„Törékeny a béke a Balkánon”

A Balkánra készülő békefenntartók az utcai demonstrációra reagálást is gyakorolják
A Balkánra készülő békefenntartók az utcai demonstrációra reagálást is gyakorolják - © Fotó: Bocskai-dandár
Debrecen – Bosznia-Hercegovinában és Koszovóban a szociális feszültségek bármikor átcsaphatnak etnikaiba.

A Magyar Honvédség a balkáni szerepvállalását kiemelt stratégiai célként kezeli – kezdte beszélgetésünket dr. Böröndi Gábor dandártábornok a Magyar Honvédség összhaderőnemi parancsnokság szárazföldi haderőnem főnöke, mikor legutóbb „itthon” járt. Nyugodtan használhatjuk így a kifejezést, hiszen éveken át volt az 5. Bocskai István Lövészdandár parancsnoka, előtte pedig több békefenntartó misszióban vett részt. Így természetes, hogy a szarajevói Butmír táborban egy 170 tagú kontingens nyári fogadását előkészítő csapat debreceni visszafogadó ünnepsége után vele találkoztunk.

Lefagyasztott konfliktus

Jóllehet földrajzi értelemben nincsenek túl messze azok a helyek, ahol a magyar katonák békefenntartói feladatokat látnak el a Balkánon, mi itt mégsem sokat érzékelünk az ottani feszültségből, ezért értek meglepetésszerűen a dandártábornok szavai: sem a koszovói, sem szarajevói konfliktus nem fejeződött még be. Emiatt a Magyar Honvédség is három zászlóaljat állomásoztat a térségben, ami az összes magyar missziós erők hatvan százaléka. Magyarázatként annyit, Szarajevóban például a három nemzetiség, a bosnyákok, horvátok és szerbek megállapodtak egy ideiglenes fegyverszünetben, ami ugyan azóta is fennáll, de csak lefagyasztotta az ottani konfliktust. Böröndi Gábor szerint ez a három entitás nem bízik egymásban, ezért például a katonaságnál is rotációban történik a parancsnoki kar felállítása, amely három különböző hadsereget irányít, de persze látszatra egységeset. Ugyanilyen etnikai alapon történik az állami és közigazgatási funkciók ellátása is. Az életszínvonal folyamatosan csökken az országban, tavaly éhséglázadások is kitörtek, mert több ipari üzemet is bezárt a kormány.

Térnyerésre várnak

A fizetések elmaradása, a tömeges munkanélküliség, a gyárbezárások, a munkahelyek megszűnése könnyen átcsaphat etnikai feszültségbe.

Az EUFOR, azaz a békefenntartó misszió éppen amiatt állomásozik Bosznia-Hercegovinában, mert a fegyverszünet ellenére mindhárom fél arra vár, hogy valami miatt eltolódjon ez a kényes egyensúly, ami után egymás rovására újabb teret lehet nyerni. Ennek megakadályozása az Unió missziós erőinek a feladata, mert egyszerűbb így ellenőrzés alatt tartani az eseményeket, mint egy etnikai konfliktus esetén újra bevonulni nagyobb erőkkel, mint Irak esetében. A helyzet rosszabbra fordulását előidéző további életszínvonal-romlást azonban katonai eszközökkel nem lehet megállítani, ahhoz az uniós források hatékony felhasználására és invesztícióra lenne szükség.

Koszovóban még súlyosabb helyzet, mert mint Böröndi Gábor elmondta, naponta kell letartóztatni az Iszlám Állam hazatérő harcosait, és folyamatosak a tömegdemonstrációk az életszínvonal állandó romlása miatt. Ott a magyar katonák egyórás készenlétben várják a fejleményeket a táborban. Két lövészszázad állomásozik Koszovóban a támogató elemekkel, összesen 380-an vannak kint jelenleg, többségük a szolnoki alakulattól, a dandártól csak 45-en, de őket a debreceni dandár mintegy 350 tagú kontingense váltja le néhány hónap múlva. S, mint már utalt rá a dandártábornok, erősen érezhető az iszlám előretörése a Balkánon, ez tovább bonyolítja az etnikai feszültséggel terhes légkört a térségben. Az EUFOR-nak a vallások békés egymás mellett élésének a biztosítása is a feladatai közé tartozik. Ezt nehezítik meg azok az Iszlám Államtól visszatérő harcosok, akik más mentalitást, gondolkodásmódot és jövőképet közvetítenek, ráadásul katonailag jól kiképzettek. Erre nekünk, az EU-nak és NATO-nak is nagyon oda kell figyelnünk – mondta a dandártábornok.

HBN–ÉP


Még ügyelni kell a békére
Debrecen – Nyáron már egy század tér vissza a szarajevói táborba a Bocskai-dandártól.