Új elnöke van a Hallgatói Önkormányzatnak

Bognár István Ádám
Bognár István Ádám - © Fotó: unideb.hu
Debrecen – Bognár István Ádám jelenlegi elnökhelyettest választotta meg az egyetemi Hallgatói Önkormányzat küldöttgyűlése a szervezet új elnökévé.

Április 27-én tartotta elnökválasztó küldöttgyűlését a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata. A küldöttek Bognár István Ádám jelenlegi elnökhelyettest, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnökségi tagját, a TTK hallgatóját választották meg a szervezet elnökévé. Az új elnök megbízatása 2016. július 1-től két évre szól.

A DEHÖK legfelső döntéshozó testülete, a karok hallgatói létszámának arányában delegált képviselőkből álló, 74 tagú küldöttgyűlés egyetemi hallgatói önkormányzati tisztújítást tartott április 27-én a Debreceni Egyetem Aulájában. A jelenlegi elnök, Körösparti Péter mandátuma 2016. június 30-án lejár, és már korábban bejelentette, hogy nem kíván újra pályázni a tisztségre. A DEHÖK Elnöksége a DE Hallgatói és Doktorandusz Képviselet Alapszabálya értelmében március 31-én írta ki a pályázatot az elnöki tisztségre, amelyre az április 15-i határidőig egy pályázat érkezett, a jelenlegi elnökhelyettestől.

A küldöttgyűlésen jelen volt az egyetemi és kari vezetések részéről Szilvássy Zoltán rektor, Bács Zoltán kancellár, Jávor András általános rektorhelyettes, Bartha Elek oktatási rektorhelyettes, Pintér Ákos TTK-dékán, Pilishegyi Péter, a Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központjának igazgatója, Csiszár Imre DEHDK-elnökhelyettes, és Kőmíves Péter Miklós egyetemi doktorandusz önkormányzati elnök, a Doktoranduszok Országos Szövetségének elnökhelyettese. Az országos hallgatói képviselet részéről Gulyás Tibor, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnöke és Kiss Dávid, a HÖOK korábbi elnökhelyettese, jelenleg külügyekért felelős megbízottja vett részt az ülésen.

A küldöttgyűlésen Bognár István Ádám húszperces előadás keretében ismertette programját. Hangsúlyozta, hogy a Debreceni Egyetem sokszínű hallgatói közösségét a HÖK-nek úgy kell megszerveznie a kulturális programok és az érdekképviselet tekintetében, hogy tovább erősödjön az elmúlt években már látványos módon megnyilvánuló együttműködés, a 14 kar és az egyetemi HÖK közötti csapatmunka, amely még mélyebben kihasználja a karok szerteágazó hagyományaiból eredő lehetőségeket. A DEHÖK legfontosabb feladatának az érdekképviseleti tevékenységet tartja, a hallgatók problémáinak, tanulmányi gondjainak megoldását, ezen túl van szükség a színvonalas kulturális rendezvénykínálat biztosítására. Kiemelte, hogy a hallgatói képviselőknek is a saját tanulmányi munkájuk kell, hogy az elsődleges legyen, és emellett többletfeladatként vállalhatják a hallgatótársaik támogatását. A megválasztott elnök a jövőben még nagyobb hangsúlyt fektetne a DEHÖK munkájának széleskörű megismertetésére, a külső érintettek, ezen belül különösen a szülők felé történő hatékonyabb megjelenésre, a kommunikációra, a PR-tevékenységre. Ennek keretében egyfajta egyetemi „brand” építését tartja kiemelt feladatának, hogy a hallgatók egységes egyetemi identitástudattal rendelkezzenek, legyen számukra életérzés, hogy milyen debreceni egyetemistának lenni, akár magyar, akár külföldi hallgatókról legyen szó. Bognár István Ádám célja, hogy a programkínálat terén nyisson a szervezet a nem orvosi képzésben részt vevő külföldi hallgatók irányába, és minden külföldi hallgatót hatékonyabban vonjanak be a hagyományos rendezvényekbe, illetve elérni, hogy az egyetemisták ne csak a saját karuk, hanem más karok programjait is látogassák. Az elnöki program kiemelt eleme a DEHÖK regionális, határokon átnyúló szerepvállalásának erősítése. Eszerint hallgatói szinten még inkább részt kell vállalni a beiskolázási tevékenységben, kapcsolatot kell kiépíteni a Debrecen városban már meglévő minta alapján az egyetem beiskolázási körzetének távolabbi középiskoláival, azok diákönkormányzataival, ide értve a határon túli magyar, felvidéki, kárpátaljai, erdélyi középiskolákat is.


