Távhő is nyerhető szalmából

A tervezett biomassza-erőmű nem csak
áramot termelne, hanem meleget is
szolgáltatna 2011-től a Debreceni
Hőszolgáltató rendszerébe
kapcsolódva.

– Az ország legjobb adottságú
bioerőműve épülhetne meg a
Vértesi úti szeméttelep
szomszédságában, ha az
engedélyezéshez szükséges
összes hatóság
áldását adja rá –
erősítette meg
értesülésünket Csonka
Tibor
, a Debreceni
Hőszolgáltató
Zrt.
vezérigazgatója.


A várostól délnyugatra eső
mezőgazdasági területen a tervek
szerint a jövő év elején
kezdődhetne meg az építkezés,
amely 2011 nyarára fejeződne be. A
lágy szárú
biomasszát, elsősorban
szalmát hasznosító erőmű
jelentős mennyiségű villamos
energiát termelne, s az e közben
keletkező hulladékhőt a
hőszolgáltató
hasznosítaná.


A Magyarországon
úttörő módszernek
számító megoldással
évente 400 ezer gigajoule-t, azaz a cég
jelenlegi éves teljesítménynek a
20 százalékát lehetne ezzel
kiváltani.


Összehasonlításként: a
Debreceni Egyetem kétévi
fogyasztása ennyi. A 20 megawatt energiát
termelő erőmű
létesítési költsége
még nem publikus, de feltélezhetően
legalább 10 milliárd forint lenne, ami
8-9 év alatt azonban megtérülne.

Engedélyek év
végéig


A hat hektáros földterületet
már megvásárolta a
projektcég, a tervek is készülnek,
jelenleg az engedélyezési
eljárások folynak, s amennyiben a 32
hatóság egyike sem gördít
akadályt a beruházás
megvalósításának
útjába, következhet a
szabályozási terv
módosítása.


A hatóságok részéről
az első visszajelzéseket már
megkapta az erőmű
létrehozására megalakított
Debreceni Energia Centrum Kft., melynek
fele-fele részben a Debreceni
Vagyonkezelő
Zrt. és a Debreceni
Hőszolgáltató Zrt. a
tulajdonosa.

Ezután várhatóan március
végéig lezajlik a második kör
is, amiben a hatóságok az általuk
kifogásoltak kijavítását
ellenőrzik, s ezt követően a
különböző fórumok
megvitatják az elképzeléseket,
majd valamikor nyár elején
történhet meg a 6 hektárnyi
föld ipari területté
minősítése, amire az
építési engedély
kiadható.

Közben az erőmű
építési engedélyes terveit
is véleményezik a
hatóságok, és ha mindent rendben
találnak, kiírható az
építkezési tender, ami legjobb
esetben is év végén
várható.

A várható menetrend mellett
Csonka Tibor azt is elmondta, hogy a
beruházás két évvel
ezelőtti tervezésekor még jobb
feltételekkel lehetett volna
megépíteni az erőművet, de
azóta változtak a feltételek,
így például a
zöldenergiából nyert áram
átvételi ára is csökkent.


A jelenlegi kondíciók mellett még
megérné az erőművet
megépíteni, de további
kedvezőtlen változtatások már
megkérdőjelezhetik a
rentábilitását, ugyanis az
összköltséghez képest kicsi a
megpályázható
támogatás mértéke is.
A támogatás
mértéke
A Környezet és energia
operatív program (KEOP) 4.1-es Hő-
és/vagy
villamosenergia-előállítás
támogatása megújuló
energiaforrásból pályázatra
összesen 13 milliárd 260 millió
forint áll rendelkezésre az
Európai Regionális Fejlesztési
Alapból.


A vissza nem térítendő
támogatás minimális összege
egymillió, míg a maximálisan
elnyerhető 800 millió forint, ami
akár a fele is lehet a
beruházásnak.

A debreceni biomassza-erőmű esetében
azonban még a 10 százalékát
sem tenné ki az összköltségnek,
így joggal vethető fel: tényleg
fontos az Uniónak és az
országnak a megújuló
energiatermelés támogatása?

Égerházi
Péter