Videó: Oklevéleső hullott a Debreceni Egyetemen, 76 esztendős a legidősebb frissdiplomás

Akt.:
A 76 éves Orosz Zoltán személyében átvette oklevelét a legidősebb frissdiplomás
A 76 éves Orosz Zoltán személyében átvette oklevelét a legidősebb frissdiplomás - © Fotó: Derencsényi István
Debrecen – Hétvégén hat kar végzősei vették át okleveleiket a Debreceni Egyetem Díszudvarán rendezett ünnepségeken.

Informatikusok, a jövő meghatározói

Több mint 40 évvel ezelőtt adták át a Debreceni Egyetem jogelődjén, a Kossuth Lajos Tudományegyetemen az első informatikus diplomát, a végzett hallgatók akkor programozó matematikusok lettek. 2016-ban hat alapképzési és hat mesterképzési, valamint angol-magyar informatikai szakfordítói szakirányú továbbképzésben összesen 132-en tettek sikeres záróvizsgát a Debreceni Egyetem Informatikai Karán.

– Ma már nemcsak arról beszélhetünk, hogy az informatikai eszközök az élet majdnem minden területén megjelennek, hanem arról is, hogy egyre több tárgy van kapcsolatban a számítógépekkel: intelligensnek nevezett tárgyak vesznek bennünket körül, olyan szolgáltatások váltak elérhetővé mindenki számára, amelyekről néhány évvel, évtizeddel ezelőtt még nem is álmodhattunk. Az informatikus feladata ebben a világban az, hogy szakmai tudásával lehetővé tegye minél több ismeretnek, tapasztalatnak a széles körű felhasználását. Az értékek beépítése, hozzáférhetővé tétele maga is értékteremtő munka. Azt kívánom Önöknek, hogy informatikusként, munkája iránt felelősséget érző szakemberként aktívan vegyenek részt szűkebb és bővebb környeztük jövőjének formálásában – tett pontot Mihálydeák Tamás dékán a végzősök egyetemi tanulmányainak végére.

A június 24-i oklevélátadó ünnepségen a kar az Informatikai Kar Érme kitüntetést adományozta Vajta Lászlónak, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar dékánjának a debreceni intézménnyel való sikeres együttműködésért, a közös fellépés elősegítéséért, a két kar által kialakított és működtetett intézményes keretek hosszú távra szóló megalapozásáért. A két egyetemi kar idén júniusban közös tudásközpontot hozott létre Debrecenben.

A jogi terület szakemberei

A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának június 24-i diplomaosztó ünnepségén vette át jogász oklevelét a legidősebb hallgató: Orosz Zoltán okleveles gépészmérnök 76 évesen (53 évvel az első diplomája megszerzését követően) kapta meg június 24-én jogászdoktori oklevelét. Megszerzett tudását a Fellebbviteli Bíróságon – a törvényszéken vagy az ítélőtáblán – szeretné kamatoztatni.

A legidősebb egyetemista mellett további 113 jogász, az igazgatásszervező alapszak, igazságügyi igazgatási alapszak, valamint a jogi felsőoktatási szakképzés nappali és levelező tagozatán pedig 93 jelölt tett sikeres záróvizsgát.

– Az eddigi kurrens jogi és igazgatási szakjaink mellett 2014 februárjában indítottuk az első angol nyelvű, Európai és nemzetközi üzleti jog LLM mesterszakunkat, melyre egyre növekvő külföldi érdeklődés tapasztalható. A Nyugat-Európában és a tengerentúlon rendkívüli népszerűséggel bíró új szakunkat székhelyen kívüli képzés formájában múlt év őszétől a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kolozsvári karán is működtetjük, a diplomáját 11 hallgató veheti át a mostani oklevélátadón – mutatott rá Szabadfalvi József dékán a kar új képzési profiljának sikerére.

Az ünnepségen számos elismerést adtak át hallgatóknak és oktatóknak egyaránt: az Emberi Erőforrások Minisztériuma azoknak a nyugállományba vonuló pedagógusoknak, egyetemi oktatóknak, akik legalább 25 éven keresztül a gyermekek oktatása-nevelése érdekében tevékenykedtek és kiemelkedő munkát végeztek, Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetést alapított, amelyet: Tóthné Karmazsin Éva nyelvtanár vett át. A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Elismerő oklevelet adományozott Körösparti Péternek, a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata elnökének az elmúlt tizenkét év során a fakultásért és a hallgatói közösségért tett eredményes és áldozatos tevékenysége elismeréséül.