d44

Fotó: unideb.hu


A küldöttek a kérdéseket követően papír alapon, titkos szavazással, 69 igen és 1 nem szavazattal választották meg Bognár István Ádámot a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatának elnökévé a 2016. július 1. és 2018. június 30. közötti két éves időtartamra.

A DEHDK Alapszabálya értelmében az elnök egy elnökhelyettest, a négy campusról egy-egy alelnököt, valamint egy oktatási és tanulmányi ügyekért felelős alelnököt nevez ki a küldöttgyűlés véleményének meghallgatásával. Az elnökjelölt bemutatkozásakor megnevezte elnökhelyettes-jelöltjét és alelnök-jelöltjeit, a véleménynyilvánító szavazás során mindegyiküknek nagy többséggel bizalmat szavazott a küldöttgyűlés.

A DEHÖK elnökhelyettese július 1-től Csont István (IK) eddigi Kassai úti campusról választott alelnök. Az öt megválasztott alelnök közül hárman jelenleg is betöltik tisztségüket: a Böszörményi úti campusról Vincze Éva (MÉK), a Nagyerdei körúti campusról Hamar Attila (ÁOK), az Egyetem téri campusról Szikszai Tamás Géza (BTK). A Kassai úti campusról választott alelnökké Arnóczki Tamás eddigi IK HÖK elnök, az oktatási és tanulmányi ügyek alelnökévé Csillik Balázs István (IK) kinevezését támogatta a küldöttgyűlés.

A választást követően Körösparti Péter, Jávor András, Bács Zoltán, Csiszár Imre, Gulyás Tibor és Kiss Dávid rövid beszédben gratulált a megválasztott új elnöknek. A felszólaló egyetemi és országos hallgatói vezetők egyben méltatták és megköszönték a június végén leköszönő elnök és csapatának munkáját. Kiemelték, hogy a hallgatóság és az egyetemi vezetés közötti együttműködés országos szinten is példaértékű, amely az elmúlt több mint egy évtizedes időszakban az egyetemi vezetésben bekövetkezett személyi változások mellett is fennmaradt, a közös cél, a hallgatói életminőség és szolgáltatások, a sport, a kultúra fejlesztése érdekében. Reményüket fejezték ki, hogy az új hallgatói vezetés tovább építkezik az elődök által lerakott szilárd alapokon.

– Debreceni Egyetem –


Névjegy: Bognár István Ádám (Szolnok, 1987.04.11.)

Középiskolai tanulmányait a szolnoki Verseghy Ferenc Gimnáziumban végezte. Később a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karán szerzett diplomát biológia szakon. Jelenleg környezettudomány mester- és jogász szakon folytatja tanulmányait. A hallgatói érdekképviseletnek több éve aktív résztvevője. 2010 őszétől a TTK HÖK általános alelnöke, majd 2011 februárjától elnöke lett. 2012 júliusában választották meg a DEHÖK Egyetem téri Campus alelnökévé. Ezt követően 2014 júliusától a DEHÖK elnökhelyettesi tisztségére kapott bizalmat. A Hallgatói önkormányzatok Országos Konferenciájában 2012 januárjától látta el a régióelnöki tisztséget a debreceni régió vonatkozásában, 2015 januárjától pedig a kommunikációért és társadalmi kapcsolatokért felelős elnökségi tagságot tölti be. Szenvedélyes vadász és koronglövő. Szereti a természetet.