Tiltakoznak a nagyerdei közpark „megcsonkítása” ellen a civilek

“Közösségi kormányzás és városvezetés a civilek mellőzésével, avagy Debrecenben vizsgázik a Nemzeti Együttműködési Program “- Nagyerdőért Összefogás levele Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter-, Kósa Lajos polgármester úr -, és Kováts Ákos Debrecen főépítésze részére.

 

Képek a “megcsonkítani” tervezett területről a Nagyerdőn:

Közösségi kormányzás és városvezetés a civilek mellőzésével, avagy Debrecenben vizsgázik a Nemzeti Együttműködési Program

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. május 31-én határozott a Nagyerdei Parkerdő 22324 hrsz.-ú ingatlana terhére 1,84 ha területrész határozatlan idejű használatba adásáról a Debreceni Gyógyfürdő Kft. részére. Ahhoz, hogy ez a döntés érvénybe lépjen, a környezetvédelemért felelős miniszter hozzájárulása szükséges. Kérelemmel fordultunk Dr Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszterhez, melyben kifejeztük tiltakozásunkat a közpark „megcsonkítása” ellen, valamint felsoroltuk jogi aggályainkat. (a hasznosításba adás Alkotmánybírósági Határozatot, helyi építési rendelkezést, Kormányrendeletet is sért)

A Nemzeti Együttműködési Program külön fejezetet szentel a demokratikus normák helyreállításának gondolatkörére. Az emberek bizalmának visszaszerzéséhez vezető út első állomásának tartja a közügyekbe való beleszólás jogát. A választópolgár alappillére a közösségi kormányzásnak, ahol „véleményének kikérése nem valamiféle tehertétel, hanem a megoldás maga.” Debrecen városában sajátos értelmezést nyert a Kormányprogram, törekvése, hisz a Közgyűlési felszólalásunk előtt városvezetőink a bizalmatlanság és gyanakvás jegyében nyilatkoztak a civilekről, feltételezve azok politikai motiváltságát. Kósa Lajoshoz írt levelünkben visszautasítjuk az effajta vádakat, és igyekszünk szembesíteni a városvezetést magatartásával, mely teljesen ellenkezik a közösségi gondolkodás európai szellemiségével, egyszersmind alkalmas a demokráciához fűzött maradék állampolgári remény és illúzió lerombolására.

Nem adjuk fel! Az együttműködést addig szorgalmazzuk, míg valódi fogadókészséget nem tapasztalunk. Ismét levélben kértük Kováts Ákos főépítészt, mint a tervezési folyamat szakmai felelősét, hogy sürgősen hívjon össze egyeztető tárgyalást a fürdőfejlesztéssel kapcsolatos ügyek tisztázására, hisz szeptemberben új pályázat benyújtására készülnek.

A Nagyerdőért Összefogás érdekérvényesítő tevékenységére az erkölcsi alapnormák és a törvények tisztelete jellemző. Városvezető politikusaink visszaéltek jóhiszeműségünkkel, semmibe véve ígéretüket, az állampolgárok jogait, így hamarosan békés demonstrációt tartunk. Legféltettebb természeti vonzerőnk, a Nagyerdő, sérülékeny demokráciánk szimbóluma is egyben.

Debrecen, 2010. június 22.

A Nagyerdőért Összefogás képviseletében:

Párkányiné Molnár Ibolya