Csernoch László rektorhelyettes Pro Universitate Díjjal tüntette ki Szabadfalvi József dékánt, aki az elmúlt hét évben elévülhetetlen érdemeket szerzett a karon folyó képzések személyi és infrastrukturális feltételeinek javításában. Ezen idő alatt az oktatók tudományos minősítettsége csaknem elérte a 100 %-ot, az oktatási és kutatási feltételek jelentős fejlődést értek el.

A népegészségügy új követei

Népegészségügyi ellenőrökké, gyógytornászokká, okleveles népegészségügyi szakemberekké, egészségpszichológusokká, egészségpolitikai szakértőkké, rehabilitációs szakemberekké és egészségügyi menedzserekké avatták a Népegészségügyi Kar végzőseit a kar pénteki diplomaosztó ünnepségén – összesen 175 hallgató tett eleget a diploma megszerzéséhez előírt követelményeknek.

Az ország első és mai napig egyetlen népegészségügyi profilú kara piacképes tudást és a munkaerőpiacon jól hasznosítható ismereteket ad hallgatóinak. A 2005-ben alapított karon az elmúlt több mint tíz év alatt 1190-en szereztek népegészségügyi diplomát.

– A népegészségügy prioritássá vált Európában: 2012-ben a WHO Európai Regionális Bizottsága elfogadta az Egészség 2020 egészségpolitikai keretprogramot, amely a 2014-2020-as időszakra szól, és egyik fő célja a lakosság egészségi állapotának javítása. Az egészség, a jólét és a gazdaság szorosan összefüggő, egymást kiegészítő fogalmak, ezért a lakosság egészségi állapotának gazdaságra gyakorolt kulcsfontosságú hatása nem vitatható. Így vitathatatlan az is, hogy az Önök diplomájára, a népegészségügyi szakemberekre szükség van és a jövőben is szükség lesz – biztatta a végzősöket Balázs Margit dékán.

Az oklevélátadón az egyetemi és hallgatói kitüntetések mellett a Családorvos Kutatók Országos Szervezete által alapított elismerést is átadták, amit minden évben a négy orvosegyetem TDK konferenciáin elhangzott, a helyi bíráló bizottság által legjobbnak ítélt családorvosi-alapellátási témájú előadással lehet kiérdemelni. 2016-ban a Debreceni Egyetemről Sebő Evelin IV. éves népegészségügyi ellenőr szakos hallgató kapta a díjat, melyet a szervezet elnöke, Rurik Imre professzor adott át.

Több száz okleveles új bölcsész

A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara június 25-én két diplomaosztó ünnepségen köszöntötte végzőseit: összesen 648 debreceni egyetemista vette kezébe oklevelét. A Debreceni Egyetem egyik legnagyobb karán az alapképzés 342, a mesterképzés 153, a szakirányú továbbképzés 107, a felsőoktatási szakképzés 41 és a hagyományos képzés 5 hallgatója részére osztotta ki az egyetemi vezetés a diplomákat.

Az oklevélátadó ünnepségeken Papp Klára dékán köszöntötte a frissen végzetteket, s rámutatott arra, hogy az ország egyik legjobb bölcsészkarán tanulhattak az elmúlt években.

– A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara a legjobb hazai öt kar közé tartozik. 2016-ban a Bölcsészkarok országos összesítésében a harmadik helyet foglaljuk el. A kar oktatási és tudományos munkájának színvonalát igazolja, hogy oktatóink között huszonöt professzor, közülük hét akadémikus dolgozik – sorolta.

Papp Klára az egyetem Díszudvarán a Bölcsészettudományi Kar Emlékérme kitüntetést adományozta a kar oktatási és tudományos tevékenységének fejlesztését elősegítő oktatóknak. A kitüntetést elsőként Imre Mihály professzor emeritusnak nyújtotta át, aki ebben a tanévben fejezi be aktív oktatói pályafutását, de emlékérmet kapott Bujalos István, a Filozófiai Intézet leköszönő igazgatója, Rácz István, aki az Angol-Amerikai Intézetben több cikluson keresztül látta el az intézetigazgatói megbízatást és Debreczeni Attila, a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet leköszönő igazgatója.

