Továbbra is fogy a lakosság

Továbbra is fogy a lakosság
Debrecen – Az ÁNTSZ szerint javultak a korai csecsemőhalálozás mutatói Hajdú-Biharban.

A megyében ugyan magasabb az élveszületés és alacsonyabb a halálozás, mint Magyarországon, ennek ellenére a természetes fogyás Hajdú-Bihar megyére is jellemző.

A csecsemőhalálozás aránya a megyében kedvezőbb, mint a régióban. Az ezer élveszületésre számított csecsemőhalálozás 2008-ban 3,6 ezrelék volt, mely a régiós értékhez viszonyítva (4,6 ezrelék) igen kedvező. A terhesség-megszakítások száma évről-évre folyamatosan csökken – minderről dr. Pásti Gabriella beszélt a megye lakosságának egészségi állapotáról szóló tájékoztatójában pénteken a Megyeházán.

Az ÁNTSZ szakembere elmondta, ugyan 2009-es KSH adatok nem állnak még rendelkezésükre, hivatalos védőnői adataikat – melyek egyrészt frissebbek a KSH adatoknál, másrészt a gondozottak tényleges tartózkodási (gondozási) helyét veszik alapul – figyelembe véve Hajdú-Bihar megyében 5 207 gyermek született, ez 294-gyel kevesebb az előző évhez viszonyítva.

Jobb, mint az EU-ban

– A csecsemőhalálozás az előző évihez képest romlott, 4,6 ezrelék míg a régiós érték 5,37 ezrelék lett. A csecsemőhalálozás okaként zömmel az extrém kis súlyú születés és a fejlődési rendellenesség szerepel – olvasható a regionális tisztifőorvos beszámolójának interneten is letölthető változatában. „2006-ban a Hajdú-Bihar megyei csecsemőhalálozás megfelelt az EU (15) országaiban mért értéknek, 2007-ben pedig kedvezőbb is volt a mutató” – írja Pásti Gabirella, kiemelve: megyénk egészségügyi hatósága rendkívül sokat tesz a halandóság csökkentéséért, a halálokokat rendszeresen monitorozza, a szükséges lépéseket megteszi (pl. ellátásszervezés).

– Meggyőződésünk, hogy a csecsemőhalandóság csökkentésében óriási szerepe van a Debrecenben működő Neonatális és Perinatális Intenzív Centrumoknak, melyek a koraszülöttek kezelését végzik, valamint a korszerű terhesgondozásnak és szülésvezetésnek – hangsúlyozta, hozzátéve: a korai halálozás csökkenése okozza leginkább a csecsemőhalálozás nagymértékű csökkenését.

A késői csecsemőhalálozásban jelennek meg azok a klasszikus előidéző tényezők, melyek előrevetíthetik egy csecsemő veszélyeztetettségét. Ezek: alacsony iskolai végzettség, kiszorulás a munkaerőpiacról, rossz lakásviszonyok, sok gyermek, káros szenvedélyek, rendezetlen családi viszonyok, az egészségügyi ellátás negálása.

Míg a korai halálozás csökkentésében elsősorban a magasan képzett szakembereknek és a korszerő diagnosztikának, terápiának van szerepe, addig a késői halálozásban inkább a területi munkát végző szakembereknek (védőnő, háziorvos) és a szociális segítségnyújtásnak (önkormányzatok, családsegítők, gyermekjólétiek) jut a főszerep, kiegészítve az oktatással.

A fekvőbeteg intézmények és a területi ellátást végzők (kórházak, klinika, háziorvosok, védőnők) szoros együttmőködésének köszönhető, hogy Hajdú-Bihar e téren szép eredményeket tud felmutatni.

HBN