Vagyonmegóvási kötelezettséget szegett az E.On?

Az alábbi közleményt adtak ki az elmúlt napok eseményeivel kapcsolatban a Cívis Hotels Zrt. elnök-vezérigazgatója, Hupuczi László, melyben a múlt szerdai áramkikapcsolással kapcsolatban kifogásolhatónak tartja az E.On magatartását.

„Vagyonmegóvási kötelezttségét szegte meg, melyet a bíróság által kirendelet vagyonfelügyelő írásban kifogásolt is. Ezen vagyonmegóvási kötelezettség azért is jelentős mivel a vagyon veszélyeztetése nemcsak az adóst hozza lehetetlen helyzetbe, hanem más hitelezők igényeinek kielégítését is.” – írta közleményében. Az E.On egyelőre még nem reagált a közleménybe foglaltakra.

Sajtóközlemény

A Cívis Hotels Zrt. fennállásának legnehezebb szakaszába került a 2009. évi gazdálkodási évben. A társaság adósságállománya a vilálgméretű gazdasági válság és egyéb a cégen kívüli, sajnálatos összetett folyamatok eredményeképpen oly mértékben halmozódott fel, hogy az rövid távon kezelhetetlenné vált, és a társaság átmenetileg elveszítette fizetőképességét. Rendkívüli mértékben megnövekedett a felszámolási veszélyeztetettség, és a vállalkozás folytatásának, folytathatóságának lehetősége megkérdőjeleződött.

Érzékelve a felmerülő és idővel egyre súlyosbodó problémákat, a konkrét felszámolási veszélyeztetettséget, a társaság közgyűlése csődeljárás megindítása mellett döntött, azzal a céllal, hogy a Cívis Hotels Zrt. „cs.a.” a hitelezők által biztosított fizetési kedvezmények és haladék adta lehetőségek ideje alatt újragondolhatja és átszervezheti tevékenységét szervezetét, racionalizálhatja gazdálkodását, kihasználva mindazokat a potenciális erőforrásokat, melyekkel a társaság rendelkezik és mindazon kitörési pontokat, amelyek a tevékenység folytatásának alapkoncepcióját és lehetőségeit adják.

A Cívis Hotels Zrt. „cs.a.” és menedzsmentje el akarja kerülni, hogy a jelenlegi kríziskhelyzetéből felszámolásba kerüljön. Mindent megtesz annak érdekében, hogy bebizonyítsa partnereinek, hogy helye van a piacon, a társaság rendelekezik olyan reorganizációs potenciállal, amely képes átlendíteni jelenlegi szorult helyzetén.

A Cívis Hotels Zrt. közgyűlése látva a gazdálkodás problémáit, 2009. novemberében a jelentős külső fenyegetettség következtében, csődeljárás lefolytatása mellett döntöttek. A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, mint illetékes bíróság az 1.Cspk.09-09-000003/6. számú határozatával a fizetési haladékot megadta azzal, hogy a csődeljárás kezdő időpontja a végzés Cégközlönyben való közzétételének napja.

A közzététel időpontja: 2009. november 27. A Végzés értelmében a közzétételtől az adóst fizetési haladék illeti meg a vele szemben a fizetési haladék kezdő időpontját megelőzően, illetve azt követően esedékesé váló pénzkövetelések vonatkozásávan (kivéve a Cstv. 11.§ (1) bekezdésében felsorolt követeléseket).

A fizetési haladék e közzétételétől számított 90 nap elteltét követő első munkanapon 0 órakor jár le. A Bíróság vagyonfelügyelőnek a TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt-t jelölte ki, amely a jelölést elfogadta. Adós a törvényi kötelezettségnek megfelelően felhívta hitelezőit jelentsék be hitelezői igényeiket és az első egyezségi tárgyalásra meghívta őket.

A csődegyezségi tárgyalásra Adós ismert hitelezőit és a vagyonfelügyelőt írásban meghívta, illetve ismeretlen hitelezőit két országos napilapban (Népszabadság és Népszava) keresztül értesítette és megkezdte a csődtárgyalást. A csődeljárás alatt mind az adósnak, mind a hitelezőnek tartózkodniuk kell minden olyan magatartástól mellyel a hitelezői igények kielégítése veszélybe kerülhet.

Ezen magatartás két oldalú. Egyrészt kötelezettséget és jogot ró az adósra mellyel kötelezi a csődeljárás alatti vagyon megóvására, és ezen jogot és kötelezettséget hárít magukra a hitelezőkre is. Sajnos ezen vagyonmegóvási kötelezettséget maguk a hitelezők veszélyeztetik.

Az E-ON erősen kifogásolható magatartásával, ezen vagyonmegóvási kötelezttségét szegte meg, melyet a bíróság által kirendelet vagyonfelügyelő írásban kifogásolt is. Ezen vagyonmegóvási kötelezettség azért is jelentős mivel a vagyon veszélyeztetése nemcsak az adóst hozza lehetetlen helyzetbe, hanem más hitelezők igényeinek kielégítését is.

A szolgáltatók kikapcsolási joguk gyakrolásával nemcsak a Cívis Hotels Zrt. „cs.a.” vagyonát veszélyeztetik, hanem az ingatlanban társtulajdonosok, bérlők gazdasági tevékenységét is. A Cívis Hotels Zrt. „cs.a.” eltökélt szándéka hitelezőivel történő csődegyezség megkötése és a társaság reorganizálása, melyre lehetőséget ad a vagyonának részbeni értékesítése. Debrecen, 2010. január 29.   Hupuczi László elnök-vezérigazgató .