Vannak hiányosságok Álmosdon, ám azok pótolhatók

Akt.:
Álmosd – Az Állami Számvevőszék nyilvánosságra hozta álmosdi vizsgálatának eredményét.

2013-ban a személyi juttatások, dologi kiadások, felhalmozási kiadások, a működési és felhalmozási célú pénzeszközátadásokkal, ellátottak pénzbeli juttatásaival kapcsolatos kifizetések során a teljesítésigazolás és érvényesítés belső kontrollok működése nem volt megfelelő, mivel a teljesítésigazolást és az érvényesítést nem vagy nem szabályszerűen végezték, illetve kijelölés hiányában nem az arra jogosult személy végezte – állapította meg egyebek mellett az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a napokban befejeződött vizsgálata során, amelynek az álmosdi települési önkormányzat belső kontrollrendszerét ellenőrizte. Az ÁSZ a hiányosságok megszüntetésére intézkedéseket javasolt a polgármesternek és a jegyzőnek, akiknek a hibák kijavítására intézkedési tervet kell készíteniük. Az ÁSZ az intézkedési terv teljesülését utóellenőrzés keretében értékelheti.

HBN