Ugrik a meló, ha „büdös” az iskola!

Akt.:
Andó Károly, az Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola és AMI igazgatója
Andó Károly, az Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola és AMI igazgatója
Nyíregyháza – Hónapokra búcsút inthet a közmunkának, így fizetésének is az a szülő, akinek gyermeke notórius iskolakerülő.

Tovább szigorították az igazolatlan hiányzások utáni szankciókat: tavaly szeptember 1-jétől az 50 óránál többet hiányzó gyermek családjától megvonhatják (ezt megelőzően csak felfüggeszthették és külön gyűjtőszámlára utalták) az iskoláztatási támogatást, korábbi, ismertebb nevén a családi pótlékot.

A hétfői parlamenti döntés értelmében, 3 hónapra kizárják a közfoglalkoztatásból azokat, akiknek a gyermeke nem tesz eleget a tankötelezettségének, illetve azokat, akik nem tartják rendben a lakókörnyezetüket. A közmunkából kizárásról a munkaügyi kirendeltség dönt, ha a gyermek hiányzása meghaladta a 30 órát.

– A célokkal egyetértek, a szankcióval viszont nem! – kommentálta a döntést Gadnai Gáborné. A sokat tapasztalt tiszadobi pedagógus szerint az iskolakerülés visszaszorítása és a porták rendben tartása fontos és üdvözlendő elvárás, ám ezekhez a célokhoz aligha visz közelebb az, ha a munka világába nagy nehezen visszaterelt embereket megfosztják a munkalehetőségtől, s ezzel együtt a szerény, de becsületesen megkeresett jövedelemtől is.

– Valljuk be őszintén, a lakókörnyezet tisztán tartása csak az ott élők akaratán múlik. Aki ezt lusta megtenni, azzal büntetjük, hogy nem engedjük dolgozni? Kapjon inkább pénzbírságot, ha már mindenképpen szankcionálni akarják a mulasztást, ne a lapátot, seprűt vegyék ki a kezéből!

A legjobb az lenne, ha úgy az iskolába járás, mint a szép otthon megteremtése, belső igényből fakadna, nem pedig a büntetéstől való félelemből. A szülő felelőssége, hogy tanköteles korú gyermeke reggelente (időben) eljusson az iskolába, az oktatási-nevelési intézménynek pedig arról kell gondoskodnia (például portaszolgálat, térfigyelő kamerák, osztályfőnökök segítségével), hogy a diák valamennyi órán (aktívan) részt vegyen – mondta Gadnai Gáborné.

A nyíregyházi Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola és AMI igazgatója, Andó Károly elmondta: az iskola diáksága körében ritkán fordul elő igazolatlan hiányzás, ettől függetlenül kiválóan működik a belső jelzőrendszer:

– Minden hiányzás bekerül az osztálynaplóba. Igazolatlan mulasztás esetén az osztályfőnök jelzi a problémát a szülőnek. 15 tanítási óra után jön a figyelmeztetés, az iskola ifjúságvédelmi felelőse a jegyzőnek is jelzést küld a történtekről.

– A szülő tehát minden esetben időben értesül gyermeke „lógásáról” az osztályfőnök megkeresése, postai értesítés útján vagy az e-naplón keresztül, ami évek óta működik nálunk, kísérleti jelleggel – tette hozzá az iskolaigazgató.

KM-PI