Vállalták a bírságot, csak legyen több játszótér Miskolcon

Miskolc – Kétmillió forint bírság megfizetésére kötelezte a a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottsága a miskolci önkormányzatot 14 játszótérhez szükséges játszóeszközök beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárással összefüggésben.

Az egyik pályázó fordulta döntőbizottsághoz, ami azzal az indokkal rótta ki a birságot, hogy az eljárás során a miskolci önkormányzat megsértette – több ízben is – a közbeszerzési törvényt. A Miskolc Holding Zrt.-t (mint a közbeszerzési szakértői feladatok lebonyolítóját) kérdeztük, milyen hibákat követettek el, és ezek milyen következményekkel járnak.

Eredményes közbeszerzés

Korábban már beszámolt portálunk arról, hogy Miskolcon hamarosan 14 új játszótér épül pályázati források felhasználásából. Arról is írtunk, hogy két közbeszerzési eljárás is eredmény nélkül zárult az ügyben, már úgy tűnt, hogy mivel a pénz felhasználásának határideje a 2009-es év végével lejárt, elveszhet a játszóterekre nyert pénzösszeg. Végül sikerrel jártak, nyilatkozta nekünk január elején a városháza illetékes munkatársa, meg is kötötték a szerződéseket.
E korábbi hírhez kapcsolódik a 2 milliós bírság híre.
A Miskolc Holding Zrt.-től megtudtuk, a közbeszerzési eljárás – a bírság ellenére – eredményes volt, a nyertes pályázóval megtörtént a szerződésaláírás, tehát a pályázatot nem kell újra kiírni.

Éles jogviták voltak

„A közbeszerzési eljárás során a Miskolc Holding Zrt.kockázatot vállalva azt a célt tűzte ki, hogy a határidőket figyelembe véve a játszóeszközök beszerzésére vonatkozó teljes támogatási összeget ne veszítse el, és a 14 miskolci játszótér megépülhessen, ezért hajlandó volt vállalni esetleges bírság megfizetését is. Három közbeszerzési eljárást írt ki az önkormányzat és annak ellenére, hogy éles jogviták kísérték a közbeszerzést, az eredeti árnál közel 40 millió forinttal kedvezőbb árat sikerült elérni.” – írták kérésünkre magyarázatként.

Kérdeztük, van-e az ilyen bírságokra elkülönített összegük. A Miskolc Holding Zrt. közbeszerzési szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik, válaszoltak. És hangsúlyozták, ez idáig a közbeszerzési döntőbizottság közbeszerzési szakmai felelősséget még soha nem állapított meg a Miskolc Holding Zrt-vel szemben.

A múlt héten írtuk

Megjegyeztük, a közbeszerzédi döntőbizottság megsemmisítette a miskolci önkormányzat által kiírt beszállítói pályázat tejre és tejtermékekre vonatkozó döntését, és 900 ezer forint igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére kötelezték az ajánlatkérőt. (Erről lapunk a múlt héten be is számolt.)

A holding erre a felvetésünkre így reagált: a gyermekétkeztetési közbeszerzési eljárással kapcsolatban a közbeszerzési döntőbizottság nem rótt ki bírságot a Miskolc Holding Zrt-re.