„Tisztázzuk: hol jobb a betegnek?”

A Szent Ferenc Kórház nem adta fel: küzd, hogy visszakapja a reumatológiai aktív ágyakat. Lassan négy hónapja, hogy a Legfelsőbb Bíróság hatályon kívül helyezte azt a miniszteri rendeletet…

Az egészségügyi miniszter rendelete jelentős ágyszámcsökkentés mellett megszüntette a Szent Ferenc Kórházban az aktív fekvőbeteg ellátás finanszírozását. Ám hiába emelkedett jogerőre az ítélet, az nem járt jogkövetkezménnyel. Erről lapunkban többször is írtunk. Legutóbb tavaly decemberben, amikor az ÁNTSZ, jogi döntésével elutasította a kórház kérését: állítsák vissza az eredeti állapotot. Lapunknak ekkor a kórház igazgatója, dr. Kása Miklós azt nyilatkozta, hogy tárgyalásokat kezdeményez a kérdés rendezésére. Milyen sikerrel járt? – tudakoltuk tőle most.

 Előtte, utána

A Szent Ferenc Kórházban
– a törvénytelen miniszteri rendelet előtt 425 ágyon, ebből aktív ellátás 160 tüdőgyógyászati, 40 reumatológiai, és 40 általános belgyógyászati ágyon folyt ellátás;
– a rendelet következtében jelenleg 282 rehabilitációs fekvőbeteg ágyon folyik az ellátás.

Két levél, egy kérés

Az ÁNTSZ határozat ellen fellebbezést nyújtottunk be, ám beláttuk: eredményt csak az érdekelt felekkel történő megegyezéstől remélhetünk. Ezért levelet írtam a két fenntartó, vagyis megyei és a városi közgyűlés egészségügyi bizottsági elnökeinek, dr. Hardonyi Andrásnak és dr. Koleszár Lajosnak, akik történetesen mindketten úgymond az ellenérdekelt fél, vagyis a Misek Kft. főorvosai. Ebben leírtam, hogy az eltelt időben kialakítottuk a rehabilitációs ellátás struktúráját és feltételeit, így a teljes eredeti állapot visszaállítását a betegek, de a magunk részéről sem kívánjuk. Ugyanakkor szeretnénk visszakapni a 40 reumatológiai aktív fekvőbeteg-kapacitást. Kértem a két elnököt, kezdeményezzék rendkívüli közös bizottsági ülés összehívását. Javasoltam, hogy erre hívják meg az érintett intézmények igazgatóit, az érintett osztályvezetőket, továbbá az ÁNTSZ-t és az országos reumatológus szakfőorvost. Közösen tisztázzuk a kérdést: hol jobbak a feltételek a reumatológiai betegek ellátásához: a Szent Ferencben vagy ahol most van, a városi kórházban, Diósgyőrben?

Fogadtatás, várakoz(tat)ás 

– Legnagyobb meglepetésemre az egyetlen válaszlevelet Miskolc alpolgármesterétől, dr. Mokrai Mihálytól kaptam, amelyben arról tájékoztat, hogy őneki nem áll módjában a kezdeményezett rendkívüli bizottsági ülést összehívni. A témát ugyanis a közgyűlés elnökének, illetve a polgármesternek kell felvetni a közös szociális és egészségügyi egyeztetésen, amelynek első félévi időpontja várhatóan március. Felvetette továbbá, hogy nem lehet kiragadni csupán egyetlen vitás kérdést, majd akkor tárgyalunk a Szent Ferenc igényeiről, ha a korábbi vitás ügyekről szóló megegyezéseket a megyei önkormányzat maradéktalanul végrehajtotta. Erről én azt gondolom, nekünk azokhoz semmi közünk – jelentette ki dr. Kása Miklós. – Igaz, előzőleg dr. Kovács Zoltán, a Misek Kft. ügyvezetője is felhívott: kimentette Hardonyi főorvos urat, mondván betegsége miatt nem reagált a levelemre. Egyben tájékoztatott, hogy bizonyos egyeztetések folyamatban vannak a megyei kórházzal, ezektől függően keresnek majd meg engem. Eddig ez nem történt meg. A megyei közgyűlés múlt heti bizottsági ülésén pedig az egyebek között említették meg az egy hónappal korábban küldött levelemet, azzal: majd sokszorosítják, s minden bizottsági taghoz eljuttatják. Véleményem szerint ennek célja csupán az időhúzás.

 

 Két igazgató, két vélemény:

Dr. Kása Miklós, a Szent Ferenc Kórház igazgató főorvosa:
– Meggyőződésem, hogy az aktív kapacitás visszahelyezése szolgálná a reumatológia szakmában a betegek érdekét. A fél évszázados szakmai múltunk, a jelenleg is nálunk dolgozó szakorvosok és szakdolgozók, a meglévő technikai-, és eszközháttér alkalmassá tesz bennünket arra, hogy újra meginduljon a szakma által elismert, korábbi magas színvonalú aktív ellátás. Megjegyzem: a Debreceni Orvostudományi Egyetemnek máig a Szent Ferenc Kórház a reumatológus rezidensek szakmai gyakorlatára kijelölt intézménye, dr. Tamási László főorvos vezetésével (aki a szakmai kollégiumnak jelenleg is tagja), nem pedig a városi kórház. Ha visszakapnánk az aktív reumatológiai ágyainkat, az anyagilag egy fillérrel sem volna kedvezőbb a kórházunk számára, de visszaállítaná a jogtalanul megnyirbált presztízsünket.

Dr. Kovács Zoltán, a Misek Kft. ügyvezető igazgatója:

– Jelen pillanatban is folynak a háttértárgyalások az adott témával kapcsolatban, amelyek azonban még nem publikusak. További türelmet kérek. Arról, hogy hol biztosítottak inkább az aktív reumatológiai ellátás feltételei, azt gondolom, hogy ennek megítélése egyéni ízlés kérdése. Azt viszont kijelenthetem, hogy nálunk is megfelelő az ellátás, nem hiszem, hogy ne volnának meg a szükséges feltételek.