Tehetséges debreceni kutatót támogat az MTA

Tehetséges debreceni kutatót támogat az MTA
© Fotó: unideb.hu
Debrecen – Sramkó Gábor biológus, a Debreceni Egyetem Növénytani Tanszék posztdoktorának kutatását is támogatja az MTA idei Lendület programjában.

A Magyar Tudományos Akadémia 2009-ben hirdette meg a fiatal kutatók számára kiválósági programját, a Lendületet, melynek célja a külföldön dolgozó tehetséges kutatók hazahívása, a magyarországi kutatóhelyeken tudományos munkát végző tehetségek itthon tartása, valamint az MTA kutatóhálózatának nemzetközi versenyképességének erősítése.

A legutóbbi, 2015 végén kiírt Lendület-pályázatára 95 pályamunka érkezett, közülük 11 programot támogat az akadémia öt éven keresztül összesen mintegy 400 millió forinttal. Az önálló kutatói pályájukat kezdő, jellemzően 38 év alatti, kiemelkedő és folyamatosan növekvő teljesítményt mutató, ígéretes fiatal kutatók számára kiírt Lendület I.-et négyen nyerték el, köztük Sramkó Gábor, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Növénytani Tanszékének posztdoktora, aki háromfős kutatócsoportjával a sztyeppei élőlények eredetét vizsgálja majd.

A tervezett Lendület-kutatócsoport egy, a magyarság számára kiemelten fontos biogeográfiai egység, a sztyeppei élőlények eredetét szeretné vizsgálni. Az élőlények örökítőanyaga (DNS) nagyon sok információt őriz a múltban lezajlott eseményekről. Ahhoz, hogy a sztyeppei élővilág múltját kutathassuk, a legmodernebb módszerek alkalmazására, genomi szekvenálási módszerre van szükség, amely több ezer gén együttes vizsgálatát teszi lehetővé. A tervezett háromfős kutatócsoport ezt a legmodernebb kutatási módszertant tervezi használni, hogy feltárja tíz, hazánkban kiemelt jelentőségű sztyeppei élőlény – hét növény- és három állatfaj – genetikai szerkezetét elterjedési területükön. A munka végére összegzést szeretnének készíteni a tíz példából levonható következtetésekből, így derítve fel a sztyeppei élővilág kialakulását és történetét. A munka járulékos hozadéka a nagy adatbázisokban alulreprezentált pannon élőlények DNS-bankja, amelyet a mintagyűjtéssel egybekötve szeretnének kialakítani.

Pintér Ákos, a Természettudományi és Technológiai Kar dékánja szerint az MTA programja fontos szerepet játszik a kar és az egyetem tudományos életében, versenyképesebbé teszi az intézményt.

– Gratulálok a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karának újabb Lendületetes nyertesének, Sramkó Gábor biológusnak. Úgy gondolom, hogy a karon folyó magas színvonalú tudományos munkát jól jellemzi, hogy ő már a harmadik, aki Lendület-kutatócsoportot alakíthat, az előző nyerteseink Barta Zoltán biológus és Molnár Lajos matematikus professzorok voltak. A Magyar Tudományos Akadémia példaértékű kezdeményezése, a Lendület program segít a Debreceni Egyetemnek, a karnak megtartani a világszintű kutatókat, és a csoportok által elért eredmények még „lendületesebbé” teszik egyetemünket – fogalmazott Pintér Ákos, a Természettudományi és Technológiai Kar dékánja.

– Debreceni Egyetem –