TISPOL ellenőrzés eredményei

2012. július 24-26. közötti időben Hajdú-Bihar megyében a TISPOL „European Operation Truck & Bus” közlekedésbiztonsági ellenőrzést az alábbi eredményekkel hajtottuk végre:

A közlekedésbiztonsági ellenőrzésben 181 fő rendőr és 29 fő külső szerv munkatársa (10 fő közlekedési ellenőr, 4 fő NAV és 15 fő polgárőr) vett részt.

A Megyei Rendőr-főkapitányság Forgalomellenőrző Alosztálya és a Debreceni Rendőrkapitányság beosztott rendőrei a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségével közös szolgálatot láttak el az akció idején.

A három napos ellenőrzés során összesen 6 büntető- és 17 szabálysértési feljelentést kezdeményeztünk, 373 fővel szemben helyszíni bírságot szabtunk ki, míg kisebb súlyú közlekedési szabálysértések elkövetése miatt 99 főt figyelmeztettünk.

A legtöbb helyszíni bírságot a járművek kivilágítására vonatkozó szabályok be nem tartása (101 fővel szemben), valamint a menetokmányokkal elkövetett (pl.: forgalmi- és vezetői engedély) szabálysértések (56 fővel szemben) miatt alkalmaztunk.

A közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 20. §, illetve 21. § alapján összességében 38 esetben biztonsági öv használatának elmulasztása, 1 alkalommal ittas vezetés (segédmotoros kerékpáros) szabályszegés, 200 alkalommal sebesség túllépés, 95 esetben a kötelező haladási irányra vonatkozó rendelkezések megsértése és 1 esetben AETR hatálya alá tartozó jogszabálysértés miatt közigazgatási eljárás megindítását kezdeményeztük.

A három nap alatt 389 tehergépjárművet és 50 autóbuszt vontunk ellenőrzés alá, melyek közül 186 külföldi gépjármű volt (149 tgk, 37 busz). Az intézkedés alá vont járművezetőkkel szemben 75 esetben (73 alkalommal tehergépjármű, 2 alkalommal busz) állapítottunk meg szabályszegést, illetve szabálysértést.

A tehergépjárművek által elkövetett 73 jogsértésből 21 alkalommal sebességtúllépés dokumentálására került sor, amely alapján 10 esetben közigazgatási bírság, 11 esetben helyszíni bírság került kiszabásra. 8 alkalommal a passzív biztonsági eszközök használatának elmulasztása miatt kezdeményeztünk közigazgatási eljárást, 1 esetben tachográf manipuláció, 14 esetben műszaki hiányosságok miatt, 5 alkalommal rakomány rögzítési szabályok megsértése miatt, 4 alkalommal járművezetői okmányokkal kapcsolatos szabályszegések, 1 gépjármű esetében járműokmányokkal kapcsolatos szabályszegés és 19 tehergépjármű vezetőnél/üzembentartónál egyéb jogsértés elkövetése miatt foganatosítottunk intézkedést.

Az autóbuszvezetők által elkövetett 2 jogsértésből 1 alkalommal sebességtúllépés dokumentálására került sor, amely alapján helyszíni bírság került kiszabásra és 1 alkalommal a passzívbiztonsági eszközök használatának elmulasztása miatt (gyermekbiztonsági rendszer) szabtunk ki helyszíni bírságot.

Az ellenőrzések során 1468 gépjárművezetővel szemben végeztünk alkoholszondás ellenőrzést, mely 2 esetben (1 fő személygépkocsi és 1 fő segédmotoros kerékpáros) pozitív eredményt mutatott.

Tehergépjármű, illetve busz vezetőnél egy esetben sem állapítottuk meg ittasságot. Az 1 fő gépjárművezetővel szemben járművezetés ittas vagy bódult állapotban bűncselekmény elkövetése miatt kezdeményeztünk eljárást, azonban a vezetői engedélye nem került elvételre, mivel azt nem tartotta magánál.

A három napos közlekedésbiztonsági ellenőrzés ideje alatt 1 fővel szemben közbiztonsági előállítást alkalmaztunk, továbbá egy fő vér/vizelet mintavétel céljából került előállításra.

Az autóbuszok ellenőrzése során kiemelt figyelmet fordítottunk a raktérben szállított poggyászok átvizsgálására is, azonban az ellenőrzések során semmilyen jogsértésre, illetve bűncselekményre utaló körülményt nem észleltünk.

Az ellenőrzések során kiemelt figyelmet fordítottunk a gyorsforgalmi utak leállósávján történő haladás, illetve megállás szabályainak a betartására, de ilyen jellegű szabályszegések feltárására sem került sor.

A legjelentősebb sebességtúllépést a 3 napig tartó ellenőrzés alatt (2012. július 26-án) egy ukrán hatósági jelzésű Mercedes személygépkocsi vezetője valósította meg, aki járművével az M3 autópálya Hajdú-Bihar megyei szakaszán a megengedett 130 km/h sebesség helyett 205 km/h-val közlekedett, ezért intézkedést kezdeményeztünk vele szemben és ennek során 90.000,- Ft közigazgatási bírsággal sújtottuk.

A TISPOL ellenőrzés ideje alatt rendkívüli esemény nem történt.

Kovács Károly r. százados

 

Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Sajtószolgálat