„Tudták, mi vár rájuk, de teljesítették kötelességüket”

Akt.:
Megemlékeztek a doni áttörés áldozatairól
Megemlékeztek a doni áttörés áldozatairól - © Fotó: Derencsényi István
Debrecen – Rengetegen gyűltek össze a debreceni Honvédtemetőben január 10-én délelőtt, hogy megemlékezzenek a doni áttörés áldozatairól.

A Don-kanyarnál történt tragikus események 71. évfordulóján koszorúzási ünnepséget rendezett az MH 5. Bocskai István Lövészdandár és a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Debreceni Szervezete.

A megemlékezésen a honvédség és a rendvédelmi szervezetek, az önkormányzati szervek, egyesületek képviselői, a Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium katonanövendékei mellett részt vettek azon iskolák vezetői is, ahol honvédelmi nevelésben részesülnek a diákok.

1943. január 12-én a szovjetek nagy helyi erőfölényt kialakítva elsöprő erejű ellentámadást indítottak a véres nyári hídfőcsatákban általuk megtartott két hídfőből: előbb Uriv térségében, majd nem egészen két nappal később a scsucsjei hídfőből. A 2. magyar hadsereg védelmének nem volt hadműveleti mélysége, mozgékony tartalékai elégtelenek voltak. A visszavonulást megtiltották. Sok esetben kézi fegyverekkel szálltak szembe a páncélosokkal. (…) Az egyenlőtlen, kétségbeesett küzdelem kimenetele egy pillanatig sem volt kétséges. A veszteség tragikus volt. (…) Közel százhúszezer magyar katona hallhatott meg a támadások során, legalább 30 000 ember került szovjet hadifogságba” – mondta beszédében Lippai Péter ezredes, a Bocskai-dandár parancsnok-helyettese. Hozzátette: „Nekünk, katonáknak kötelességünk emlékezni, tisztelegni az egykori bajtársak emléke előtt, akik messze az anyaországtól kerültek kilátástalan helyzetbe, s bár tudták, mi vár rájuk, teljesítették esküben fogadott kötelességüket, hősiesen helytálltak.

Az ünnepségen koszorút helyezett el Kocsis Róbert, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés alelnöke, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának nevében Dr. Bene Edit humán főosztályvezető, Dr. Lippai Péter ezredes, az MH 5. Bocskai István Lövészdandár parancsnok-helyettese és Rácz Károly őrnagy, a Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 2. Katonai Igazgatási Központ parancsnok-helyettese, a Hajdú-Bihar megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség nevében Márta Dániel főhadnagy, Horovitz Tamás a Debreceni Zsidó Hitközség elnöke és Heller Zsolt, a Debreceni Zsidó Templomért és Temetőért Alapítvány elnöke, Győri József, a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának igazgatója és Nagy Imre internátusvezető, Rácz Mihály nyugállományú ezredes, a Bocskai István Bajtársi Egyesület alelnöke és Kiss Csaba nyugállományú százados, a Bocskai István Bajtársi Egyesület titkára.

– Markovics Zita hadnagy –