Titokzatos levél lappangott a Kossuth-kép mögött

Akt.:
A Református Kollégium Nagykönyvtára
A Református Kollégium Nagykönyvtára - © Fotó: Ősz Attila
Debrecen – Az államférfi szívesen töltötte idejét téli kertjének rendezgetésével, derül ki.

Nem is képzeljük, miféle szellemi kincs bújhat meg Amerikában egy képkeretben! A Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár kézirattára több Kossuth-ereklyét is őriz. Ezek közül az egyiket az Egyesült Államokbeli Perth Amboy magyar református gyülekezetének köszönhetjük. Egy szokatlan helyről, 2005-ben előkerült, addig ismeretlen levélről van szó. A gyülekezet a tulajdonában lévő Kossuth-képet akarta új kerettel ellátni, amikor kiderült, hogy a Kossuth-kép alatt egy levél is lappang… Kossuth Lajosnak fiához, Ferenchez írott sorait tartalmazza. Az eddig nem ismeretes, hogy miként került az írás a gyülekezet tulajdonába, és miért rejtették el a Kossuth-kép alá.

Villát vásárolt

A levél, amely a szabadságharc leverése óta száműzetésben élő politikus hétköznapjairól tudósít, a Torino melletti Baracconéban, 1874. november 1-jén keletkezett. Kossuth abban az évben villát vásárolt ott. A költözés egyik oka a kellemesebb vidéki klíma volt. Ebben a levélben tudósít az ingatlanvásárlásról, mely ugyancsak számottevő tételként szerepelt. Az idős politikusnak lehetősége nyílt a településen téli kertet berendezni. Nagy örömét lelte abban; mint a levél sorai is jelzik: „Téli kertemet igen csinosan berendeztem; csupa virány örökös tavasz, itt a tél kevesbbé kellemetlen mint Turinban.

A kiegyezés után a magyar száműzöttek többsége hazatért, ezzel azonban Kossuth nem élt. Az addig is visszahúzódó politikus most még inkább bezárkózott. Erről a magányról tanúskodnak a sorai, annak ellenére, hogy egyik gyermekkori barátja, Szemere Miklós éppen akkoriban látogatta meg a messzi Zemplénből, két hetet töltve Barraconéban. Lajos nevű fia, aki mérnök volt, hetente többször felkereste. „Hanem a magányt azt már annyira megszoktam évek óta, hogy nincs terhemre. Soha sem voltam embarras-ba »zavarba« az iránt hogy mit csináljak időmmel. Most sem vagyok; ’s nappalom annyira nem hoszú, hogy még éjjellel is megtoldom. Nem igen vetődöm az ágyba éjfél előtt; gyakran utána…

Eleven emlékezés

Bár szerette volna gyermekeit gazdag embernek tudni, de pénzügyi műveletein elszenvedett veszteségei ezt nem tették lehetővé. Azonban ez nem jelentette azt, hogy Kossuth visszavonult volna a tőzsdétől, a különböző pénzügyi mozgásokról beszámol Ferencnek.

A halottak napi megemlékezéssel zárja sorait. Lajos fiát kérte meg a politikus arra, hogy helyezze el nevében a megemlékezés virágait. Egyik bizonyítéka az itt említett kép annak, hogy az Amerikába kivándorolt magyar reformátusok között mind a mai napig elevenen él a Kossuthra való emlékezés!

– Kovács Teofil –