Visszaigénylés kérelemre

Közismert, hogy az APEH még kiutalása előtt ellenőrzi a személyi jövedelemadó bevallásban visszaigényelt adó jogosságát. Ez igaz a lakáscélú felhasználás esetére is.

Az APEH tájékoztatása alapján megyénkben tavaly mintegy 200 ellenőrzés történt és az esetek negyedénél állapítottak meg kisebb-nagyobb szabálytalanságot . A visszatartott összeg azonban meghaladja a 13 millió forintot.

A kiutalás előtti ellenőrzés az adóbevallás önellenőrzéssel történő helyesbítésére is irányul. A szabályok szerint a számított jövedelem után annak keletkezése évében meg kellett fizetni a huszonöt százalékos külön adót. Abban az esetben azonban, ha a jövedelem, vagy annak egy része a megszerzését követő 60 hónapon belül a jövedelmet megszerző, vagy közeli hozzátartozója részére lakáscélú felhasználásra kerül, akkor a megfizetett adó részben vagy egészben visszaigényelhetővé válik. 

Nem önrevízió 

A visszaigénylés módja nem az önrevízió, hanem az adóhatósághoz benyújtott kérelem, amelyhez csatolni kell a felhasználást igazoló okiratokat, számlákat, és a nem saját részre történt vásárlás, építés, stb. esetében a rokonsági fokot igazoló iratokat is.

A törvényi rendelkezése ebben az esetben azért tiltja a visszaigénylés önellenőrzéssel történő helyesbítését, mivel az önellenőrzési nyomtatványhoz iratok, számlák nem mellékelhetők, ezáltal az adóhatóság az igénylés jogosságát nem tudja kontrollálni. 

Csökkenti az adójóváírást 

 E mellett a bevallásból az ingatlan elidegenítés jövedelmének kiemelése hatással van például az adójóváírás igénybevételének lehetőségére, annak összegére is.

A szabályellenes önellen?rzésben igényelt adó kiutalását az adóhatóság megtagadja, és bírság kiszabására is sor kerül, amelynek mértéke a jogosulatlanul igényelt adó 50 százalékáig terjedhet.

P.Gy.