Változások a helyi adóban Kazincbarcikán

Ismeretes, hogy az önkormányzat adómegállapítási joga arra terjed ki, hogy az  adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, a gazdálkodási követelményekhez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan – ez utóbbit a legnehezebb talán megbecsülni – egy „adómaximumra” figyelemmel megállapítsa.

Az önkormányzat előterjesztése szerint a helyi adókból származó bevétel növelése volt szükséges. Ez két módon valósítható meg: az adó mértékének emelésével és új adónem bevezetésével.

Maximum közelében 

Jelenleg a városban – a törvényi szabályozásnak megfelelően – négy adónem működik: az építmény–, a kommunális, az iparűzési és az idegenforgalmi adó.

Kazincbarcikán az adómértékek közelítik a legmagasabb értéket – az építményadót kivéve.

Az építményadót meg kell fizetni minden az illetékességi területen belül eső ingatlantulajdonosnak, ennek mértéke 2006-tól 900 forint négyzetméterenként.

Kivétel a lakáscélú ingatlan, melyet a magánszemélyek kommunális adója terhel, mértéke az idén 12 ezer forint. A vállalkozók kommunális adója 2200 forintra növekedett.

A helyi iparűzési adó várhatóan két év múlva megszűnik, ma még nem tudni milyen adónemmel pótolják a kieső – 2005-ben például 900 millió forint – bevételt. 

Elmaradt a tervtől 

A tavaly bevezetett idegenforgalmi adóbevételek lényegesen kisebbek lettek, mint a tervezett, az öt millióval szemben kevesebb mint 700 ezret realizált az önkormányzat. A mértéke 200 forint személyenként és vendégéjszakánként.

A luxusadó az idén lépett hatályba, a 100 millió forintot meghaladó ingatlanok után kell fizetni. Az adóbevallás alapján kiszámítják az ingatlan értékét és kivetik az adót, amely az értékhatár fölötti rész félszázaléka.

P.Gy.