Videó: átvették az oklevelüket az egyetem friss doktorai

Akt.:
Videó: átvették az oklevelüket az egyetem friss doktorai
© Fotó: Derencsényi István
Debrecen – Nyolcvankilenc fiatal tudóst avatott doktorrá a Debreceni Egyetem. Az ünnepségen habilitált doktori és professor emeritus címeket is átadtak.

– Egyetemünk tudományos életének legnagyobb ünnepe a doktoravatás. A doktori cím viselése a középkor, a XII. század óta jog, kiváltság s nagy tisztesség. A középkorban a doktori címet viselőket a születési nemességgel egy sorba, sőt az alsó nemesség elé helyezték. Ennek a hagyománynak a folytatóiként önök a tudomány nemeseiként léphetnek ki az egyetem kapuján. Elkötelezettséggel terhelt nemesekként: hisz a doktori cím kötelesség is, kötelesség szüleik, iskoláik, tanáraik, hazájuk irányában. Nehéz, de édes teher, higgyék el – köszöntötte a doktorjelölteket a szombati ünnepségen Csernoch László tudományos rektorhelyettes az Aulában.

A 89 doktorjelölt közül 67-en summa cum laude, 19 cum laude minősítéssel tettek eleget a doktori (PhD) fokozat megszerzéséhez előírt követelményeknek.

Az 1912-ben létrehozott Debreceni Egyetemen először 1918. október 23-án Nagy Zoltán jogászt avatta királyi keggyel aranygyűrűs doktorrá IV. Károly, amikor Debrecenben járt az egyetem elsőként elkészült épületének avatásán. Az idei ünnepségen Sikolya Kinga, a Debreceni Egyetem Alkalmazott Matematika és Valószínűség-számítás Tanszékének tanársegédje, az Informatikai tudományok doktori iskola doktorjelöltje érdemelte ki a köztársasági elnök hozzájárulásával a kitüntetéses egyetemi doktori címet és a Magyarország címerével ékesített aranygyűrűt. A jelölt középiskolai, egyetemi és doktori tanulmányait is mindvégig kitűnő eredménnyel végezte, doktori szigorlatának és védésének minősítése summa cum laude.

A doktorjelöltek eskütételük után oklevelüket Szilássy Zoltántól, a Debreceni Egyetem rektorától vették át.Forrás: unideb.hu


– Doktori önérzetük szempontjából lényeges, hogy az 1918. október 23-i királylátogatáson épp a kitüntetéses királyi doktori oklevél volt az utolsó hivatalos dokumentum, amely az Osztrák-Magyar Monarchiában megszületett. Ez zárta le a 600 éves Habsburg uralkodást, tehát önök nagyon különleges helyzetben vannak, mindez ugyanis ennek az intézménynek a falai között történt – emelte ki a rektor.

A tudományterületek új doktorainak névsora ide kattintva elérhető.

A rendezvényen az egyetem 35 munkatársa kapott habilitációs címet. Az agrártudományok területén 5-en, a bölcsészettudományok területén 6-an, a műszaki tudományok területén 3-an, az orvos- és egészségtudományok területén 8-an, a társadalomtudományok területén 7-en, a természettudományok területén 6-an tettek eleget a habilitációs eljárás követelményeinek.

A habilitáltak névsora ide kattintva olvasható.

Az egyetemen hosszú időn át végzett magas színvonalú oktató tevékenysége és kiemelkedő tudományos teljesítménye elismeréseként Bácsó Sándort, az Informatikai Kar Komputergrafika és Képfeldolgozás Tanszék nyugalmazott egyetemi docensét egyetemi magántanári címmel tüntették ki.

A Debreceni Egyetem Szenátusa három professzor kimagasló munkáját ismerte el Professor Emeritus cím adományozásával, melyet Sárvári Mihály, az Agrártudományi Központ egyetemi tanára, Sailer Kornél, a Természettudományi és Technológiai kar korábbi dékánja és Tóth Imre, a Természettudományi és Technológia Kar Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék egyetemi tanára vehette át.

Az intézmény Szenátusa 2008-ban alapította a Debreceni Egyetem Publikációs Díja kitüntetést, amellyel évente azt az öt kutatót és oktatót díjazzák, akik az egyetemen folyó kutatómunkájuk eredményét rangos szakmai publikációban jelentették meg, illetve publikációjukat az egyetemi adatbázisban hozzáférhetővé tették.

A díjat idén a molekulatudomány területén Tircsó Gyula adjunktus és szerzőtársai, a fizika, számítás- és anyagtudomány területén Tóth László Zoltán doktorandusz és szerzőtársai, a molekuláris medicina területén Oláh Attila doktorjelölt és szerzőtársai, az egészség- és környezettudomány területén Kerekes György adjunktus és szerzőtársai, a nyelvtudomány, kultúratudomány és bioetika területén Fodor László egyetemi tanár kapta.

Kovács László akadémikus, az Általános Orvostudományi Kar emeritus professzorának munkásságát a Debreceni Egyetem Díszérme kitüntetéssel ismerte el az intézmény. A professzor tevékenységével nagymértékben hozzájárult a debreceni felsőoktatás, kutatás tartalmi színvonalának emeléséhez, jelentős mértékben elősegítette az egyetem tudományos és oktatási tevékenységének fejlesztését, szélesítését.

– unideb.hu –