Választás és társadalom – Könyvbemutató a DAB Székházban

Választás és társadalom
Választás és társadalom - © Fotó: Derencsényi István
Debrecen – Tankönyvként is használható, egy politológiai és egy szociológiai munkával jelentkeztek a Debreceni Egyetem oktatói 2015 tavaszán.

A Debreceni Egyetem Politikatudományi és Szociológiai Intézete, a Debreceni Egyetemi Kiadó és az Osiris Kiadó közösen rendezte meg május 14-én, csütörtökön a Választás és társadalom című könyvbemutatót, amelyen két új kötetet ismerhettek meg az érdeklődők: a Választás és arányosság című munkát Nagy Levente, a Politikatudományi és Szociológiai Intézet igazgatója, A jelenkori magyar társadalom című könyvet pedig Valuch Tibor, a Politikatudományi és Szociológiai Intézet professzora írta.

„A választás a modern demokráciák talán legelterjedtebb, egyetemes jellegű intézménye, mely elválaszthatatlan a demokratikus politikai rendszerektől” – ezzel a mondattal kezdődik Nagy Levente tankönyvként is funkcionáló, hiánypótló műve, a Választás és arányosság. Mi az arányosság? – teszi fel a kérdést Nagy Levente. „A választási rendszerek kapcsán az arányosság a pártokra leadott szavazatarány és a pártok által megszerzett mandátumarány közötti megfelelésként értelmezhető” – kezdi a választ a kötetben. Egy választási rendszer arányosságára többek között a pártrendszer szerkezete, a szavazás, a kerületek és a parlament nagysága, a támogatottság jellege hatnak.


Fotó: Derencsényi István Fotó: Derencsényi István ©

A kötetet bemutató Fábián György, a Szegedi Tudományegyetem oktatója kiemelte, a választási rendszer legneuralgikusabb kérdése az arányosság, Nagy Levente könyve hézagpótló választáspolitikai kézikönyv, amely foglalkozik az arányosság és az arányos választársi rendszer különbözőségeivel.

„A történész számára mindig különös kihívás, ha saját kora társadalmi viszonyainak elemzésére vállalkozik, hiszen maga is részese a kornak, amelynek társadalmi folyamatait értelmezi és elemezni próbálja” – erre tett mégis kísérletet Valuch Tibor, a Politikatudományi és Szociológiai Intézet egyetemi tanára A jelenkori magyar társadalom című könyvében.


Fotó: Derencsényi István Fotó: Derencsényi István ©

Valuch Tibor a rendszerváltás gazdasági és társadalmi következményeit és a társadalmi változások történetét a 80-as évektől napjainkig egyaránt vizsgálja. Reagál az aktuális, demográfiai és migrációs problémákra – népességfogyás, külföldi munkavállalás, elvándorlás – és a társadalmi csoportokat is elemzi. – A mai magyar társadalmi középnek sem szellemi, sem gazdasági autonómiája nincsen. A középosztály státuszát kiegészítő jövedelmekből próbálják meg az emberek elérni. Egy egyetemi tanársegéd például kevesebbet keres, mint egy kezdő gimnáziumi tanár. Úgy látom, hazánkban egy vágyott társadalmi középosztály van csupán – fogalmazott Valuch Tibor a könyvbemutatón, akinek könyvéből a hétköznapi élet és a fogyasztási szokások elemzésén át is képet kaphatunk a jelen magyar társadalmáról. – Fontossá vált a fogyasztás mint a társadalmi reprezentáció eszköze – hangsúlyozta a szerző.

– Debreceni Egyetem –
hirdetés