Védelemből szúrt: nem bűnös

Miskolc, Debrecen – Törvényváltozás miatt jogerősen is felmentették a jogos védelemből szúró férfit.

Érdemi részét helyben hagyva lényegében helyben hagyta a Debreceni Ítélőtábla az elsőfokon eljáró B.-A.-Z. Megyei Bíróság dr. Czribrik Attila vezette bírói tanácsa által hozott határozatot, melyben felmentették azt a kesznyéteni férfit, aki a párjára támadó férfit (a nő bátyját) késsel megszúrta.

Az életveszély okozással vádolt férfiről a bíróásg megállapította, hogy jogos védelmi helyzetben szúrt. Túllépte ugyan a támadás elhárításához szükséges mértéket, de a tavaly ősszel hatályba lépett törvényváltzoás miatt nem büntethető. Korábban korlátlan enyhítést, de büntetés kiszabását tette lehetővé ilyen esetben a törvény. Mostmár azonban egyértelműen felmentést kellett hozni. A folyamatban lévő ügyben a vádlott számára a kedvezőbb, új szabályozást lehetett alkalmazni. Az ítélőtáblára került eset keddi határozathozatalakor a dr. Balla Lajos vezette büntetőtanács leszögezte: Kolovics János István vádlottat az ellene életveszélyt okozó testi sértés miatt emelt vád alól felmenti.

Késsel puszta kéz ellen

Koszta János, az ítélőtábla sajtótitkkára arról tájékoztatott, hogy az indoklás során egyebek mellett elhangzott, hogy 2007 november végén a vádlott élettársának a bátyja kérdőre vonta a húgát, hogy a hízót miért nem neki adták el, holott ebben már megállapodtak. A veszekedésük odáig fajult, hogy a férfi egy pofont is adott a húgának. Erre jött ki a vádlott a saját lakrészéből és dulakodni kezdett a sértettel. A jelenlévők szétválasztották őket. A sértettet kilökdösték a bejárati ajtó elé, aki azonban nem hagyott fel magatartásával. A felkapott moslékos vödörrel ütni-vágni kezdte, majd rugdosta az ajtót.

Erre a vádlott élettársa seprűt ragadott és belülről ő is az ajtó felé csapkodott, de az ajtó üvegezett részének több ablakszeme kitört és a szilánkok a nő kezén kisebb, vérző sérülést okoztak. Az eseményeket figyelemmel kísérő vádlott ekkorra annyira felindult állapotba került, hogy a szekrénysor tetejéről magához vett egy konyhakést és azzal sietett az élettársa segítségére. A támadó közben az ajtón belülre került és támadóan, ökölvívó állásba helyezkedve lépett fel a vádlottal szemben.

A sértett megpróbálta megütni a vádlottat, akinek sikerült elhajolnia és a késsel hason szúrta a másik férfit, aki kitántorgott a tornácra és összeesett. A családtagok mentőt hívtak hozzá. A kórházban életmentő műtétet kellett végrehajtani. Az ítéleti tényállás alapján a vádlott élettársát és őt magát a sértett részéről ért jogtalan támadás elhárításához szükséges mértéket menthető felindulásból lépte túl, amikor a pusztakezi támadással szemben késsel, szúrást leadva védekezett.

 A jogos védelem

29. § (1) Nem büntethető, akinek a cselekménye a saját, illetőleg a mások személye, javai vagy közérdek ellen intézett, illetőleg ezeket közvetlenül fenyegető jogtalan támadás elhárításához szükséges. (2) Nem büntethető az sem, aki az elhárítás szükséges mértékét ijedtségből vagy menthető felindulásból túllépi.

(3) A megtámadott nem köteles kitérni a jogtalan támadás elől.

A törvény a jogos védelem szabályainak módosítása körében abból az alapelvből indul ki, hogy a jogtalan támadás elhárításának kockázatát a jogtalan támadónak kell viselni, és a megtámadott elhárító cselekményét méltányosan kell megítélni. Ennek a kiindulópontnak megfelelően a törvény újraszabályozza az ijedtség vagy a menthető felindulás okozta túllépés eseteit. A hatályos Btk. szerint, aki az elhárítás szükséges mértékét azért lépi túl, mert azt ijedtségből vagy menthető felindulásból képtelen felismerni, nem büntethető. Ha azonban az ijedtség vagy a menthető felindulás az elkövetőt csupán korlátozza az elhárítás szükséges mértékének felismerésében, akkor büntethető, a büntetése azonban korlátlanul enyhíthető.