„Te mindvégig kitartottál megváltásunkért”

„Te mindvégig kitartottál megváltásunkért”
© Fotó: Kiss Annamarie
Debrecen – Nagy utat járunk be mi is a „nagyhéten”, s eljutunk a szenvedés kapujába.

A nagyhetet megelőző vasárnapon – virágvasárnap – Jézus diadalmas jeruzsálemi bevonulását ünnepeljük. Idén április 14-ére esett ez ünnep. Debrecenben immár 8. éve hagyomány, hogy a szamárháton érkező Krisztust és üdvözlőit a Kuckó Művésztanya bibliai kort idéző jelmezesei idézik meg, s mivel a páros táncnak nagyböjtben helye nincs, a debreceni néptáncosok közül a lányok járnak körtáncot, s köszöntik a tavaszt. Idén a Déri térről indult a körmenet, előtte a Debreceni Dalárdatalálkozó résztvevői énekelték Kádár Ferenc lelkipásztor megzenésített magyar énekét.

Fotó: Kiss Annamarie

Papp László polgármester üdvözölte a közelről s távolabbról érkezőket azzal, hogy „büszke magyar keresztények vagyunk és örömmel készülünk a húsvétra”.

Virágvasárnapon Jézus Jeruzsálembe való bevonulására emlékezünk – ezzel kapcsolatos igét olvasott fel Asztalos Richárd evangélikus igazgató lelkésztől, az igemagyarázatot dr. Fekete Károly református püspöktől kaptuk. – Szívfacsaró bevonulás, bosszantóan futó ünneplés történt akkor. Jézus megsiratta a várost, amikor közelebb ért, mert semmi sem volt a híg fényben valódi, sem a csődület, sem az ujjongás. Egy álságos jelenet mozgatott bábjai voltunk, nem itt dőlt el a sorsunk – idézte Jókai Anna írónőt a püspök. „A győzelem pálmaágai hamar átváltoztak töviskoronává, a virágvasárnap a kapuja a szenvedés nagyhetének” – folytatta. Éleslátást és hallást kért az embereknek, mert „bennünk is összevegyül éljenzés, megrendülés, harag, sírás, és mint e kiszámíthatatlan érzésáradat gyülemlik zsigereinkben az emberi indulat. A virágvasárnapi történések mögött táruljon fel a csöndes, bensőséges, őszinte valóság.”

Fotó: Kiss Annamarie

A körmenet résztvevőinek barkáit Palánki Ferenc római katolikus püspök szentelte meg, majd áldást mondott Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropolita.

BB