Ultimátumot adott a műgyűjtő

Antal Péter
Antal Péter - © Fotó: HBN archív
Debrecen – Antal Péter úgy fogalmazott, a 16. napon felmondja a szerződést a várossal.

Miután „bűncselekmény hiányában” a rendőrség a napokban lezárta a Modemből tavaly ellopott képek miatti nyomozást, dr. Antal Péter bejelentette, az önkormányzatnak 15 napot ad arra, hogy kifizesse a Csontváry Kosztka Tivadar- és a Nemes Lampérth József-alkotások értékét, ami a tulajdonos-műgyűjtő szerint 116 millió forint. A Népszavában megjelenteket lapunknak is megerősítette, mondván, most már nem vár tovább, a 16. napon szerződést bont és valamennyi műalkotását elszállíttatja. – Elfogyott a türelmem, úgy gondolom, hogy nem kell nekem a várost hitelezni – jegyzete meg.

Saját értékbecslőt fogadtak

Az üggyel kapcsolatban dr. Papp László polgármester kedden emlékeztetett arra, amit korábban már megírtunk, március elején, szóban megegyeztek a kártalanítás menetéről, s arról, hogy „az önkormányzat mindenképp vállalja a szerződéses kötelezettségek szerinti felelősséget”, ám ennél többet nem kívánt mondani.

Információink szerint az önkormányzat értékbecslőt fogadott az ellopott műalkotások értékének megállapítására, ám az eredmény az „antali” ultimátumban adott 15 napon belül várhatóan nem készül el. Lapunk úgy értesült, a városvezető és a műgyűjtő még ma találkozik, erre lehet következtetni abból is, hogy Papp László a Antal Péter kijelentéseire és a Jobbik délelőtti sajtóközleményére vonatkozóan is későbbre ígért tájékoztatást lapunknak.

A felelősséget firtatják

Az ellenzéki párt két politikusa, Kulcsár Gergely és Kőszeghy Csanád közleményében azt írta, „a biztosító nem fizet, mivel nem találták megfelelőnek a képek őrzését, így a városnak kellene kifizetni a tulajdonos kárát, ami 116 millió forintra plusz a kamatokra rúg”. Felvetették a múzeumi őrző-védő cég felelősségét is. „…véleményünk szerint egyértelmű, hogy a képek eltűnéséért is ennek a vállalkozásnak kell anyagi felelősséget vállalnia” – írták.

A rendőrség az ügyben későbbre ígért tájékoztatást, mivel még nem emelkedett jogerőre a nyomozati határozat.

A jog szerint

Antal Péter ugyan „bűncselekmény hiányában” lezárt nyomozásról beszélt. A jog szerint azonban, ez pontosan így szól: „a nyomozást azért szüntették meg, mert a nyomozás adatai alapján nem állapítható meg a bűncselekmény elkövetése”.

Azaz nem a bűncselekmény, hanem annak megállapíthatósága hiányzik, ennek egyik oka lehet például az is, hogy túl nagy az időintervallum, amikor a képlopás történhetett. Antal Péter az egyik országos napilapot erről úgy tájékoztatta, „2013 nyara-ősze, és 2014 áprilisa között lophatták ki az épületből” az alkotásokat.

HBN-SZFÁ


A jogaszabály pontos szövege

„1.3. A pótmagánvád az ügyészi vádmonopólium alóli kivételt jelent, a bűnüldözői (ügyészi) értékeléssel szemben ad korrekciós lehetőséget a sértettnek a bíróság előtti jogérvényesítésre. A Be. 53. §-ának (1) bekezdése szerint a sértett a törvényben meghatározott esetekben pótmagánvádlóként léphet fel, ha az ügyész vagy a nyomozó hatóság a feljelentést elutasította, vagy a nyomozást megszüntette, továbbá, ha az ügyész a vádemelést részben mellőzte, vagy a vádat elejtette. A sértett pótmagánvádlóként léphet fel akkor is, ha az ügyész a nyomozás eredményeként közvádra üldözendő bűncselekményt nem állapított meg, ezért nem emelt vádat, illetőleg a vád képviseletét – magánvádas eljárásban elrendelt nyomozás eredményeként – nem vette át.
A pótmagánvádlókénti fellépés feltételeit a törvény a következők szerint határozza meg:
Ha a feljelentést a sértett tette [Be. 198. § (1) bekezdés], a feljelentést elutasító, vagy a nyomozást megszüntető határozat ellen a kézhezvételtől számított 8 napon belül panasszal élt [Be. 198. § (1)-(2) bekezdés], és a panaszát az ügyész vagy a felettes ügyész elutasította [Be. 199. § (1) bekezdés b) pont].
A pótmagánvádlókénti fellépésre ezen túl is csak akkor kerülhet sor, ha:
a) a feljelentést azért utasították el,
aa) mert a cselekmény nem bűncselekmény, vagy
ab) a Büntető Törvénykönyv (Btk.) 22. §-a büntethetőséget kizáró ok állapítható meg;
b) a nyomozást azért szüntették meg, mert
ba) a cselekmény nem bűncselekmény,
bb) a nyomozás adatai alapján nem állapítható meg a bűncselekmény elkövetése,
bc) a cselekményt nem a gyanúsított követte el,
bd) nem állapítható meg, hogy a cselekményt a gyanúsított követte el,
be) büntethetőséget kizáró ok állapítható meg, vagy
bf) a törvényben meghatározott egyéb büntethetőséget megszüntető ok állapítható meg.
Ezekben az esetekben a sértett az ügy iratait az eljárást folytató nyomozó hatóságnál vagy ügyészségnél megtekintheti, s amennyiben pótmagánvádlóként kíván fellépni, az ügyész vagy a felettes ügyész panaszt elutasító határozatának kézhezvételét követő 60 napon belül ügyvédje útján – mivel a Be. 56. §-ának (4) bekezdése szerint a pótmagánvádló ügyvédi képviselete kötelező – az ügyben az első fokon eljárt hatóságnál vádindítványt nyújthat be, melyet az továbbít a bírósághoz [Be. 229-230. §].”

Jobbik: ki a felelős a képlopásért?
A Jobbik szeretné tudni, hogy ki terhel a felelősség a Modem raktárából 2013 ősze és 2014 tavasza között ellopott két festmény miatt – áll a párt keddi sajtóközleményében.


Vezető nélkül is újra kinyitják!
Úgy tűnik, az utolsó pillanatban sikerült rendezni az Antal Péter és az önkormányzat között elmérgesedő viszonyt.