Uniós pénzek, civil szervezetek támogatására…

Uniós pénzek, civil szervezetek támogatására…

Újabb támogatói döntések
születtek az Észak-Alföldi Operatív
Programon belül. „A régiós civil
szervezetek infrastrukturális feltételeinek
fejlesztése” című
pályázati kiírásban 20 db
pályázatot részesítettek
támogatásban, közel 880 millió
forint értékben.


A pályázati kiírás
alapvető célja a régió
hátrányos helyzetű (pl.
romák, fogyatékossággal
élők, megváltozott
munkaképességűek, GYED-ről,
GYES-ről visszatérők, 40 év
feletti álláskeresők,
iskolarendszerű oktatásból
lemorzsolódott 26 év feletti
fiatalok, tartósan munka nélkül
lévők, gyermekvédelmi
intézményekben felnőtt fiatalok,
börtönből szabadulók stb.)
lakosai számára
alapszabályuk szerint
szolgáltatást nyújtó civil
szervezetek infrastrukturális
hátterének fejlesztése.


Alapvető cél tehát a civil
szervezetek működését,
tevékenységét segítő
infrastruktúra fejlesztése,
kiegészítő elemként azonban a
pályázati kiírás
lehetőséget nyújtott a civil
szervezetek által
megvalósítandó programok,
szolgáltatások
finanszírozására is.

Mire lehet igényelni?


Forrást igényelni lehetett
ingatlanvásárlásra (az
elszámolható költségek max.
10%-a), a civil szervezetek
működésének
helyszínéül szolgáló
épület
építésére,
felújítására,
bővítésére, az
alapműködéshez indokoltan
szükséges eszközbeszerzésekre.


A projekt keretében támogatást
lehetett igényelni ún. ESZA
típusú tevékenységek
megvalósításához,
például támogató
tevékenységekhez, a szervezet
célcsoportja
mentorálásának
költségeihez, képzési
költségekhez. Fentieken túl
lehetőség volt az
előkészítési,
projektmenedzsment, stb. költségek
elszámolására is. A
kiírásra összesen 61 db
pályázat érkezett be több
mint 2,5 milliárd forint
támogatási igénnyel, mely
több mint 200%-os
túlpályázást jelent. Az
Irányító
Hatóság által
jóváhagyott döntési
adatlapot az Észak-Alföldi
Regionális Fejlesztési
Ügynökség
Közreműködő Szervezete
január 23-án kapta meg, ezt
követően azonnal
megtörtént mind a nyertes, mind az
elutasított pályázók
kiértesítése.

Megvalósítható
tevékenységek


A támogatásból
megvalósítandó
tevékenységek elég
széles skálán mozognak, de a
legáltalánosabbak a következők:
épületek átalakítása,
teljes felújítása,
akadálymentesítése a projekt
céljainak megfelelően (fel- és
alépítmények kivitelezése),
programjaikhoz kapcsolódó
eszközök beszerzése
(számítógép, flipchart
tábla, digitális
fényképezőgép, stb.) Emellett
a tevékenységek között szerepel
még informatikai tanfolyam szervezése,
inaktív személyek számára
szervezett tanfolyam lebonyolítása,
“vállalkozási ismeretek” oktatása,
szakképzetlen, vagy elavult szakmákkal
rendelkező hátrányos helyzetű
inaktív emberek átképzése
az élelmiszerfeldolgozó iparban
szakmunkásként való
elhelyezkedésre. A nyertesek
részére a támogató levelek
megküldésre kerültek, jelenleg a
támogatási szerződések
megkötésének
előkészítése zajlik, melyekre
optimális esetben – amennyiben a
szerződéskötési folyamat
során nem lesz szükség
hiánypótlásra, illetve a
határidők
meghosszabbítására
–március végéig sor
kerülhet.