Területfejlesztési rendezvény Fülöpön

Fülöp – A Hajdúhadházi
Többcélú Kistérségi
Társulás tisztelettel meghívja 2010.
június 22-én 13:00
órától Fülöpön a
Polgármesteri Hivatalban az
ÁROP-1.1.5-08/C/B-2008-0007 pályázat
keretében tartandó
rendezvényére

Az esemény témája:
„Gazdaságfejlesztési Akcióterv
társadalmasítása”
„Pályázati lehetőségek
bemutatása”. A projekt az Európai
Unió támogatásával, az ESZA
társfinanszírozásával
valósul meg.