Törlik a cégjegyzékből

Debrecen – Mire számíthat az a cégtulajdonos, aki határidőre elmulasztja a törzstőke emelését?


A Polgári Törvénykönyv kötelezővé tette a törzstőke felemelését legalább 3 millió forintra azon korlátolt felelősségű társaságok (kft.) számára, amelyek törzstőkéje nem érte el ezt az értéket. A taggyűlés a törzstőke felemelése helyett dönthetett a társaság átalakulásáról, vagy megszüntetéséről is.

Lejárt a határidő

A döntést (taggyűlési határozatot) március 15-ig kellett meghozni, a változás-bejegyzési kérelmeket pedig április 14-ig, átalakulás esetén a második közzétételt követő 30 nap eltelte után – kellett a cégbíróságra benyújtani. Mi történik azzal a korlátolt felelősségű társasággal, amelynek törzstőkéje (jegyzett tőkéje) nem éri el a minimális 3 millió forintot? A cégbíróság ezeket a társaságokat törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatása után megszűntnek nyilvánítja és elrendeli a kényszertörlési eljárás megindítását. Hogyan kerülhető el a megszűntnek nyilvánítás és a kényszertörlés? Ha az érintett kft.-k a törvényességi felügyeleti eljárás megindulása előtt, vagy az eljárás alatt meghozzák a szükséges döntéseket (törzstőke emeléséről, megszűnésről vagy az átalakulásról) és benyújtják a változás bejegyzési kérelmet, a bíróság nem indít törvényességi felügyeleti eljárást, vagy a megindított eljárást megszünteti.

Következménye lesz

Mi a következménye a társaság jogerős megszüntetésének és a kényszertörlési eljárás
megindítása elrendelésének? A társaság a kényszertörlés közzététele után nem folytathat gazdasági tevékenységet, a cég neve kiegészül a „kényszertörlés alatt” toldattal, a társaság esetleges hitelezői bejelenthetik követeléseiket, ha a cég nem fizeti ki valamennyi hitelezőjét a kényszertörlési eljárás alatt, a bíróság eltiltja a többségi befolyással és korlátlan felelősséggel rendelkező tagokat és a vezető tisztségviselőket, a céget a cégbíróság hivatalból törli a cégjegyzékből. Milyen költségekkel jár az, ha a korlátolt felelősségű társaságot megszűntnek nyilvánítják? A felügyeleti illeték összege 100 ezer forint.

HBN