Választási tudnivalók az ajánlószelvényekről

Akt.:
Választási tudnivalók az ajánlószelvényekről
Jelöltet ajánlani hivatalos kopogtatócédulán lehet. Jelöltet az a választópolgár ajánlhat, akinek a lakóhelye a választókerületben van.

Az értesítők és az ajánlószelvények választópolgárokhoz való eljuttatásáról a helyi választási iroda vezetője, azaz a település jegyzője gondoskodik úgy, hogy azok 2010. február 8. és 12. között megérkezzenek a választópolgárokhoz. Az értesítőket és az ajánlószelvényeket arra a lakcímre kézbesítik, amelyet a választópolgár a személyi adat- és lakcímnyilvántartásba lakcímként bejelentett.

Aki nem kapja meg az értesítőt és az ajánlószelvényt, az a helyi választási irodától igényelheti azokat. Debrecenben ezt a Polgármesteri Hivatal Okmányosztályán (Debrecen, Kálvin tér 11.) a földszinti ügyfélszolgálat 30. számú ablakánál ügyfélfogadási időben (hétfő 8-15, kedd 8-17, szerda 8-12, csütörtök 8-17, péntek 8-12 óra) teheti meg.

Jelöltet ajánlani csak hivatalos ajánlószelvényen lehet. Hivatalos ajánlószelvénynekcsak a helyi választási iroda által a törvényben szabályozott eljárási rendben biztosított ajánlószelvény minősül, azaz amelyet a helyi választási iroda küldött vagy adott a választópolgárnak.

Az ajánló választópolgár az ajánlószelvényen kitölticsaládi és utónevét, lakcímét, személyi azonosítóját, az ajánlott személy családi és utónevét, a jelölő szervezet nevét, illetőleg a független jelölés tényét, és az ajánlószelvényt saját kezűleg aláírja.

Ha a választópolgár közös jelöltet kíván ajánlani, akkor az adott közös jelöltet állító valamennyi jelölő szervezet nevét fel kell tüntetni az ajánlószelvényen.

Az ajánlás érvényességének és hitelességének elengedhetetlen feltétele a választópolgár sajátkezű aláírása. A nevének sajátkezű aláírására képtelen (például testi fogyatékos; vak, illetve gyengénlátó; írástudatlan) választópolgár az ajánlószelvényt a választási iroda vezetője, tagja, valamint bíróság, közjegyző előtt láthatja el kézjegyével. Az ajánlószelvényen feltüntetendő többi adat az ajánló választópolgár jelenlétében másképpen is rávezethető az ajánlószelvényre. Az ajánlási szabályok megsértését jelenti azonban, ha a választópolgár csak a személyes adatait és/vagy az aláírását tartalmazó ajánlószelvényt, vagy teljesen üres ajánlószelvényt ad át a jelöltnek vagy a jelölt, illetve a jelölő szervezet képviselőjének, és a hiányzó adatokat a választópolgár távollétében más tölti ki.

Jelöltet ajánlani 2010. március 19-én 16 óráig lehet. Az ajánlás nem vonható vissza.

Az ajánlószelvényen jelöltet ajánlani a kitöltött ajánlószelvénynek a jelölt, illetőleg a jelölő szervezet képviselője részére történő átadásával lehet. Az ajánlás nem vonható vissza, ezért ha a már nyilvántartásba vett jelölt később bármely okból kiesik, vagy a még nyilvántartásba nem vett jelölt az ajánlószelvényeket nem adja le, a választópolgár újabb érvényes ajánlást más jelölt részére már nem adhat. Az ajánlás folyamata az ajánló választópolgár részéről a kitöltött ajánlószelvénynek a jelölt, illetve a jelölő szervezet képviselőjének való átadásával lezárul. Az átadott ajánlószelvényeket más jelölt nevére utólag átírni nem lehet.

Az ajánlószelvényekről másolatot készíteni tilos (üres és kitöltött állapotában egyaránt). A másolt ajánlószelvényen szereplő ajánlás érvénytelen, függetlenül a másolás módjától.

Ajánlószelvényt az állampolgárok zaklatása nélkül – főszabály szerint – bárhol lehet gyűjteni. Nem gyűjthető azonban ajánlószelvény munkahelyen munkaidőben vagy munkaviszonyból, illetőleg munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettség teljesítése közben, a Magyar Honvédségnél és a rendvédelmi szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyen vagy szolgálati feladat teljesítése közben, tömegközlekedési eszközön, állami és helyi önkormányzati szervek hivatali helyiségében. Az ajánlásért az ajánlónak vagy rá tekintettel másnak előnyt adni vagy ígérni, valamint az ajánlásért előnyt kérni, illetőleg előnyt vagy annak ígéretét elfogadni tilos.

Érvénytelen az az ajánlás, amelyet nem a hivatalos ajánlószelvényen adtak le, nem a törvényben meghatározottak szerint kitöltött ajánlószelvényen adtak le, vagy az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek. Valamennyi ajánlása érvénytelen annak, aki ugyanazt a jelöltet többször ajánlotta, illetve aki több jelöltet is ajánlott.