A diplomaosztók alkalmat teremtettek arra is, hogy a „Pro Auditoribus Universitatis Debreceniensis” (A Debreceni Egyetem Hallgatóiért) Díj kitüntetést is átadják a kar hallgatóinak érdekében tartós és kimagasló tevékenységet kifejtő személyiségeknek.

A Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata döntése alapján az elmúlt években az egyetem hallgatói érdekében kifejtett példamutató tevékenységéért a kitüntetést Körösparti Péter, a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatának elnöke, Csiszár Imre, a Debreceni Egyetem Hallgatói és Doktorandusz Képviselet elnökhelyettese és Miklósvölgyi Péter, a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatója vette át.

Pedagógusnak lenni élethivatás

Óvodapedagógusokat, andragógusokat, csecsemő-, és kisgyermeknevelőket, szociológusokat, valamint emberi erőforrás tanácsadókat avattak szombaton, a Debreceni Egyetemen. A Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar diplomaosztó ünnepségén öt alap és egy mesterszakon 121, szakirányú továbbképzésen 166, két felsőoktatási szakképzésen pedig összesen 38 hallgató kapott oklevelet.

– A pedagógus pálya kihívása, hogy nem lehet felelőtlenül játszani, hangulatunktól függően bánni a ránk bízott gyerekekkel vagy margóra került emberekkel. Szokás mondani, hogy egy pedagógus bármikor és bármekkorát hibázhat, csak az orvos nem: de ez tévedés. A pedagógus hibája nem azonnal jelentkezik valamilyen testi tünetet okozva, hanem hosszabb távon a lélekben üt sebet, a szellemben emel gátat. Ezért sem lehetünk felületesek és gátlástalanok, ezért van szükségünk a lelkiismeretünkre, amely rendelkezik az erkölcsi jó tudásával – hívta fel a friss diplomások figyelmét Bálint Péter dékán.

Az ünnepi tanácsülésen több kari és hallgatói kitüntetés mellett átadták a Debreceni Egyetem 3 arany, 23 gyémánt és 1 vas díszoklevélét is az 50, 60 illetve 65 éve végzett pedagógusoknak. Nyugdíjba vonulása alkalmából, 38 éves felsőoktatási munkájáért és szakmai tevékenységéért pedig az Emberi Erőforrások Minisztériumának Pedagógus Szolgálati Emlékérét vette át Fekete János adjunktus.

Megfelelni a speciális követelményeknek

Vasárnap először vehették át diplomájukat a Debreceni Egyetem Díszudvarán a Gazdaságtudományi Kar hallgatói. Az intézmény legfiatalabb és egyben legnagyobb hallgatói létszámmal rendelkező kara korábban a Böszörményi úti campuson tartotta ünnepi tanácsülését. Ezúttal összesen 290 frissen végzett közgazdász, gazdasági -, vidékfejlesztő- és szakigazgatási agrármérnök, sportszervező, emberi erőforrás tanácsadó, menedzser, valamint asszisztens kapott oklevelet.

– A mai gazdasági helyzetben nem csupán egy-egy munkaterület speciális követelményeinek kell megfelelni. A gazdaság kreatív, változásokra és változtatásokra kész, kritikusan gondolkodó, komplex probléma megoldásra alkalmas, rugalmas, új és új célokat megfogalmazó, a gondolatait másokkal megosztani kész és képes munkaerő iránt mutat keresletet. Biztonsággal állíthatom, hogy ebben a mi végzett hallgatóink, így Önök is, kiválóak – hangsúlyozta Pető Károly dékán. A rendezvényeken hallgatói, valamint dolgozói kitüntetéseket is átadtak.

Az ünnepségeket a Multimédia Kompetencia Központ élőben közvetítette az unideb.hu-n, a felvételek hamarosan elérhetők a Debreceni Egyetem YouTube-oldalán.

– unideb.hu –
hirdetés