a korábban kifejtettek szerint – a gyermek hároméves kora előtt munkába visszatérő munkavállaló kérésére az kötelezően részmunkaidőre módosítandó – hangsúlyozta.

Szülési szabadság

A szakember arra is kitért, hogy a munkavállaló számára, ha a munkakörében történő foglalkoztatás feltételei a jogszabályban foglaltak szerint nem módosíthatóak, egészségi állapotának megfelelő munkakört kell felajánlani, ha várandóssága megállapításától gyermeke egyéves koráig – munkaköri alkalmasságára vonatkozó orvosi vélemény alapján – a munkakörében nem foglalkoztatható. – A munkavállalónak a gyermekével otthon töltött idő munkaviszonynak számít, így a felhalmozódott szabadsága sorsát is rendezni skell a visszatérést követően. Fontos azonban, hogy nem az otthon töltött teljes idő után számítandó a munkavállalónak járó szabadság. A munkavállalónak járó szabadság az igénybe vett legfeljebb 24 hét időtartamú szülési szabadság, valamint a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság első hat hónapja alapján számítandó. A munkavállaló visszatérésétől számított hatvan napon belül köteles ezen szabadságot kiadni a munkáltató – tette hozzá.

Éves béremelés

A munkáltató a munkavállalónak az otthoni gyermeknevelés miatti távollét megszűnését követően ajánlatot tesz – tehát a vonatkozó jogszabályi rendelkezés értelmében ajánlatot kell tennie – a munkavállaló számára a munkabér módosítására. – Ennek során a munkavállalóval azonos munkakörű munkavállalók részére a munkáltatónál időközben megvalósított átlagos éves béremelés mértékét kell alapul venni. Ilyen munkavállalók hiányában a munkáltatónál ténylegesen megvalósult átlagos éves béremelés mértéke az irányadó. Kiemelendő az is, hogy a visszatéréskor a munkáltatónál érvényben lévő cafetériát vagy más juttatást a visszatérő munkavállalóra is ugyanúgy alkalmazni kell – mondta végül.

– Nagy Emese –


A felmondás feltételei

A munkajogász elmondta, abban az esetben, ha az anya (vagy a gyermekét egyedül nevelő apa) már a gyermek hároméves kora előtt visszatér a munkába, a gyermek hároméves koráig korlátozott felmondási lehetősége van a munkáltatónak. Lényegében csak abban az esetben mondhat fel a munkáltató, ha a munkavállaló olyan magatartást tanúsít, amely miatt az azonnali hatályú felmondás feltételei állnak fenn – tehát tulajdonképpen a legsúlyosabb esetekben. Továbbá lényeges szabály az is, hogy ha a munkavállaló szülési vagy a gyermek gondozása céljából fizetés nélküli szabadságot nem vesz igénybe, úgy a gyermek hároméves koráig munkavállaló képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő okból csak abban az esetben mondhat fel jogszerűen a munkáltató, ha nincs másik, a munkavállaló számára megfelelő betöltetlen munkakör vagy a munkavállaló az erre irányuló ajánlatot elutasította.